متلب تولز
70 subscribers
216 photos
58 links
بزرگترین سایت دارای پروژه های متلب
Download Telegram
to view and join the conversation
🔰استفاده از تبدیل موجک در متلب برای حل مساله VHDL و VLSI

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/استفاده-از-تبدیل-موجک-در-متلب-برای-حل-مس
🔰شبیه سازی کامل TDOA در متلب + سورس کد رایگان

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/شبیه-سازی-کامل-tdoa-در-متلب-سورس-کد-رایگان
🔰شبیه سازی کامل تبدیل فوریه گسسته فیلتر پایین و بالا گذر در متلب + رایگان

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/شبیه-سازی-کامل-تبدیل-فوریه-گسسته-فیلتر
🔰محاسبه CFO در سیستم های OFDM با روش همبستگی در متلب + رایگان

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/محاسبه-cfo-در-سیستم-های-ofdm-با-روش-همبستگی-در
🔰ثبت تصاویر با مقیاس زیر پیکسلی خیلی سریع در متلب + سورس کامل

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/ثبت-تصاویر-با-مقیاس-زیر-پیکسلی-خیلی-سری
🔰موقعیت یابی ربات با شبیه سازی فیلتر ذرات ساده در متلب + رایگان

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/موقعیت-یابی-ربات-با-شبیه-سازی-فیلتر-ذرا
🔰شبیه سازی فیلتر FIR دو بعدی در متلب + سورس کامل متلب

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/شبیه-سازی-فیلتر-fir-دو-بعدی-در-متلب
🔰مدل سولوی مرجع در متلب (REFERENCE SOLOW MODEL

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/مدل-سولوی-مرجع-در-متلب-reference-solow-model
🔰شبیه سازی مقاله: شبیه سازی موتور القایی تک فاز تغذیه شونده با سیکلوکانورتر

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/شبیه-سازی-مقاله-شبیه-سازی-موتور-القایی
🔰طراحی و شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR به منظور اصلاح فرورفتگی ولتاژ

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/شبیه-سازی-مقاله-طراحی-و-شبیه-سازی-بازیا
🔰همگرایی و کنترل سیستم پر آشوب با استفاده از خطی سازی بازخورد تطبیقی

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/شبیه-سازی-مقاله-همگرایی-و-کنترل-سیستم-پ
🔰استفاده از اینورتر Z-SOURCE دوسویه برای راه اندازی خودروهای الکتریکی ترکیبی

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/شبیه-سازی-مقاله-استفاده-از-اینورتر-z-source-د
🔰سورس مقاله: تاثیر ادوات FACTS روی پایداری شبکه متصل به ژنراتور القایی دو سو

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/شبیه-سازی-مقاله-تاثیر-ادوات-facts-روی-پایدا
🔰تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با منطق فازی و استفاده از فیلتر کالمن (شبیه سازی مقاله)

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/شبیه-سازی-مقاله-تنظیم-ضرایب-کنترل-کنند
🔰سورس مقاله: کنترل‌ مدلغزشی برای سیستم درایو موتور سنکرون مغناطیس دائم با آشوب

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/شبیه-سازی-مقاله-کنترل%E2%80%8Cکننده%E2%80%8Cی-مدلغز
🔰روش بدون سنسور DTC-SVM موتور القایی با یک مبدل ماتریسی و تخمین پارامترها

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/روش-بدون-سنسور-dtc-svm-برای-موتورهای-القایی-ب
🔰پایان نامه وورد کامل: مطالعه بکارگیری خطوط HVDC در شبکه انتقال

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/پایان-نامه-کامل-مطالعه-بکارگيری-خطوط-hvdc
🔰شبیه سازی مقاله: مدل سازی و شبیه سازی دو سلول خورشیدی در سیمولینک متلب

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/شبیه-سازی-مقاله-مدل-سازی-و-شبیه-سازی-دو
🔰سورس رایگان مقاله: سیستم تبدیل انرژی بادی در سیستم های دارای ژنراتور دو سو تغذیه

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/شبیه-سازی-رایگان-مقاله-سیستم-تبدیل-انر
🔰سورس مقاله: تاثیر ادوات FACTS روی پایداری شبکه متصل به ژنراتور القایی دو سو

🔍جهت مشاهده و دریافت پروژه از لینک زیر وارد شوید:
http://matlabtools.com/شبیه-سازی-مقاله-تاثیر-ادوات-facts-روی-پایدا