پولدار شو
437 subscribers
1.83K photos
3 videos
1 file
16 links
پولدارشو
Download Telegram
🔺دیونه اهدافت باش
👊👊👊
دیووونگی هم عالمی داره

@miliarderi
جمله
"نگران نباش،درستش میکنیم"

از مقدس ترین عبارات دنیاست.
کسانیکه این جمله را از کسی
میشنون،آدمهای خوش شانسین.

نگران نباش،درستش میکنیم😉

@miliarderi
👈 یه ذهن منفی گرا هیچ‌وقت نمی‌تونه شما رو به سمت یه زندگی مثبت و خوب هدایت کنه...

#تلنگر

@miliarderi
⭕️ هیچ کس تا به امروز، با اگرو اماوشاید به خواسته هایش نرسیده است! اگر واقعا خواهان موفقیت هستید، باید سلطان "بایدها" باشید، نه بنده "شایدها"..@miliarderi
حتی اگر قرار باشد طوفان مسیرم را تغيير دهد

🔥خودم کشتی ام را غرق خواهم کرد
وتا پایان مسیر آنقدر شنا خواهم کرد تا به هدفم برسم👊@miliarderi
🔴● وقتی نخوای رشـد كنی، هيچكس نميتونه كمكـت كنه...!

☑️ وقتی بخوای رشـد كنی، هيچكس نميتونه متوقفـت كنه!!!
@miliarderi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#دیالوگ

🔺كارولين :
آدم وقتى يه بازى رو شروع ميكنه
ممكنه ببازه ولى وقتى بازى نكنه
هميشه بازندست...

@milarderi
🔺ری_کراک

اگر فقط برای پول در آوردن کار کنید، آن را به دست نمی‌آورید!

ولی اگر عاشق کاری باشید که انجام می‌دهید، موفقیت در دستان شماست...

@miliarderi
🔺در مقابل هر اتفاق سخت در زندگی،
سه گزینه دارید:
بگذارید شما را محدود کند...
بگذارید شما را نابود کند...
و یا اجازه دهید شما را #قویتر کند... 👊

انتخاب باشماست.

@miliarderi
🔴● دنیـا پـر از تحـصیـل کـرده‌هـای فقیـر اسـت!

☑️ پس برای ثـروتمنـد شدن باید هـوش مالی را تقویت کرد، نه اینکه مـدرک را بالا برد...!

#رابرت_کیوساکی
@miliarderi
پیج مشاوره👆
پیج اینستاگرام محصولات دست ساز