Maind.ir
130 members
1 photo
32 files
5 links
اپلیکیشن تغییر و تربیت و برنامه ریزی ضمیر ناخوداگاه(سابلیمینال موبایل)
_________________________
لینک دانلود مستقیم اپلیکیشن:
👇👇👇
https://maind.ir/Download/Subliminal.apk

ارتباط با ادمین:
@maind_ir
Download Telegram
to view and join the conversation
#ضمیر_ناخودآگاه : زیر سطح هوشیاری
زمانی که به سوال ضمیر ناخودآگاه چیست فکر می کنیم ، بهتر است از مثال هایی استفاده کنیم که درکش برای همه افراد امکان پذیر باشد. اجازه دهید از کوه یخ برای بررسی این موضوع مهم استفاده کنیم. هر چیزی که بالای آب باشد نشان دهنده ضمیر آگاه و هوشیار ماست. این در حالیست که هر چیزی زیر سطح این کوه یخ قرار گیرد نشان دهنده ضمیر ناخودآگاه ماست. کوه یخ و ظاهر آن را در ذهنتان مجسم کنید. تنها بخش کوچکی از این کوه یخ در بالای آب قابل مشاهده خواهد بود. برخی از قسمت های تشکیل دهنده این کوه یخ زیر آب هستند و شما بدون کاوش آن قسمت ها قادر به دیدنش نخواهید بود. مواردی که نشان دهنده هوشیاری آگاهانه ماست همانند نوک کوه یخی است که در ذهنتان تجسم کردید. باقی اطلاعات که خارج از این بخش قرار می گیرد مربوط به حوزه ای است که آن را ضمیر ناخودآگاه انسان می نامند.
کتاب صوتی #القا_به_ذهن یا مهارت های زندگی سطح 4 اثر کوین ترودو این کتاب فوق العاده را از دست ندهید
پیش نیاز این کتاب کتاب ارزوی تو دستور توست می باشد که در کانال موجود می باشد