loant.in
489 members
1.57K photos
492 videos
47 files
996K links
Download Telegram
to view and join the conversation
Trí uống cafe để đọc sách.
Trí thức.
.
Bình ngây ngô đi đại ra chợ mua con cáo.
Bình Ngô Đại Cáo
.
Ngọc dân chơi không sợ mưa rơi.
Ngọc trong đá
.
Trân lên kí.
Trân trọng.
.
Lâm đi nhậu mà bạn Lâm thiếu tiền
Lâm chung
.
Mai xang cho 1 bat tai
Mai táng
.
Chính ra nghĩa địa đào đào bới bới
Chính xác
.
Dung chửi thề
Dung tục
.
Vương đi làm vào ngày triều cường.
Vương Triều.
.
Thảo xách tiền đi mua đất.
Thảo Điền.
.
Tâm nhòm ngó người khác
- Tâm địa
.
Sương ngủ dậy mà không chịu mở mắt ..
Sương mù ..!
.
Thư tắm gội,
thư thả.
.
Bình xé rách áo bạn
Bình thường
.
Trí và Minh cùng uống say.
Trí dẹp chai dầu ăn rồi mới đưa Minh về phòng ngủ.
Trí thông minh.