🌿ज्ञानको बगैचा
38 subscribers
128 photos
145 videos
42 files
27 links
‘अल सलाम इस्लामिक सेन्टर - दुबई’ द्वारा यस नेपाली च्यानल को उदेश्य सबैमा इस्लामिक मान्यतालाई फैलाउनु र धार्मिक जागरूकताको विकास गर्नु हो।
Download Telegram
Surah Al Muminoon: 17-18