عصر جدید مامایی
4.04K members
69 photos
1 video
73 links
@midwiferyscience. :کانال

@asrejadide_mama . :گروه

@asrejadid_mama . :ارتباط با ما

نظرات شرکت کننده دوره های قبل:
@sinuhecomments
Download Telegram
to view and join the conversation
124.کدامیک از موارد زیر علل شایع قرار عرضی هستند؟
جتین پست ترم
نولی پار
کاهش مایع امنیون
تنگی لگن
124.کدامیک از موارد زیر علل شایع قرار عرضی هستند؟
Anonymous Poll
6%
جنین پست ترم
8%
نولی پار
14%
کاهش مایع امنیون
73%
تنگی لگن
پاسخ و توضیحات سوال 124
125. کدامیک از موارد زیر از عوامل سیستمیک ایجاد کننده اختلالات دفع و بی اختیاری مدفوع محسوب میشود؟
هیپوکلسمی
هیپرکالمی
بیماری تیروئید
نئوپلازی
125. کدامیک از موارد زیر از عوامل سیستمیک ایجاد کننده اختلالات دفع و بی اختیاری مدفوع محسوب میشود؟
Anonymous Poll
11%
هیپوکلسمی
17%
هیپرکالمی
38%
بیماری تیروئید
34%
نئوپلازی
پاسخ و توضیحات سوال 125
✳️تلاش، تلاش، تلاش بهترین راه رسیدن به موفقیت است✳️

💪با قدرت پیش به سوی یادگیری💪

حتما نکات مربوط به سوالات را یادداشت و مرور کنید.
تست ها از کنکور #ارشد و #دکترای مامایی سال های گذشته بود.
https://t.me/joinchat/AAAAAEwfSO7ZbzK9nQrQxQ
گروه عصر جدید مامایی
https://t.me/joinchat/N5QttBV3CsVJe42CoiUlsw
نکات کنکوری مورد توجه طراحان سوال طی سال های گذشته
#فصل_هدف_7
#فیزیولوژی_لیبر

هر هفته #جمعه_ها نکات کنکوری یک فصل مطرح میگردد و در این روز تست نداریم!

😍شاد و با قدرت پیش به سوی یادگیری😍


https://t.me/joinchat/AAAAAEwfSO7ZbzK9nQrQxQ
#فصل_هدف_8
#لیبر_طبیعی

😍بنابراین از امروز تا 5 اردیبهشت 1399فرصت دارید تا این فصل رو کامل بخونید.😍
💪با قدرت پیش به سوی یادگیری💪
https://t.me/joinchat/AAAAAEwfSO7ZbzK9nQrQxQ
طی هفته کیس های #مطب_داری در گروه
https://t.me/joinchat/N5QttBV3CsVJe42CoiUlsw
عصر جدید مامایی pinned «#فصل_هدف_8 #لیبر_طبیعی 😍بنابراین از امروز تا 5 اردیبهشت 1399فرصت دارید تا این فصل رو کامل بخونید.😍 💪با قدرت پیش به سوی یادگیری💪 https://t.me/joinchat/AAAAAEwfSO7ZbzK9nQrQxQ طی هفته کیس های #مطب_داری در گروه https://t.me/joinchat/N5QttBV3CsVJe42CoiUlsw»