مركز مشاوره مهروان
76 subscribers
506 photos
290 videos
129 links
مركز مشاوره مهروان
02122148429-09375555118
http://mehravan.com
آيدي تلگرام: @Markaz_Mehravan
Download Telegram
to view and join the conversation
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دکتر سحراشرفی

کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دکتر سحراشرفی

کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دکتر سهیلا ساکی

کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سپیده احمد خان بیگی

کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دکتر سهیلا ساکی

کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سپیده احمد خان بیگی

کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دکتر سهیلا ساکی

کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مونا سوری
کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مونا سوری
کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
در حضور افراد دیگر کودک را سرزنش نکنید
همه‌ چیز به‌ موقع‌ و در زمان‌ خود باید انجام‌ شود. یادآوری‌ نكات‌ تربیتی‌ و قوانین‌ مورد نظر به‌ كودك‌ باید در منزل‌ و به‌ طور خصوصی‌ انجام شود. كودكان‌ برای‌ قضاوت‌ دیگران‌ راجع‌ به‌ خودشان‌ اهمیت‌ فراوانی‌ قائل هستند و اگر در حضور دیگران‌ مورد توبیخ‌ قرار بگیرند، ناراحت می شوند و گاهی اوقات رفتارهای‌ تلافی ‌جویانه‌ از آنها سر می زند.

@meh_ravan

@mehravan_clinic
کلینیک مهروان


☎️22148429
📱09375555118
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مونا سوری
کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مونا سوری
کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سپیده احمد خان بیگی

کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دکتر سحراشرفی

کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ناراستي و يا دروغگويي فرزندان ما اغلب ناشي از ترس انها از ابراز حقيقت است كه اين ترس ميتواند ترس از قضاوت و يا تنبيه و از دست دادن اعتبار هست
به عنوان والدين بايد فضا را براي كودكان و نو وانان امن كنيم و ارزش صداقت رو به انها نشان دهيم و اطمينان بدهيم كه وجودش ارزشمند هست تا آنها بدون ترس بتوانند واقعيت را ابراز كنند .

سپیده احمدخان بیگی


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پاسخ به سوالات جنسی کودکان ونوجوانان
ویژه خود کودکان، نوجوانان و والدینشان

دکتر سهیلا ساکی
کلینیک مهروان


🍀 @meh_ravan 🍀

@mehravan_clinic

☎️22148429
📱09375555118