🎨مجموعه هنری مداد آبی🎨
210 members
809 photos
11 videos
1 file
72 links
مرجع صادرات، خرید و فروش تابلوهای نقاشی رنگ روغن
مدیر فروش
🔸ثمینه یازرلو
📞 09129675901
🆔 @samine_yazarloo
🌐 painto.ir
📧 medadabi.paint@gmail.com
Download Telegram
to view and join the conversation
فروش تابلو نقاشی منظره نیویورک

🔵ابعاد ۹۰*۱۲۰ به همراه قاب
🔶سفارش در ابعاد دلخواه پذیرفته می شود.
🔴 جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی
#تابلو_منظره #تابلو_رنگ_روغن_منظره
#تابلو_اکریلیک #تابلو_مدرن #فروش_تابلو_نقاشی
#فروش_تابلو_رنگ_روغن #فروش_تابلو
#تابلو_ارزان


🆔 @medadabi_paint
فروش تابلو آبستره اکریلیک طلایی

🔵ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ به همراه قاب
🔶سفارش در ابعاد دلخواه پذیرفته می شود.
🔴 جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی
#تابلو_اکریلیک #تابلو_آبستره
#تابلو_دکوراتیو #تابلو_مدرن #تابلو_ورق_طلا #فروش_تابلو_نقاشی
#فروش_تابلو_رنگ_روغن #فروش_تابلو
#تابلو_ارزان


🆔 @medadabi_paint
فروش تابلو نقاشی برجسته پتینه مدرن

🔵ابعاد ۱۵۰*۱۵۰ به همراه قاب
🔶سفارش در ابعاد دلخواه پذیرفته می شود.
🔴 جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی
#تابلو_پتینه #تابلو_اکریلیک
#تابلو_برجسته #تابلو_دکوراتیو #تابلو_مدرن #تابلو_ورق_طلا #فروش_تابلو_نقاشی
#فروش_تابلو_رنگ_روغن #فروش_تابلو
#تابلو_ارزان


🆔 @medadabi_paint
فروش تابلو نقاشی چشم نظر با ورق نقره

🔵بوم دایره ای با قطر ۴۵
🔶سفارش در ابعاد دلخواه پذیرفته می شود.
🔴 جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی
#تابلو_چشم_نظر #تابلو_اکریلیک
#تابلو_برجسته #تابلو_دکوراتیو #تابلو_مدرن #تابلو_ورق_نقره #فروش_تابلو_نقاشی
#فروش_تابلو_رنگ_روغن #فروش_تابلو
#تابلو_ارزان


🆔 @medadabi_paint
فروش تابلو نقاشی سه تیکه مینیمال با ورق طلا

🔵ابعاد دو عدد ۳۰*۵۰ و یک عدد ۵۰*۵۰
🔶سفارش در ابعاد دلخواه پذیرفته می شود.
🔴 جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی
#تابلو_نقاشی_مینیمال #تابلو_اکریلیک
#تابلو_برجسته #تابلو_دکوراتیو #تابلو_مدرن #تابلو_ورق_طلا #فروش_تابلو_نقاشی
#فروش_تابلو_رنگ_روغن #فروش_تابلو
#تابلو_ارزان


🆔 @medadabi_paint
فروش تابلو نقاشی برجسته با ورق طلا طرح پر

🔵ابعاد ۷۰*۱۲۰ به همراه قاب
🔶سفارش در ابعاد دلخواه پذیرفته می شود.
🔴 جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی #تابلو_اکریلیک
#تابلو_برجسته #تابلو_دکوراتیو #تابلو_مدرن #تابلو_ورق_طلا #فروش_تابلو_نقاشی
#فروش_تابلو_رنگ_روغن #فروش_تابلو
#تابلو_ارزان


🆔 @medadabi_paint
تابلو رنگ روغن سلطنتی مهمانی

🔵سفارش خانم مژده از استرالیا
سفارش انواع تابلوهای رنگ روغن با طرح های متنوع و زیبا پذیرفته می شود.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی
#تابلو_سلطنتی #تابلو_رنگ_روغن_سلطنتی
#تابلو_فرانسوی #تابلو_ایتالیایی #فروش_تابلو_نقاشی


🆔 @medadabi_paint
تابلو رنگ روغن مدرن برجسته

🔵سفارش آقای حسن پور از تهران
🔶سفارش در ابعاد دلخواه پذیرفته می شود.
🔴 جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی
#تابلو_برجسته #تابلو_رنگ_روغن_برجسته
#تابلو_دکوراتیو #تابلو_مدرن #فروش_تابلو_نقاشی
#فروش_تابلو_رنگ_روغن #فروش_تابلو
#تابلو_ارزان


🆔 @medadabi_paint
فروش تابلو نقاشی سه تیکه برجسته با ورق طلا

🔵ابعاد ۵۰*۵۰، ۴۰*۴۰، ۳۰*۳۰
🔶سفارش در ابعاد دلخواه پذیرفته می شود.
🔴 جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی
#تابلو_سه_تکه #تابلو_اکریلیک
#تابلو_برجسته #تابلو_دکوراتیو #تابلو_مدرن #تابلو_ورق_طلا #فروش_تابلو_نقاشی
#فروش_تابلو_رنگ_روغن #فروش_تابلو
#تابلو_ارزان


🆔 @medadabi_paint
تابلو رنگ روغن ۵ تیکه طرح عاشقانه

🔵سفارش خانم آذرخرداد از بندرعباس
سفارش انواع تابلوهای رنگ روغن با طرح های متنوع و زیبا پذیرفته می شود.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی
#تابلو_چند_تکه #تابلو_رنگ_روغن_عاشقانه
#تابلو_پنج_تیکه #فروش_تابلو_نقاشی


🆔 @medadabi_paint
فروش تابلو اکریلیک مدرن طرح نوازندگان

🔵ابعاد ۹۰*۱۲۰
🔶سفارش در ابعاد دلخواه پذیرفته می شود.
🔴 جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی
#تابلو_نقاشی_مدرن #تابلو_اکریلیک
#تابلو_دکوراتیو #تابلو_مدرن #فروش_تابلو_نقاشی
#فروش_تابلو_رنگ_روغن #فروش_تابلو
#تابلو_ارزان


🆔 @medadabi_paint
تابلو رنگ روغن طرح گل رز برجسته

🔵نمونه کار جهت سفارش
🔶سفارش در ابعاد دلخواه پذیرفته می شود.
🔴 جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی
#تابلو_گل #تابلو_رنگ_روغن_گل
#تابلو_برجسته #تابلو_دکوراتیو #تابلو_مدرن #تابلو_گل_رز #فروش_تابلو_نقاشی
#فروش_تابلو_رنگ_روغن #فروش_تابلو
#تابلو_ارزان


🆔 @medadabi_paint
فروش تابلو رنگ روغن چهره سلطنتی

🔵بوم بیضی با قطر ۴۰*۳۰
سفارش انواع تابلوهای رنگ روغن با طرح های متنوع و زیبا پذیرفته می شود.
🔶جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی #تابلو_رنگ_روغن_سلطنتی
#تابلو_فرانسوی #تابلو_ایتالیایی #تابلو_چهره #تابلو_رنگ_روغن_چهره #فروش_تابلو #فروش_تابلو_نقاشی #تابلو_ارزان #فروش_تابلو_رنگ_روغن

🆔 @medadabi_paint
فروش تابلو رنگ روغن چهره سلطنتی

🔵بوم بیضی با قطر ۴۰*۳۰
سفارش انواع تابلوهای رنگ روغن با طرح های متنوع و زیبا پذیرفته می شود.
🔶جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی #تابلو_رنگ_روغن_سلطنتی
#تابلو_فرانسوی #تابلو_ایتالیایی #تابلو_چهره #تابلو_رنگ_روغن_چهره #فروش_تابلو #فروش_تابلو_نقاشی #تابلو_ارزان #فروش_تابلو_رنگ_روغن

🆔 @medadabi_paint
فروش تابلو رنگ روغن چهره سلطنتی

🔵بوم بیضی با قطر ۴۰*۳۰
سفارش انواع تابلوهای رنگ روغن با طرح های متنوع و زیبا پذیرفته می شود.
🔶جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی #تابلو_رنگ_روغن_سلطنتی
#تابلو_فرانسوی #تابلو_ایتالیایی #تابلو_چهره #تابلو_رنگ_روغن_چهره #فروش_تابلو #فروش_تابلو_نقاشی #تابلو_ارزان #فروش_تابلو_رنگ_روغن

🆔 @medadabi_paint
تابلو رنگ روغن طرح گل روی بوم دایره ای

🔵نمونه کار جهت سفارش
🔶سفارش در ابعاد دلخواه پذیرفته می شود.
🔴 جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی
#تابلو_گل #تابلو_رنگ_روغن_گل
#تابلو_برجسته #تابلو_دکوراتیو #تابلو_مدرن #فروش_تابلو_نقاشی
#فروش_تابلو_رنگ_روغن #فروش_تابلو
#تابلو_ارزان


🆔 @medadabi_paint
🍉🍉🍉با ثبت سفارش تا شب یلدا از تخفیفات یلدایی برخوردار شوید..🍉🍉🍉
#تخفیف_یلدا #یلدا #شب_یلدا
#تابلو_نقاشی #تابلو_رنگ_روغن
🆔 @medadabi_paint
تابلو سه تیکه رنگ روغن دکوراتیو با ورق طلا
🟢سفارش خانم فروغ عزیز از تهران
اجرا شده در ابعاد ۹۰*۶۰ بر روی بوم دیپ
🔶سفارش در ابعاد دلخواه پذیرفته می شود.
🔴 جهت دریافت قیمت دایرکت پیام دهید.

#تابلو_رنگ_روغن #تابلو_نقاشی
#تابلو_نقاشی_مدرن #تابلو_اکریلیک
#تابلو_دکوراتیو #تابلو_مدرن #تابلو_رنگ_روغن_مدرن #تابلو_ورق_طلا #ورق_طلا #تابلو_دکوراتیو_مدرن #بوم_دیپ #تابلو_چند_تکه #تابلو_سه_تیکه #تابلو_سه_تكه #سفارش_تابلو_نقاشی #فروش_تابلو_نقاشی #فروش_تابلو
#فروش_تابلو_رنگ_روغن
🆔 @medadabi_paint