پنجره میلاد خزر
41 subscribers
184 photos
3 videos
4 links
Download Telegram
to view and join the conversation
ساختمان اقای عزیزی
پروژه مس سرچشمه --رامسر
Forwarded from عباس
باسلام
عرض تبریک وشاد باش بنده رو به نمایندگی از مجموعه پنجره میلاد خزر پذیرا باشید در پناه الطاف خداوند،سال جدید پر از موفقیت وتندرستی برای جنابعالی وخانواده محترم باشد
ارادتمند شما کیهانیان
پنجره میلاد خزر
Photo
شستا ساختمان اقای حایری
پنجره میلاد خزر
Photo
لشتو ساختمان اقای قربانی
دوهزار تنکابن