♡کانال اعتماد مشتری♡
92 subscribers
71 photos
کانال اعتمادسفارش خدمات مجازی

کیفیت؛ظرفیت؛قیمت؛ را با ما تجربه کنید

درگاه امن پرداخت (زرین پال)زیر نظر بانک مرکزی

اینماد اعتماد :نماد اعتماد زیر نظر پلیس (فتا)🆘️

سایت رسمی با پشتیبانی و مشاوره حرفه ای (رایگان)
http://mr-rahnama.ir

@member_seel
Download Telegram
#سفارش_مشتری

🟡 اطلاعات سفارش 👇

🟣 تعداد سفارش انجام شده : 100k

🔴 نوع ممبر دریافتی : ممبر هیدن کانال

🔵 تایم تکمیل سفارش :1ساعت الی ۲۴ساعت

🆔 @member_seel
#سفارش_مشتری

🟡 اطلاعات سفارش 👇

🟣 تعداد سفارش انجام شده : 250k

🔴 نوع ممبر دریافتی : ممبر واقعی

🔵 تایم تکمیل سفارش :1ساعت الی 48ساعت

🆔 @member_seel
#سفارش_مشتری

🟡 اطلاعات سفارش 👇

به سرچ اوردن و پیدا کردن الگوریتم کانال آنلاین کاری و مشاوره ای به صورت حرفه ای
🆔 @member_seel
#سفارش_مشتری

🟡 اطلاعات سفارش 👇

🟣 تعداد سفارش انجام شده : 10k

🔴 نوع فالور دریافتی : فالور واقعی

🔵 تایم تکمیل سفارش :1ساعت الی 48ساعت

🆔 @member_seel
#سفارش_مشتری

🟡 اطلاعات سفارش 👇

🟣 تعداد سفارش انجام شده : 100k

🔴 نوع ممبر دریافتی : ممبر واقعی گروه

🔵 تایم تکمیل سفارش :1ساعت الی 48ساعت

🆔 @member_seel
#سفارش_مشتری

🟡 اطلاعات سفارش 👇

🟣 تعداد سفارش انجام شده : 45k

🔴 نوع ممبر دریافتی : اد جوینی

🔵 تایم تکمیل سفارش :1ساعت الی 48ساعت

🆔 @member_seel
#سفارش_مشتری

🟡 اطلاعات سفارش 👇

🟣 تعداد سفارش انجام شده : 19k

🔴 نوع ممبر دریافتی : ممبر پاپ آپ کیفیت بالا

🔵 تایم تکمیل سفارش :1ساعت الی 48ساعت

🆔 @member_seel
#سفارش_مشتری

🟡 اطلاعات سفارش 👇

🟣 تعداد سفارش انجام شده : 50k

🔴 نوع ممبر دریافتی : اد هیدن

🔵 تایم تکمیل سفارش :1ساعت الی 48ساعت

🆔 @member_seel
#سفارش_مشتری

🟡 اطلاعات سفارش 👇

🟣 تعداد سفارش انجام شده 2k

🔴 نوع ممبر دریافتی: اد اجباری گروه

🔵 تایم تکمیل سفارش: 1 ساعت الی 24 ساعت

🆔 @member_seel
#سفارش_مشتری

🟡 اطلاعات سفارش 👇

🟣 تعداد سفارش انجام شده: 5k

🔴 نوع ممبر دریافتی: اد هیدن گروه

🔵 تایم تکمیل سفارش: 1 ساعت الی 24 ساعت

@member_seel
#سفارش_مشتری

🟡 اطلاعات سفارش 👇

🟣 تعداد سفارش انجام شده: 10k

🔴 نوع ممبر دریافتی: خانم ظرفیت بالا

🔵 تایم تکمیل سفارش: 1 ساعت الی 24 ساعت

@member_seel