تعاونی مسکن بهداشت و درمان استان اصفهان
505 subscribers
3.27K photos
59 videos
38 files
75 links
کانال رسمی تعاونی مسکن بهداشت و درمان استان اصفهان
📲 03136736480
📲 09138113025
📲 09131116544
📲 09134264470
اخبار و رویدادهای کلیه پروژه‌های تعاونی را از طریق این کانال دنبال کنید.
🌿 از همراهی شما سپاسگزاریم
Download Telegram
🔻پاراتیکا | 2/9/1401
پاراتیکا ؛ ادامه سرامیک بدنه سرویس های بهداشتی
پاراتیکا ۱؛ نصب کانال های هواساز پارکینگ ها
پاراتیکا ۱؛ ادامه اجرای سرامیک بدنه پارکینگ -۱
پاراتیکا ۱؛ اجرای اجرنمای لورر نمای جنوبی
پاراتیکا ۱ ؛ ادامه ایزوگام بام