محمود بابایی
5 subscribers
9 photos
1 file
59 links
این اطلاعات از سایت شخصی اینجانب به نشانی
http://www.babaie.ir
به محیط تلگرام منتقل شده است
طولانی بودن برخی از نوشته‌ها و مقاله‌ها موجب شد که پیوند به سایت همچنان باقی بماند
Download Telegram
💎گزارش پروپاگاندا در چین: دوران مائو

🔹متن گزارش
http://www.babaie.ir/files/propaganda.pdf

🔹اسلایدها و عکس‌ها:
http://www.babaie.ir/files/Mao_Propaganda_Posters.pdf
.
💎پژوهش اینترنتی: پیمایش آنلاین با استفاده از گوگل داک
کتاب ماه علوم اجتماعی. شماره ۴۱ مرداد ماه ۱۳۹۰

متن کامل در پیوند زیر:
http://www.babaie.ir/files/ketabe_mah_ejtemaei_no.41_mordad_1390.pdf
.
💎طراحی سایت کتابخانه ها: روشها و سازوکارها

مجموعه مقالات همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ سال ۱۳۸۲٫ جلد دوم، صص. ۲۰۵-۲۳۲،انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی و کتابخانه ملی ایران، ۱۳۸۴٫.

متن کامل در پیوند زیر:
http://www.babaie.ir/files/Libraries_site.pdf
.
💎وب چیست و چگونه کار می کند؟

مجله الکترونیکی نما(ارتباط علمی)- شماره اول دوره اول-زمستان ۱۳۷۹

متن کامل در پیوند زیر:
http://www.babaie.ir/files/web-report.htm
.
💎مهارت‌های مورد نیاز برای یادگیری مبتنی بر وب

فصلنامه مدیریت اطلاعات، دوره اول شماره ۳-۴، ۱۳۸۵٫ صص. ۱۰۵-۱۲۳

متن کامل در پیوند زیر:

https://irandoc.ac.ir/sites/fa/files/attach/article/skills-needed-web-based-learning.pdf
.
💎سیستمهای اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات(ترجمه)

فصلنامه اطلاع رسانی، دوره ۱۲، شماره ۳، بهار ۱۳۷۶

متن کامل در پیوند زیر:
http://www.babaie.ir/files/babaie_4.pdf
.
💎معرفی پایگاههای اطلاعاتی خارجی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

فصلنامه اطلاع رسانی، دورۀ ۱۱، شماره ۳، بهار ۱۳۷۵

متن کامل در پیوند زیر:
http://www.babaie.ir/files/babaie_1.pdf
.
💎بررسی پایگاههای اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

فصلنامه اطلاع رسانی.، دوره ۱۱، شماره ۲، زمستان ۱۳۷۵

متن کامل در پیوند زیر:
http://www.babaie.ir/files/babaie_2.pdf
.
💎مبانی نیازسنجی اطلاعات

فصلنامه اطلاع رسانی، دورۀ ۱۲، شماره ۴، تابستان.۱۳۷۶

متن کامل در پیوند زیر:
http://www.babaie.ir/files/babaie_3.pdf
.
💠مقاله جدید که در نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران منتشر شده است (نویسنده همکار)


https://jlib.ut.ac.ir/article_69596.html

اطلاعات بیشتر و متن کامل:
https://jlib.ut.ac.ir/article_69596.html
تحلیل رفتار اصلاح پرس و جوی کاربر براساس ویژگی‌های معنایی: تحلیل لاگ کاربران پایگاه اطلاعات گنج (ایرانداک)
المیرا کریمی، محمود بابایی، ملوک السادات حسینی بهشتی
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده:
هدف: نظام‌های اطلاع‌رسانی را بدون یافتن درکی روشن از مقوله‌هایی چون نیازهای استفاده‌کنندگان، چگونگی جستجوی اطلاعات توسط آنها، و چگونگی ارزیابی اطلاعاتی که دریافت می‌کنند، نمی‌توان به نحو مطلوبی طراحی کرد یا توسعه داد. این پژوهش به منظور بررسی رفتار اطلاع‌یابی کاربران، به تحلیل لاگ کاربران پایگاه اطلاعات گنج( ایرانداک) پرداخته است. آن چه در این پژوهش برای بررسی در نظر گرفته شده است،‌ ویژگی‌های معنایی جستجو و اصلاح جستجو در میان کاربران گنج است.
روش/رویکرد: روش این پژوهش، تحلیل گزارش‌های تراکنش است که یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل پایگاه‌های اطلاعاتی به شمار می‌رود. در این پژوهش، لاگ کاربران پایگاه اطلاعات گنج در بازه زمانی سه ماهه ( از اردیبهشت تا مرداد 1395)از نظر ویژگی‌های معنایی تحلیل شد. ابزار این پژوهش سیاهه وارسی بود که ویژگی‌های معنایی را مدنظر قرار داده و به روش مشاهده انجام شد.  تعداد کل جستجوهای دریافتی ده میلیون رکورد بود که آنها به جستجوهای حوزه علم اطلاعات ( با محدودسازی با اصطلاحات اصطلاحنامه در این حوزه) محدود شد. تعداد کل جستجوهای حوزه علم اطلاعات 106641 بود که تحلیل بر روی آنها انجام گرفت.
 یافته‌های پژوهش: تحلیل معنایی جستجوها، وجود رابطه‌های معنایی را بین جفت‌های اصطلاحات مبتنی بر اصطلاحنامه در جستجوهای کاربر نشان داد. نتایج نشان داد که کاربران برای رسیدن به پاسخ مطلوب خود در پایگاه گنج جستجوهای خود را براساس روابط معنایی اصلاح می‌کنند.
نتیجه‌گیری:  نتایج این پژوهش می‌تواند در بهبود سیستم گنج برای پاسخگویی به کاربر و برای پیشنهاد برای جستجو به کاربر به کار رود.  به گونه‌ای که با آگاهی از این مسئله که کاربران اغلب تاکتیک‌های خاصی را در اصلاح پرس‌وجوی خود به کار می‌برند و از روابط معنایی خاصی در آن استفاده می‌کنند می‌توان پیشنهادات مناسبی را به آنها ارائه داد. به طوری که با جستجوی یک مفهوم خاص در موارد مشابه مفهوم دارای رابطه معنایی که اغلب مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد به آنها پیشنهاد شود.
 

واژه‌های کلیدی: رفتار اطلاعاتی کاربر، مطالعه کاربر، تحلیل لاگ، پایگاه اطلاعات گنج، روابط معنایی، هستی‌شناسی

🔺متن کامل مقاله:
https://hii.khu.ac.ir/article-1-2800-fa.pdf
.
دفاع از رساله دکتری خانم المیرا کریمی

خانم المیرا کریمی، دانشجوی دوره دکتری «علم اطلاعات و دانش‌شناسی» ایرانداک، امروز چهارشنبه سوم مهرماه ۱۳۹۸ از رساله خود با عنوان: «طراحی مدل مفهومی بازیابی اطلاعات کاربرمدار مبتنی بر هستی‌شناسی  (مورد مطالعه پایگاه پایان‌­نامه­ های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) با موفقیت دفاع کرد
راهنمایی این رساله به عهده من و سرکارخانم دکتر بهشتی بود و داوران آن: آقایان دکتر فریبرز خسروی، دکتر فریبرز درودی، و خانم دکتر علایی
برای خانم دکتر المیرا کریمی موفقیت بیشتر در همه عرصه‌ های زندگی آرزو می‌کنم

http://www.babaie.ir
■ بررسی ویژگی‌های معنایی و هستی‌شناسانه نظام‌های بازیابی اطلاعات مبتنی بر اصطلاحنامه و هستی‌شناسی

کریمی المیرا، بابایی محمود، حسینی بهشتی ملوک السادات. پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. ۱۳۹۸; ۳۴ (۴) :۱۵۸۵-۱۶۱۲

نظام‌های بازیابی اطلاعات برای افزایش نتایج مرتبط بازیابی شده و کسب رضایت کاربران به دنبال تغییر جستجوی مبتنی بر کلیدواژه به جستجوی مبتنی بر مفاهیم هستند. این نظام‌ها برای انجام این کار از ابزارهایی استفاده می‌کنند که بتوانند واژگان را به مفاهیم تبدیل کنند. این امر طی سالیان متمادی زمینه تولید ابزارهایی همچون طرح‌های رده‌بندی، سرعنوان‌های موضوعی، واژگان و اصطلاحنامه‌ها را فراهم آورده است. به تازگی نیز هستی‌شناسی‌ها در تکامل این روند به کار گرفته شده‌اند.

این مسئله که نظام‌های بازیابی اطلاعات مطرح در دنیا که مدعی استفاده از هستی‌شناسی و اصطلاحنامه هستند چگونه از ویژگی‌های معنایی این ابزارها در روند بازیابی اطلاعات خود بهره می‌گیرند، مشکل اصلی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. در این مقاله ۷ نظام بازیابی اطلاعات با توجه به استفاده از این ابزارها انتخاب شدند، ویژگی‌های معنایی نظام‌ها با بررسی متون در قالب سیاهه وارسی محقق ساخته‌ای ارائه شد. این ویژگی‌ها ۵ مقوله کلی جستجوی مفهومی، جستجوی مترادف‌ها، پیشنهاد برای جستجو، استفاده از هستی‌شناسی‌ها و نمایش هستند. پژوهشگر با مشاهده ساختاریافته در قالب سیاهه‌، این ویژگی‌ها را مورد بررسی قرار داد. با وجود این که این نظام‌ها از این ابزارها برای جستجو و بازیابی اطلاعات بهره گرفته‌اند، اما ویژگی‌های معنایی و هستی‌شناسانه مورد انتظار را نشان ندادند. پایگاه اطلاعاتی اریک و کتابخانه ملی استرالیا بیشترین امتیاز (۳۲ و ۲۴) را در معیارهای بررسی شده به دست آوردند و آرشیو ملی استرالیا و موزه بریتانیاکمترین امتیاز (۱۲ و ۱۳) را داشتند.

واژه‌های کلیدی: جستجوی معنایی، ویژگی‌های معنایی بازیابی اطلاعات، نظام‌های بازیابی اطلاعات، جستجوی مفهومی، جستجوی مترادف‌ها، هستی‌شناسی

متن کامل:
https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3463-fa.pdf

.
پایان اجرای طرح « تحلیل و طراحی سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) برای پیشتیبانی بند‌های «ب»، «پ»، و «ت» ماده ۶۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎمه پنج‌ساله ﺷﺸﻢ ﺗﻮسعه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﺍﺟﺘﻤﺎعی، ﻭ ﻓﺮﻫﻨگی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍن و بند «س» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم با رویکرد چابک»

دبیرخانه شورای عالی عتف برخی از وظیفه‌های اجرایی و قانونی شورا را که در مواد ۶۴ و ۱۳۲ قانون تکلیف شده است، با بهره‌برداری از سامانه مشهور به سمات انجام می‌دهد. برای این کار تحلیل نیازمندی‌ها و طراحی سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) برای پشتیبانی انجام بندهای «ب»، «پ»، و «ت» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (برنامه ششم) و ماده یک دستورعمل اجرایی بند «س» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع ماده ۳۱ قانون موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشور) انجام می‌شود.
این سامانه برای پاسخگویی به نیازهای شورای‌عالی عتف نیاز به دو بخش سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار و سیستم مدیریت مستندات دارد که نیازمندی‌ها و ویژگی‌های آن در زمان انجام طرح روشن خواهد شد.
این سیستم بر پایه دیدگاه بهره‌بردار، بر توسعه سریع آن و با رویکرد چابک، تحلیل و طراحی می‌شود. در این رویکرد گروه طراحی توسعه و بهره‌بردار سامانه در پیوندی پیوسته به درک مشترک از سامانه می‌رسند و در این فرایند، مستندات طراحی را تولید می‌کنند. شناسایی و بررسی نیازهای شورای‌عالی عتف، قوانین و مقررات بالادست این سامانه، طراحی و مدل سازی فرایندهای کاری سیستم، طراحی مفهومی پایگاه داده، طراحی فرم‌های اصلی و ساخت نمونه سامانه از برون‌دادهای کلیدی این طرح است.

کارفرما: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک )
مجری: محمود بابائی
همکار(ان): منصور شیدائی
بهمن ۱۳۹۸
نوع طرح پژوهشی: توسعه‌ای
پایان‌یافته
منبع: ایرانداک

http://www.babaie.ir
■ «پژوهش قلابی» در مقیاس جهانی!
مروری بر عملکرد «گلوبال ریسرچ» در زمانه «پاندمی کرونا»

▪️محمود بابائی

مقدمه

در عصر اطلاعات، گرفتاری بشر فقط افزونگی و بار اضافه اطلاعات نیست! «آلودگی هدفمند» اطلاعات هم هست. سازوکار مناسب و سرعت انتقال اطلاعات، این امکان را به بدخواهان بشر یا بازیگران تمامیت‌خواه و دیکتاتور می‌دهد که با تیره و تار کردن فضای اطلاع‌رسانی، هدفهای خود را دنبال کنند.
رنج بشر در یکسال و اندی که از پاندمی کرونا گذشته بسیار زیادتر شده است. بنا بر قاعده، باید همه چیز در خدمت کاهش این رنج و مقابله با مصیبت شیوع ویروس کرونا قرار می‌گرفت. اما چنین نشد که هیچ؛ در مواردی کسانی، سازمان‌هایی و کشورهایی با تولید اطلاعات دروغ و بی‌پایه، به دنبال سردرگمی بیشتر مردم بودند. انصاف نیست، تلاش این «هیولاهای نقابدار» را آشکار نسازیم و بگذاریم در این زمانه گرفتاری بشر، به جای تولید محتوای اطلاعاتی، به «تولید سم اطلاعاتی» ادامه دهند.
...ادامه (متن کامل)

http://www.babaie.ir/?p=1412

.
پیش‌درآمدی بر پاندمی کرونا و تغییر الگوهای ارتباط: طرح موضوع

محمود بابائی

در هنگامه همه‌گیری ویروس کرونا در جهان که منشأ پیدایش آن «جمهوری خلق چین» بود، شاید بررسی و تحلیل ابعاد گوناگون اثرگذاری این پدیده بر رفتار ارتباطی و الگوهای آن، از دقت و عمق زیادی برخوردار نباشد. چراکه هنوز ابعاد تأثر آن به‌طور کامل روشن نیست و حتی پیامدهای نوین آن روزبه‌روز بیشتر نمایان می‌شود. ازاین‌رو، هر سخن و تحلیل را دراین‌باره باید مقدماتی و شایسته نقد دانست.
زندگی با ویروس کرونا، یا به تعبیر دیگر، «همزیستی اجباری» با آن، ارتباط‌های رودررو را به کمترین سطح رسانده. انسان‌ها به دلیل نگرانی از سرایت و انتشار ویروس کرونا، از ارتباط چهره به چهره منع شده‌اند. اجتماع‌های کوچک حتی در سطح خانوار، از بین رفته‌اند و گرد هم‌آیی انسان‌ها با محدودیت‌های فراوان روبرو شده است. وقتی می‌گوییم «خانواده‌ها ارتباط چهره به چهره ندارند» معنای آن، این است ارتباط و تعامل در بنیادی‌ترین نهاد جامعه، دستخوش اختلال شده است.

ادامه… (متن کامل)👇

http://www.babaie.ir/?p=1450
.
عوامل تاثیرگذار بر هویت فرهنگی دانشجویان ایرانی عضو شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک، تلگرام و اینستاگرام)

محمود بابائی: نویسنده همکار

چکیده
امروزه شبکه‌های اجتماعی مجازی به مثابه بستری برای انتقال پیام‌های فرهنگی نقش مهمی در شکل‌دهی به فرهنگ دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر هویت فرهنگی دانشجویان ایرانی عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی انجام شد. نمونه پژوهش۳۸۵ نفر از

دانشجویان پر مصرف شبکه‌های اجتماعی (فیس‌بوک، اینستاگرام و تلگرام) می‌باشند که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. بر‌اساس یافته‌ها بین متغیرهای مستقل حضور و تعامل‌، نوع شبکه، انگیزه-های استفاده از شبکه و انگیزه‌های انطباق بین فرهنگی دانشجویان با متغیر وابسته هویت فرهنگی رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان می‌دهد انگیزه استفاده از شبکه با ۷۱/۰ درصد ضریب مسیر بیشترین و نوع شبکه اجتماعی با ضریب مسیر ۱۴/۰ کمترین تاثیر را بر هویت فرهنگی دارد؛ بر طبق مدل نهائی برازش شده در مولفه‌های هویت فرهنگی، نظام اجتماعی با ۷۴/۰درصد ضریب مسیر نسبت به زبان با ۶۴/۰درصد ضریب مسیر بیشترین تاثیر را از متغیرهای مستقل می‌پذیرد. براساس نتایج لازم است پیش از هر گونه اقدام سیاستگذارانه، تصمیم‌سازی و جهت‌گیری‌های آتی در حوزه شبکه‌های اجتماعی از سوی سیاستگذاران و متولیان امر نیازها و انگیزه‌های دانشجویان چه در حوزه استفاده هدفمند از شبکه‌ها و چه در حوزه انطباق بین فرهنگی به رسمیت شناخته شوند.
کلیدواژه‌ها
هویت فرهنگی
شبکه‌های اجتماعی
دانشجویان
عوامل تاثیرگذار

■ اطلاعات کامل و متن کامل مقاله
https://nms.atu.ac.ir/article_13497.html
مقدمه‌ای بر پروفایل‌های شخصی در اینترنت: نگاهی تحلیلی به الگو‌ها و نقش ارتباطی
نویسنده:
محمود بابايي ۱۲ام فروردین ۱۴۰۱

درباره این نوشته: نخستین بار نوشتن درباره پروفایل‌ها و نقش ارتباطی آنها را در سال ۱۳۹۴ آغاز کردم. به دلیل شخصی، نوشتن درباره این موضوع را رها کردم. چندی پیش که یادداشتهایم را مرور کردم، دیدم انتشار عمومی نوشته شاید برای کسانی که بخواهند درباره چنین موضوعی پژوهش کنند، ایده یا انگیزه بدهد. می‌دانید که از آغاز یادداشتهای نخستین، چند سال گذشته است؛ ممکن است مطلبی را از جایی نقل کرده باشم که نیاز به استناد و اعتباریابی منبع داشته باشد (البته این احتمال کم است). به هر حال، به این یادداشت به منزله پیش‌نویس و متنی برای گرفتن ایده نگاه کنید.
 
پروفایل‌های شخصی در اینترنت: نگاهی تحلیلی به الگو‌ها و نقش ارتباطی

اینترنت امکان انتشار اطلاعات شخصی و ارائه آن به مخاطبان را در سراسر جهان میسر می‌سازد. پلت‌فورم‌های شبکه‌‌سازی اجتماعی، امکان «خود- نشری» اطلاعات به شکل مستقیم و تمرکز ویژه بر روی آن فراهم می‌کنند. برخی دیگر نیز به کاربران اینترنت فضایی را اختصاص

می‌دهند که امکان انتشار نشر محتوای ایستا یا پویای اطلاعات را فراهم می‌سازد (مانند میزبانی وب سایت‌ها، وبلاگ‌ها، ویکی‌ها، یا خدمات میزبانی وب). افزون بر این، بسیاری از پلت‌فورم‌ها، در اصل، هم خدمات میزبانی محتوا را رائه می‌دهند و هم فرصت‌هایی برای انتشار پروفایل و شبکه‌سازی. با توجه به این گوناگونی، ایجاد محتوای شخصی و پروفایل از سوی کاربران، در بیش از یک پلت‌فرم غیر معمول نیست. کاربران در شبکه‌های اجتماعی اطلاعات ویژه‌ای را در پروفایل خود درج می‌کنند که مبنای شکل‌گیری شبکه روابط آنان می‌شود؛ در وبلاگ‌ها، سایت‌های سازمانی یا شخصی، و سیستم‌های میکروبلاگ‌نویسی نیز اطلاعات پروفایل‌ها بر پایه نیاز یا تشخیص کاربر منتشر و به اشتراک گذارده شده و با استفاده از پیوند فرامتنی، شبکه‌‌های پروفایل شخصی ایجاد می‌گردد. آنچه که در تحلیل پروفایل‌ها اهمیت دارد، کشف و نمایاندن الگوی درج و تدوین اطلاعات و اهداف ارتباطی نهفته در پروفایل‌ها، با توجه به گونه پلت‌فرم است.  در یک پژوهش  (DÖring, 2006)، نشان داده شده که الگوهای توصیف محتوای پروفایل دانشمندان اروپایی یک سلسله مراتب سه سطحی را تشکیل می‌دهد:
۱) الگوهای محتوا- واحد؛ ۲) الگوهای نمونه-پروفایل؛ ۳) الگوهای پروفایل- شبکه.
این‌که چرا الگوهای انتشار پروفایل گوناگون است؟ و چه ضرورت‌هایی کاربران را وا می‌دارد که در پلت‌فرم‌های گوناگون، اطلاعات را با شکل و محتوای متفاوت درج کنند؟ پرسش‌هایی است که بخشی از آن به الگوی رفتار کاربران پیوند دارد و بخش دیگر به ویژگی‌های پلت‌فرم‌ها.
برای درک جامع‌تر از موضوع، نگاهی به بنیان‌های نظری مرتبط می‌تواند پشتوانه استحکام بحث باشد. در باره ارائه پروفایل شخصی در اینترنت، از سه دیدگاه نظری مرتبط وجود دارد:
(۱) نظریه‌های هویت(identity)؛
(۲) نظریه های خود- ارائه کنندگی / خود-نمون (self-presentation)؛  و
(۳) نظریه‌های ارتباط با واسطه کامپیوتر(computer-mediated communication)

ادامه در سایت…
http://www.babaie.ir/?p=1558
**
نسخه پی.دی.اف:⬇️ https://t.me/mahmoud_babaie/113
profiles.pdf
198.4 KB
نسخه پی.دی.اف.

مقدمه‌ای بر پروفایل‌های شخصی در اینترنت: نگاهی تحلیلی به الگو‌ها و نقش ارتباطی