کفش طبی سروش طب
117 members
پا قلب دوم ماست، ما برای سلامت آن میکوشیم

سروش طب ارائه کننده معتبرترین برندهای کفش طبی با تائیدیه پزشکی و کلینیکی

پرسنلی، پرستاری، دیابتی و ...

36707272-025

soroushteb.ir

قم، خ چمران، مقابل درب بیمارستان شهید بهشتی پ 176

admin: @Mehdirashid1997
Download Telegram
to view and join the conversation