KRAZ Official Channel
185 subscribers
110 photos
2 videos
10 files
57 links
Download Telegram
🇨🇿
Za několik málo okamžiků začne hned několik zajímavých a zábavných programových bodů:
- casino, ve kterém můžete vyhrát spoustu žetonů a zahrát si Blackjack a Poker
- kovárna, ve které si budete moci, pod dohledem velikého Grita, až do večera zkusit vytvořit pomocí svého kovářského umu drobnost na památku
- relaxační a týmové tvoření, ve kterém si budete moci zkusit vytvořit kousek umění pro sebe nebo pro ostatní
- a v neposlední řadě do našeho městečka zavítá Rodeo býk, kterého si budete moci vyzkoušet po první dvě hodiny zdarma, či se na něm vyfotit ve fursuitech

🇺🇸🇬🇧
In just a few moments many interesting activities will begin:
- casino, in which you can play Blackjack and Poker and win some valuable tokens
- blacksmithing, in which, under the supervision of Great Grit, you can try your blacksmithing skills and create something memorable for yourself
- art relaxation, in which you can create a piece of art for yourself or for others
- and least but not last, a rodeo bull will enter our city. For the first two hours, you can try to tame him for free or take a picture on it in your fursuit
Borrow some costumes! Just call the number on the bottom of the page :3
🇨🇿
Soutěž v jízdě na rodeo býku začne za malý okamžik! Přijďte vyzkoušet svůj um a sílu na býku a soutěžte s ostatními o hodnotné ceny.

Soutěžit se bude na tři kola - do prvního kola mohou všichni kolikrát budou chtít, bude se vždy počítat jen ten nejlepší výsledek. Deset nejlepších poté postoupí do druhého kola, ve kterém se utkají o pět nejlepších míst, která postoupí do třetího kola, ze kterého vybereme tři vítěze.

Cena za vstup do prvního kola je 50 Kč za jednu jízdu.
Odměnou pro vítěze je celkový vklad ze vstupů do soutěže rozdělený pro první tři místa v poměru 60/30/10.

🇺🇸🇬🇧
The rodeo bull competition will start in a moment! Come try your skills and strenght on our wild bull and compete with others for valuable prizes!

The competition will consist of three rounds - for the first round, everyone can enter as many times as will want, only the best result will count. For the second round, 10 of the best will be selected to compete against each other, and five of them with the best times will advance to the final round, from which we'll select three winners.

Entry fee for the first round is 50 CZK per ride.
The prizes are the total of all entry fees, divided into first three places (1st gets 60%, 2nd gets 30% and 3rd gets 10% of all entries).
🇨🇿
Za několik okamžiků začne náš raut v Saloonu a všichni jste zváni! Dnešním večerem vás také bude provázet koncert skupiny Mariachi Espuelas!

🇺🇸🇬🇧
In just a few moments, our banquet will take place in the Saloon and all of you are invited! During the whole evening, the Mariachi Espuelas band will accompany you with their beautiful music!
🇨🇿
NERF battle začne za malý okamžik ve Zlatých dolech! Pojďte si vyzkoušet taktiku bojového pole s neškodnými projektily ráže 1 pěna. Na programu jsou různé variace herních módů Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the flag a Capture the case, některé o drobné odměny.

🇺🇸🇬🇧
The NERF battleground will start in a few moments in the Gold mines. Come try your battlefield tactics with soft foam shells that couldn't hurt a fly even if you managed to hit it. We'll be playing Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the flag and Capture the case, and we might play for a little prize as well.
🇨🇿
Ve 14:15 proběhne skupinové focení. Za hezkého počasí se uskuteční před General store na Main Street, za deštivého počasí v interiéru Saloonu 1870. Fursuiteři jsou vítáni!

Rádi bychom také podpořili půjčovnu kostýmů, proto ti, kdož budou na skupinovou fotografii oblečení v kostýmech z naší půjčovny kostýmů, budou mít svou vlastní speciální upomínkovou skupinovou fotku. Pro zapůjčení libovolného kostýmu stačí zavolat na telefonní číslo uvedené na dveřích půjčovny!

🇺🇸🇬🇧

At 14:15 a group photo will take place. If the weather is nice, we'll take the photo at the General store on Main Street, if the rains come, we'll take the photo inside the Saloon 1870. Fursuiters are more than welcome!

We'd also like to support our Costume rental shop a bit, so every one of you that will come in some contemporary costume from our rental shop will have a possibility to be in their own group photo of beautiful costumes. For borrowing the costumes, just phone the number on doors of our rental shop!
🇨🇿
Skupinové focení proběhne za patnáct minut. Pokud počasí vydrží, budeme se fotit na Main Street!

Zároveň běží hlasování o nejlepší piñatu. Hlasujte na verandě Saloonu o nejhezčí a nejoriginálnější piñatu a pomozte jejímu tvůrci k získání hodnotné ceny!

🇺🇸🇬🇧
The group photo will take place in 15 minutes. If the weather lasts, we'll be doing it on the Main street.

You can also vote for the best piñata. Observe beautiful piñatas in front of the Saloon and help their creators achieve a victory!
🇨🇿
Za několik málo okamžiků začne Střelnice u chromého koně u Gold mines a Lukostřelba La Señorita de Sofa u Indiánské vesnice.
Půl hodiny poté bude opět k dispozici casino, kde budete mít poslední možnost získat žetony.
Navštivte také General store, zakupte si drobnost na památku a podpořte chod městečka.
Chcete-li podpořit dobročinnou činnost, zakupte si u Ryšky drobnost pro podporu zvířátek.

🇺🇸🇬🇧
In just a few moments, the Lame horse shooting range at the Gold mines and  La Señorita de Sofa archery at the Native Americans village begins.
In half an hour, the Casino will start as well, being the last chance for you to win casino tokens.
Visit the General store as well to buy some memorables and support the Western city.
If you wish to support a good cause and help animal shelters, you can buy some memorables at Ryška's shop in front of the Saloon.
🇨🇿
Za několik málo okamžiků začne závěrečná ceremonie se předáváním cen. Přijďte do Saloonu pro poslední galavečer KRAZu 2022!

🇺🇸🇬🇧
In just a few moments the ending ceremony will start at the Saloon, together with prizes being handed out. Come and enjoy the last grand evening of KRAZ 2022!
🇨🇿
Využijte poslední večer naši čajovnu a táborák. Užijte si poslední večer KRAZu 2022 jak se sluší a patří!

🇺🇸🇬🇧
Visit our tea house and our campfire for the last evening. Enjoy it like it's the last night of KRAZ 2022.
🇨🇿
Pokud si přejete využít shuttle pro odvoz na nádraží do Boskovic nebo do Skalice, napište na stejné telefonní číslo jako při příjezdu - toto číslo můžete stále nalézt ve svých emailech. Odjezd shuttle je od recepce u vjezdu do Apartman hotelu. Pište, prosíme, s dostatečným předstihem, neb se na vás nemusí pro velký zájem okamžitě dostat.

Shuttle bude v provozu v době mezi snídaní a obědem, v případě zájmu i krátce po obědě.

🇺🇸🇬🇧
If you wish to use the shuttle tomorrow, please message the same phone number as before, still to be found in your emails. The shuttle departs from the reception at the entrance to the Apartman hotels. Please write in advance, since there might be many of you that will want to depart at the same time.

The shuttle will be in service in between breakfast and lunch, in case of need a bit after the lunch as well.
🇨🇿
Pokoje a furlounge vyklizejte do 13:00. Klíče můžete odevzdat mezi 10:00 a 14:00 v Saloonu, kde vám bude vrácena záloha.

Budete mít také poslední možnost zakoupit poslední trička, a jako bonus hrníčky, které nám zbyly z loňského FHP.

Chcete-li si vyzvednout oběd v balíčku na cestu, nahlaste se prostřednictvím formuláře nebo obsluze na baru.

Děkujeme vám za další nádherný ročník KRAZu, který je díky vám rok od roku lepší.

🇺🇸🇬🇧
Please vacate the rooms and the furlounge until 13:00. You can return the keys from 10:00 to 14:00 at the Saloon, where your given deposit will be paid back.

You also have the last possibility to buy some of our remaining t-shirts, and as a bonus, some mugs remaining from last year's FHP.

If you wish to pick up your lunch for the way, write yourself down in a sheet or report yourself at the bar.

Thank you for another beautiful KRAZ. We grow better each year thanks to you!
Posledních pár chvil zbývá na nákup triček, hrníčků a limonád Jarritos. Klíče můžete vracet do 14:00, nezapomeňte platit útratu na baru, platební terminál zatím stále funguje.

Last few hours until you can buy t-shirts, mugs and Jarritos sodas. Return the house keys until 14:00, and don't forget to pay for the bar tab until the card terminal works.
Group photos!
🇨🇿
Děkujeme za letošní KRAZ. Všichni jste byli skvělí a jen díky vám může být KRAZ takovým, jakým je. A právě proto, abychom mohli dělat KRAZ ještě lepším, jsme pro vás připravili následující dotazník spokojenosti. Jeho vyplnění vám nezabere více než pět minut a můžete se v něm pokochat krásnými fotografiemi od našeho dvorního fotografa Vulpyho, který také fotil naši skupinovou fotku, kterou naleznete výše.

Těšíme se zase za rok na KRAZ 2023!

🇬🇧🇺🇸
We'd like to thank you for this year's KRAZ. All of you were fantastic and its only your credit that KRAZ is the way it is now. And to make it even better, we've prepared a small form for you to fill in. It won't take more than 5 minutes and while doing so, you can take a look at some beautifuil photos made by our photographer Vulpy, who also took our group foto (to be found above).

We're looking forward to see you at KRAZ 2023!

https://forms.gle/LX6X4XMiVefyWkEEA