گرماتاب & مه پاش
311 members
178 photos
9 videos
5 files
16 links
گروه توليدي بازرگاني صالحي
09123483463
02166432002
http://salehico.com
Download Telegram
to view and join the conversation
مهپاش مجتمع آفتاب،خيابان خدامي
گرمايش تابشي بهدونه يوسف آباد. www.salehico.com
گرمايش تابشي ،بلوار فردوس 02166432002-09123483463
مهپاش با لوله وقطعات استيل ،خيابان ستارخان. www.salehico.com
📌برای دیدن نمونه کارهای جدید #سیستم_مهپاش میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

http://salehico.com/fa/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%B4/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/50

اگه نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید،میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید و از کارشناسان ما راهنمایی بخواهید

☎️ ۰۲۱-۶۶۴۳۲۰۰۲
📱۰۹۱۲۳۴۸۳۴۶۳
www.salehico.com
@mehpash
📌برای دیدن نمونه کارهای جدید #سیستم_مهپاش_دامداری میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

http://salehico.com/fa/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%B4/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%B4---%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/50

اگه نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید،میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید و از کارشناسان ما راهنمایی بخواهید.

☎️ ۰۲۱-۶۶۴۳۲۰۰۲
📱۰۹۱۲۳۴۸۳۴۶۳
www.salehico.com
@mehpash
www.salehico.com ميدان فردوسي
ظرفيت ١٠٠نازل ،موتورتكفاز،تابلو تايمردار،شيرتنظيم ليتراژ وفشار،فلوتر برقي و دستي ،تانكر ذخيره بافيلتر .
📌 در لینک زیر میتوانید بیش از یکصد #نمونه_کار #سیستم_مهپاش که اخیرا توسط گروه تولیدی بازرگانی صالحی اجرا شده است را، دنبال کنید.

http://salehico.com/fa/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%B4/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/50

اگه نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید،میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید و از کارشناسان ما راهنمایی بخواهید.
☎️ ۰۲۱-۶۶۴۳۲۰۰۲
📱۰۹۱۲۳۴۸۳۴۶۳
www.salehico.com
@mehpash