موسسه مهندسی طراحی مَحنا - Mahna Company
83 members
3.5K photos
219 videos
5 files
265 links
مَحنا ؛ موسسه اي دانش بنيان درحوزه مهندسي طراحي تبليغات،برندینگ، طراحي سيستم هاي اطلاع رساني وفرآيندهاي بازاريابي است.
.
تلفن تماس:01333311191

ارتباط مستقیم با کارشناسان: @mahnacompany
.
Download Telegram
to view and join the conversation