Manhal -opintopiiri
78 subscribers
1 link
Download Telegram
Jalkineiden pyyhkiminen¹ on luvallista kolmella ehdolla:

1. Ne puetaan rituaalisen puhdistautumisen jälkeen.
2. Ne peittävät jalasta alueen, joka on normaalisti pestävä².
3. Niillä on mahdollista kävellä ympäriinsä³.

Muu kuin matkaaja pyyhkii päivän ja yön⁴ ja matkaaja pyyhkii kolme päivää ja yötä⁵.

Pyyhkimisaika alkaa siitä hetkestä, kun rituaalinen puhtaudentila jalkineiden pukemisen jälkeen ensi kerran mitätöityy.

Jos henkilö ei ole matkaaja pyyhkiessään jalkineet ensimmäisen kerran ja sitten matkustaa, tai on matkaaja pyyhkiessään ensimmäisen kerran ja sitten lopettaa matkan, hän pyyhkii kotona olevan tavoin⁶.

Pyyhkimisaika katkeaa kolmen asian myötä:

1. Kun jalkineet riisutaan⁷.
2. Kun pyyhkimisaika loppuu.
3. Kun jotakin ghuslia edellyttävää tapahtuu.

—Al-Qāḍī Abū Shujāʿ, al-Ghāya wa al-Taqrīb

¹ Eli niiden pyyhkiminen rukouspesun yhteydessä jalkojen pesun sijaan. Niiden materiaalilla ei ole väliä. Pyyhkiminen tapahtuu kastelemalla sormet ja pyyhkimällä jalkineiden päältä sormet erillään varpaista nilkkoihin. Minimivaatimus on ainakin pienen osan pyyhkiminen tämän alueen sisällä kummastakin jalkineesta. Huomaa, ettei jalkineita ole tarkoitus kastella läpimäriksi. Riittää siis, että kädet ovat märkiä.

² Rukouspesussa. Peittämisellä tarkoitetaan sitä, ettei niissä ole reikiä, jotka paljastavat ihon.

³ Tällä tarkoitetaan sitä, että niillä on helppo kävellä normaalilla maaperällä. Niiden on myös oltava sen verran paksuja, etteivät niiden päälle tiputetut vesipisarat mene niiden läpi. Tämä tarkoittaa sitä, ettei esimerkiksi urheilusukkia voi pyyhkiä jalkojen pesun sijaan. On kuitenkin olemassa lainopillinen näkemys, jonka mukaan myös ne voi pyyhkiä. Tämän kannan seuraaminen voi olla järkevää tilanteissa, joissa jalkojen pesu on vaikeaa.

⁴ Eli 24 tuntia.

⁵ Eli 72 tuntia.

⁶ Eli jos hän pyyhkii jalkineet kotona ja matkustaa sitten ennen kuin 24 tuntia pyyhkimisajan alusta on kulunut, ei pyyhkimisaika muutu matkaajan ajaksi (72 tuntia). Samoin jos hän pyyhkii jalkineet matkalla ja tulee sitten kotiin ennen kuin 24 tuntia pyyhkimisajan alusta on kulunut, ei matkaajan pyyhkimisaika (72 tuntia) jatku, vaan pyyhkimisaika muuttuu kotona olevan ajaksi.

⁷ Vaikka vain toinen niistä. Säännös on sama myös silloin, kun toinen jalkineista otetaan pois osittain tai jos siihen tulee reikä.

#fiqh
Kuiva rukouspesu (tayammum)¹ edellyttää viittä asiaa:

1. Hyvä syy sen tekemiseen, eli matkustaminen² tai sairaus³.
2. Rukousaika on alkanut.
3. Vettä on etsitty⁴ (eikä sitä löydy), tai sitä on liian vähän sen etsimisen jälkeen⁵.
4. Veden käyttäminen ei ole mahdollista⁶.
5. Saatavilla on puhdasta maata, jonka päällä on pölyä⁷. Maa ei kelpaa, jos siihen on sekoittunut kipsiä tai hiekkaa.

—Al-Qāḍī Abū Shujāʿ, al-Ghāya wa al-Taqrīb

¹ Wuḍūn tai ghuslin sijaan. Tässä on kyseessä rituaalinen puhdistautuminen, jota saatetaan tarvita esimerkiksi patikoidessa, veden loppuessa tien päällä ja jonkin raajan ollessa kipsissä.

² Tai mikä tahansa muu tilanne, jossa vettä ei ole.

³ Silloin, kun veden käyttäminen pahentaa sitä tai viivästyttää parantumista.

⁴ Rukousajan alettua. Etsiminen tapahtuu kysymällä ympärillä olevilta ihmisiltä, missä vettä on. Jos sitä ei löydy näin, tulee henkilön etsiä merkkejä vedestä katsomalla joka suuntaan. Jos näköetäisyydellä on merkkejä vedestä, tulee sitä etsiä merkin luota. Jos vettä ei vieläkään löydy, siirrytään tayammumiin.

⁵ Liian vähän tässä tarkoittaa sitä, että mukana olevaa vettä tarvitaan elossa pysymiseen eikä sitä ole varaa käyttää muuhun.

⁶ Eli sitä kyllä on, mutta sitä ei ole mahdollista käyttää joko sairauden tai jonkin muun syyn takia. Tällainen syy voi olla esimerkiksi veden olo lähteessä, jonka luo pääseminen on hyvin vaarallista.

⁷ Jos maasta ei jää käsiin pölyä sen ollessa esimerkiksi märkää, se ei kelpaa tayammumiin.

#fiqh
Tayammumin pakollisia osia on neljä:

1. Aikomus¹.
2. Kasvojen pyyhkiminen².
3. Käsien pyyhkiminen kyynärpäitä myöten³.
4. Osien suorittaminen edellä mainitussa järjestyksessä.

Sen sunnia on kolme:

1. ”Bismillāh” sen alussa.
2. Oikean puolen pyyhkiminen vasenta ennen⁴.
3. Pakollisten osien suorittaminen ilman taukoja⁵.

—Al-Qāḍī Abū Shujāʿ, al-Ghāya wa al-Taqrīb

¹ Tayammum tehdään tapauttamalla maata molemmilla käsillä ja pyyhkimällä kasvot niihin jäävällä pölyllä. Sen jälkeen maata tapautetaan toisen kerran ja pyyhitään molemmat kädet kämmenillä kyynärpäitä myöten. Jos pöly ei riitä, otetaan sitä lisää tarvittava määrä. Huomaa, ettei tarkoitus ole peittää kasvoja ja käsiä pölyyn, vaan yksinkertaisesti pyyhkiä niiden päältä käsillä, joissa on pölyä.

Aikomus tehdään samalla, kun maata ensi kerran kosketaan. Henkilön tulee aikoa tekevänsä tayammumin myötä pakollisen rukouksen suorittamisen luvalliseksi.

² Maan koskemisen jälkeen kauttaaltaan, samalla tavalla kuin rukouspesussa. Pölyä ei kuitenkaan tarvitse viedä karvojen alle.

³ Pyyhkien myös sormien välistä, samoin kuin rukouspesussa.

⁴ Tällä tarkoitetaan käsiä.

⁵ Samoin kuin rukouspesussa, jos olettaisimme, että käytetään vettä ja ruumiinosat voivat kuivua.

#fiqh
Kolme asiaa mitätöivät tayammumin:

1. Kaikki mikä mitätöi rukouspesun.
2. Veden näkeminen¹ ennen rukouksen aloittamista.
3. Uskon hylkääminen.

—Al-Qāḍī Abū Shujāʿ, al-Ghāya wa al-Taqrīb

¹ Tai tieto siitä, että vettä on saatavilla, vaikkei sitä varsinaisesti vielä näkisikään.

#fiqh
Jos ihmisellä on kipsi¹, hän pyyhkii sen päältä, tekee tayammumin² ja rukoilee. Rukousta ei tarvitse toistaa myöhemmin uudelleen, jos kipsi laitettiin hänen ollessaan rituaalisessa puhtauden tilassa³.

Tayammum pitää tehdä uudelleen jokaista pakollista rukousta varten, mutta vapaaehtoisia rukouksia voi suorittaa yhdellä tayammumilla kuinka monta tahansa.

—Al-Qāḍī Abū Shujāʿ, al-Ghāya wa al-Taqrīb

¹ Tai esimerkiksi side tai laastari, jonka poistaminen on vahingollista.

² Eli tekee rukouspesun normaalisti peitettyyn kohtaan saakka, pyyhkii sen kokonaan märällä kädellä, kuivaa sitten kätensä ja kasvonsa, tekee tayammumin ja suorittaa rukouspesun loppuun normaalisti.

³ Rukouspesun ja tayammumin yhdistämisen sijaan on luvallista seurata huomattavasti helpompaa Ḥanafī koulukunnan näkemystä, jonka mukaan riittää, että henkilö pyyhkii märällä kädellä yli puolet kipsistä sen kohdalle rukouspesussa tullessaan ja jatkaa rukouspesua normaalisti sen jälkeen. Tayammumia ei siis tarvitse tehdä ollenkaan. Rukouksia ei tarvitse myöskään toistaa myöhemmin uudelleen, vaikka kipsi olisi laitettu henkilön olleessa rituaalisessa epäpuhtaudentilassa.

#fiqh
Uskovaisten äiti ʿĀʾisha (olkoon Jumala häneen tyytyväinen) kertoo Jumalan sanansaattajan ﷺ sanoneen: ”Jos joku keksii asiaamme¹ jotakin uutta ja siihen kuulumatonta, se asia hylätään."

—Bukhārī & Muslim

Tämä hadith on yksi islamin uskonnon tärkeimmistä kulmakivistä. Muṣṭafālle (Profeetta Muhammadille ﷺ) annettu kattava puhetapa ilmenee siinä hyvin, koska se viittaa selvästi siihen, että jokaikinen uudistus ja keksintö hylätään – – Hadith on syytä opetella ulkoa. Sitä tulee opettaa ihmisille ja käyttää todisteena kaikenlaisia tämänkaltaisia paheksuttavia asioita vastaan.

On kuitenkin hyvä ymmärtää, että kyseinen hylkääminen ei koske islamin uskosta itsestään juonnettuja uusia asioita, jotka eivät todellisuudessa ole Sunnan vastaisia. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi Koraanin kirjoittaminen kansien väliin ja lainopilliset näkemykset, jotka kumpuavat itsenäiseen päättelyyn kykenevien juristien järkeilystä. Tällaiset oppineet perustavat lainopilliset näkemyksensä islamin perustoihin, eli Jumalan sanansaattajan sanoihin.²

—Ibn Daqīq al-ʿĪd, Sharḥ al-Arbaʿīn al-Nawawiyya fī al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥa al-Nabawiyyya

¹ Eli islamin uskontoon.

² Näin ollen pätevien mujtahid-lainoppineiden hyväksymät uskonnolliset teot, joita Profeetta Muhammad ﷺ tai hänen seuralaisensa eivät tehneet, eivät ole moitittava bidʿa, josta kyseinen hadith puhuu. Tämä johtuu siis siitä, että vaikkei kyseisiä tekoja aiemmin tehtykään, ovat ne islamin lain yleisten periaatteiden oikeuttamia.

Olemme varsin hyvin perillä näkemyksestä, jonka mukaan kaikki palvonnan teot, joita Profeetan ﷺ ja hänen seuralaistensa aikana ei tehty, ovat moitittavia uudistuksia. Olemme myös tietoisia heidän argumenteistaan ja todisteistaan. Mainitsemamme kanta on kuitenkin klassisten oppineiden keskuudessa laajalti hyväksytty ja vahvasti perusteltu näkemys, jota myös tästä blogista vastuussa olevat puoltavat.

Wa Allāhu aʿlam.
Kahdeksan asiaa on kiellettyä kuukautisten ja jälkivuodon johdosta:

1. Rukous.
2. Paasto.
3. Koraanin lausuminen¹.
4. Koraanin koskeminen ja kantaminen².
5. Moskeijan sisälle meno.
6. Kaaban kiertäminen.
7. Yhdyntä.
8. Navan ja polvien välisen alueen hyväily³.

Yhdynnän tai ejakulaation takia suuremmassa rituaalisessa epäpuhtauden tilassa⁴ olevan on kiellettyä

1. rukoilla;
2. lausua Koraania;
3. koskea tai kantaa Koraania⁵;
4. kiertää Kaabaa; ja
5. olla moskeijassa.

—Al-Qāḍī Abū Shujāʿ, al-Ghāya wa al-Taqrīb

¹ On tärkeää huomata, ettei esimerkiksi Āyat al-Kursīn lukeminen ennen nukkumaanmenoa ole kiellettyä sillä ehdolla, ettei sen lukija tee varsinaista aikomusta lukea Koraania vaan tekee aikomuksen lausua dhikriä.

² Koskeminen on kiellettyä, vaikka välissä olisi esimerkiksi kangas. Jos Koraani on esimerkiksi repussa muiden tavaroiden kanssa, voi itse reppua kantaa.

³ Tällä tarkoitetaan kosketusta paljaalle iholle.

⁴ Suuremmalla epäpuhtauden tilalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilön tulee tehdä ghusl.

⁵ Lausumiseen, koskemiseen ja kantamiseen pätevät samat säännöt kuin kuukautisten ja jälkivuodon kohdalla.

#fiqh
Pienemmässä rituaalisessa epäpuhtaudentilassa¹ olevan on kiellettyä

1. rukoilla;
2. kiertää Kaabaa; ja
3. koskea tai kantaa Koraania².

—Al-Qāḍī Abū Shujāʿ, al-Ghāya wa al-Taqrīb

¹ Pienemmällä epäpuhtaudentilalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilön tulee tehdä wuḍūʾ.

² Koskeminen on kiellettyä, vaikka välissä olisi esimerkiksi kangas. Jos Koraani on esimerkiksi repussa muiden tavaroiden kanssa, voi itse reppua kantaa.

#fiqh
Erään (Shāfiʿī) koulukunnan näkemyksen mukaan silmien sulkeminen (rukouksessa) on epäsuotavaa (makrūh). Henkilökohtainen mielipiteeni on, että se on epäsuotavaa vain silloin, kun rukoilija pelkää siitä aiheutuvan harmia*.

—Al-Imām al-Nawawī, Minhāj al-Ṭālibīn

* Tämä tarkoittaa sitä, että rukouksessa on luvallista sulkea silmät. Tälle on hyvä syy etenkin silloin, kun se auttaa keskittymään rukoukseen.

#fiqh
Voiko kuukautisten aikana lukea Koraania kirjasta tai ulkomuistista?

Shāfiʿī koulukunnan mukaan kumpikaan ei ole luvallista. Tämä perustuu analogiaan (qiyās), joka on tässä tapauksessa vakuuttava. Qiyās on yksi islamin tärkeimmistä oikeuslähteistä.

Ottaen kuitenkin huomioon sen, että asiasta ei vallitse yksimielisyyttä neljän koulukunnan keskuudessa ja Koraania ulkoa opetteleville naisille voi tilaisuus opetella ja kerrata Koraania myös kuukautisten aikana olla erittäin hyödyllistä, on tässä kohtaa luvallista seurata Mālikī koulukuntaa, joka sallii Koraanin lausumisen ulkomuistista kuukautisten aikana. Myös Koraanin koskeminen on tämän näkemyksen mukaan luvallista opetus- tai opiskelutarkoituksessa, muttei muuten vain palvonnan tekona (ks. Al-Dardīr, al-Sharḥ al-Kabīr & Ḥāshiyat al-Dusūqī).

#fiqh
Paasto on pakollista neljän ehdon täytyttyä¹: henkilön on oltava

1. muslimi;
2. sukukypsä;
3. järjissään; ja
4. kykenevä paastoamaan².

Paaston pakollisia osia on neljä:

1. Aikomus³.
2–4. Pidättäytyminen syömisestä, juomisesta, yhdynnästä ja tahallaan oksentamisesta.

—Al-Qāḍī Abū Shujāʿ, al-Ghāya wa al-Taqrīb

¹ Silloin, kun muslimin kuuluu paastota, kuten Ramadanin aikana.

² Ruumiinvoimiensa puolesta. Täten esimerkiksi sairaan ei tarvitse paastota.

³ Pakollisen paaston kohdalla henkilön tulee aikoessaan muistaa paaston syy (esim. "Paastoan huomenna Ramadania varten"). Aikomus paastota seuraava päivä tulee tehdä joka yö Maghrib- ja Fajr-rukouksen välisenä aikana.

#fiqh
Kymmenen asiaa rikkovat paaston:

1–2. Mikä tahansa, mikä on tahallaan päästetty ruumiinontelon tai pään sisälle¹.
3. Peräruiske (tai vastaava etupäähän)².
4. Tahallaan oksentaminen.
5. Tahallinen vaginallinen tai anaaliyhdyntä.
6. Ejakulaatio ihon suoran kosketuksen myötä³.
7. Kuukautiset.
8. Jälkivuoto.
9. Järjen menetys.
10. Uskon hylkääminen.

—Al-Qāḍī Abū Shujāʿ, al-Ghāya wa al-Taqrīb

¹ Ruumiinontelolla ja päällä viitataan tässä kaikkiin paikkoihin ruumiin sisällä, jotka ovat onttoja. Suuta ei lasketa kuuluvaksi näihin. Sisälle menevän asian on oltava selvästi aineellista. Täten esimerkiksi tupakointi rikkoo paaston mutta ruoan haistaminen ei.

² Tämä sisältyy ruumiinonteloon kulkeutuviin asioihin.

³ Eli silloin, kun yhdyntää eikä masturbointia tapahdu ja kosketus tapahtuu paljaalle iholle. Masturboinnin aiheuttama ejakulaatio rikkoo paaston aina.

#fiqh
Kolme asiaa ovat suotavia paastoon liittyen:

1. Paaston rikkomiseen kiiruhtaminen¹.
2. Paastoa edeltävän aterian (suḥūr) viivästyttäminen².
3. Moitittavan puheen jättäminen³.

Paastoaminen on kiellettyä viitenä päivänä:

1–2. Kummatkin ʿĪd-päivät.
3–5. Kolme ʿĪd al-Aḍḥān jälkeistä päivää.

—Al-Qāḍī Abū Shujāʿ, al-Ghāya wa al-Taqrīb

¹ Tällä tarkoitetaan paaston rikkomista niin pian kuin mahdollista auringon laskettua.

² Tällä tarkoitetaan ateriointia hieman ennen aamurukouksen ajan alkua.

³ Kuten panettelu, solvaaminen ja valehtelu.

#fiqh
Jos joku on tahallisessa vaginaalisessa tai anaaliyhdynnässä Ramadanin aikana päivällä, on hänen pakollista korvata kyseisen päivän paasto ja sovittaa tekonsa (kaffāra). Tämä tapahtuu

1. vapauttamalla uskovainen orja;
2. paastoamalla kaksi kuukautta yhteen putkeen, jos uskovaista orjaa ei löydy; tai
3. antamalla 60 köyhälle yksi mudd* ruokaa, jos paastoaminen ei ole mahdollista.

—Al-Qāḍī Abū Shujāʿ, al-Ghāya wa al-Taqrīb

* Yksi mudd on 0.51 litraa.

#fiqh
Paastoamaan kykenemätön vanhus¹ ei paastoa vaan antaa jokaiselta paastopäivältä yhden muddin² verran ruokaa köyhälle ihmiselle.

Raskaana oleva ja imettävä eivät paastoa, jos pelkäävät itsensä puolesta³. Heidän on pakollista korvata paastoamatta jätetyt päivät⁴.

Jos he pelkäävät vain lapsensa puolesta⁵, heidän on paastoamatta jätetyiden päivien korvaamisen lisäksi hyvitettävä teko antamalla jokaiselta päivältä yhden muddin verran ruokaa köyhälle ihmiselle.

Sairas henkilö⁶ ja pitkällä matkalla oleva⁷ eivät paastoa ja korvaavat paastoamatta jätetyt päivät.

—Al-Qāḍī Abū Shujāʿ, al-Ghāya wa al-Taqrīb

¹ Tai pysyvästi sairas henkilö. Kykenemättömyydellä tarkoitetaan tässä sitä, että paastoaminen käy sietämättömäksi. Näin siis pelkkä väsymys ei riitä syyksi rikkoa paasto, mutta paastoa ei myöskään tule jatkaa sen vaarantaessa terveyden tai johtaessa mahdottomaan uupumukseen, josta paastoavat eivät normaalisti kärsi.

² Yksi mudd on 0.51 litraa.

³ Eli pelkäävät paastoamisen käyvän fyysisesti sietämättömäksi kuten edellä mainitun kykenemättömyyden kohdalla.

⁴ Korvaamisella tarkoitetaan kyseisten päivien paastoamista muulloin.

⁵ Eli eivät pelkää itsensä puolesta, mutta pelkäävät, että kantamansa lapsi vahingoittuu tai ettei maitoa tule imetettävälle tarpeeksi.

⁶ Eli sellainen, jonka sairaus ei ole pysyvä. Pysyvästi sairaan paastoa käsiteltiin aiemmin.

⁷ Pitkällä matkalla tarkoitetaan matkaa, joka on yhteen suuntaan n. 91 km.

#fiqh
Jos joku omistaa kultaa tai hopeaa riittävän määrän (niṣāb) kokonaisen vuoden ajan, hänen on pakollista maksaa almuveroa (zakāh)¹.

Kullan niṣāb-arvo on 20 mithqālia², josta maksetaan almuveroa puoli mithqālia³.

Hopean niṣāb-arvo on 200 puhdasta dirhamia⁴, josta maksetaan almuveroa viisi puhdasta dirhamia⁵.

Näitä pienemmistä summista ei almuveroa makseta.

Almuveroa tulee maksaa tässä suhteessa kaikesta, mikä ylittää kyseisen niṣāb-arvon⁶, omistettiin kulta tai hopea sitten kolikkoina, harkkoina, epäsuotavaan tai kiellettyyn käyttöön tarkoitettuina koruina⁷ tai puhtaasti omistustarkoituksessa olevina koruina⁸.

Jos koruja on tarkoitus käyttää luvallisella tavalla⁹, niistä ei makseta almuveroa.

—Ibn al-Naqīb al-Miṣrī, ʿUmdat al-Sālik

¹ Tämän päivän paperirahaan pätevät samat säännöt.

Jos henkilö omistaa riittävän määrän rahaa aluksi mutta sitten summa laskee kesken kaiken riittävän määrän alle, katkeaa vuoden laskeminen siihen. Jos summa siis saavuttaa myöhemmin riittävän määrän uudelleen, alkaa vuosi alusta.

On tärkeää huomata, että rahan niṣāb-arvo tulisi tänä päivänä laskea kullan mukaan. Jos rahan arvo on siis sama, kuin 85 grammaa kultaa, siitä pitää maksaa almuveroa.

² Eli 85 grammaa.

³ Eli 2.5%.

⁴ Eli 595 grammaa.

⁵ Eli myös 2.5%.

⁶ Eli kaikesta niṣāb-arvon ylittävästä maksetaan yhtä lailla 2.5%.

⁷ Esimerkiksi miehen on epäsuotavaa käyttää enemmän kuin yhtä hopeasormusta kerrallaan ja kiellettyä käyttää mitään kultakoruja.

⁸ Eli koruina, joita ei ole tarkoitus käyttää. Tällaisista kulta ja hopeakoruista siis maksetaan almuveroa, vaikka omistaja olisi nainen.

⁹ Esimerkiksi naisen on luvallista käyttää mitä tahansa kultakoruja.

#fiqh
Jokaisen – – muslimin on maksettava ʿĪd al-Fiṭrin almuveroa, kun

1. hänellä on siihen tarvittava määrä¹; ja

2. kyseinen määrä ylittää sen määrän, jonka hän tarvitsee ruokkiakseen ja vaatettaakseen itsensä ja ne, joita hän on velvollinen taloudellisesti tukemaan ʿĪd-päivänä ja sitä edeltävänä yönä.

Määrän on myös ylitettävä se määrä, minkä hän tarvitsee velkojensa ja asuinmenojensa kattamiseen – –.

Jos ylimääräinen osuus riittää zakāt al-fiṭrin maksuun vain osittain, tulee hänen maksaa tämä osa.

Joka on velvollinen maksamaan oman zakāt al-fiṭrinsä, on velvollinen maksamaan sen myös niiden puolesta, joita on velvoitettu tukemaan taloudellisesti. Näitä ovat esimerkiksi vaimo ja sukulaiset² – –, jos he ovat muslimeja ja henkilöllä on maksamiseen riittävä määrä.

– – Zakāt al-fiṭrin maksaminen muuttuu pakolliseksi auringon laskettua ʿĪdiä edeltävänä iltana. – – Sen saa kuitenkin maksaa milloin vain Ramadanin aikana. Paras aika maksaa se on ʿĪd-päivänä ennen ʿĪd-rukousta.

– – Zakāt al-fiṭrin pakollinen määrä on yksi ṣāʿ³ almuverokelpoista ruokaa jokaisesta henkilöstä. Ruoan tulee koostua jostakin maksajan oman sijainnin pääruoka-aineesta⁴.

—Ibn al-Naqīb al-Miṣrī, ʿUmdat al-Sālik

¹ Eli 2.04 kg zakāt al-fiṭriin kelpaavaa ruokaa tai tarpeeksi rahaa sen ostamiseen.

² Kuten vanhemmat ja pienet lapset.

³ Eli 2.04 kg.

⁴ Suomessa tämä on esimerkiksi riisi. On siis hyvä huomata, että vaikka zakāt al-fiṭr maksettaisiinkin toiseen maahan, tulee maksajan mitata se oman sijaintinsa pääruoka-aineen mukaan.

#fiqh
إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

Jumala ja Hänen enkelinsä siunaavat Profeettaa. Uskovaiset, siunatkaa häntä myös ja lähettäkää hänelle rauhan tervehdykset.

—Koraani, 33:56

Jumalani, siunaa profeetta Muḥammadia ja suo hänelle rauhaa ja turvaa.

Kiitos sinulle, Jumala, että toit profeetta Muḥammadin elämiimme.

Anna hänen valonsa loistaa sydämissämme ja anna sen ulottua kaikkialle.

Jumalan luoduista parhain.

Āmīn, āmīn, āmīn.

#Profeetta #Muhammad
Ihmisen, joka tahtoo olla oppinut ja toivoo kovasti voivansa ymmärtää uskonnon ydintekstejä syvällisesti, on opeteltava arabiaa. Ei ole mitään muuta keinoa päästä uskonnollisten tekstien pintatason ymmärryksen läpi. Ei ole mitään kiertotietä, ei mitään helpompaa ratkaisua.

Jos siis olet todella vakavissasi, hyväksy tämä heti alkuunsa. Käytä aikasi arabian kielen opiskeluun ja puske esteiden läpi. Anna motivaatiosi pitää sinut liikkeessä läpi vuosien, joita kielen opiskeluun oikeasti menee.

Älä lähde tielle, jolla käytät aikasi englanniksi opiskeluun ja opiskelet siinä sivussa vähän arabiaa. Kykeneväksi oppineiden tekstien tulkitsijaksi ei tulla näin. Ei, vaikka kuinka vastaan tulisi hienoja aiheita, jotka on käännetty englanniksi. Voit toki opiskella muilla kielillä, mutta älä tee sitä arabian kielen ahkeran opiskelun kustannuksella.

Älä ole niin kuin ne, jotka uskovat opiskelleensa islamilaista teologiaa todella syvällisesti mutteivat kymmenenkään vuoden päästä kykene ilmaisemaan itseään arabiaksi tai ymmärtämään edes yksinkertaisinta arabiankielistä kirjaa islamin laista.

Tämä on välttämätön ja heti alkuunsa sisäistettävä neuvo niille, jotka tahtovat opintojensa päättyvän tilanteeseen, jossa heillä on pääsy islamin kirjallisen perimän aarteisiin. Jos tämä ei ole tähtäimesi ja tahdot vain sivistää itseäsi tavallista enemmän, opiskele kaikessa rauhassa englanniksi tai suomeksi vaikka kokonainen kirjasto. Tämäkään tieto ei mene hukkaan vaan hyödyt siitä varmasti paljon. Tällainen opiskelu on myös ainoa asia, mihin joillakin on mahdollisuus, joten tältä kantilta sitä ei tule vähätellä. Älä kuitenkaan elä sellaisessa harhassa, että tällä tavalla opiskelu tekisi sinusta enemmän, kuin mitä se voi oikeasti sinusta tehdä.

Jos haluat päästä oikeasti pitkälle, käytä aikasi arabian kielen opiskeluun.

#ilm