سی آر ام پرشین
79 subscribers
632 photos
10 videos
3 files
6 links
Lmcpersian
تنها نمایندگی فروش شیلنگ های هیدرولیک و پنوماتیک و اتصالات LMC
بهترین کیفیت | نازل ترین قیمت 😎
#ضمانتدار
☎️: 02133111198
📲: 09128837048

site: https://lmcpersian.com/
Download Telegram
to view and join the conversation
🔴 مهره دنباله صاف ۱۶ پرچی به ۳/۸
🔻 آماده ارسال به مشتریان
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@lmcpersian
🔴 مهره دنباله ۱۲ پرچی به ۱/۲ فابریک
🔻 آماده ارسال به مشتریان
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@lmcpersian
🔴 نازل های کارواش و مهپاش
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@lmcpersian
🔴 پوسته ۵/۸ چهارلایی فابریک
🔻آماده ارسال به مشتریان
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@lmcpersian
🔴 مغزی ۱/۲_۱ پرچی
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@lmcpersian
🔴 سری ثابت ۱/۲ به ۳/۸
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@lmcpersian
🔴 پوسته ۳/۴ چهارلایی بلند فابریک
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@lmcpersian
🔴 مهره دنباله ۲۲ آلمان به ۳/۴ فابریک
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@lmcpersian
🔴 سر حلقه ۱۰ به ۱/۴ فشار قوی
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@lmcpersian
🔴مهره دنباله ۱۸ پرچی به ۵/۸ فابریک
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@lmcpersian
🔴 مغزی ۱/۴_۱ انگلیسی
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@lmcpersian
.
🔴 مغزی ۱۲ آلمان به ۱/۴
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@crmpersian
@crmpersian
@crmpersian
🔴 مغزی ۱۰ آلمان به ۱/۴
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@crmpersian
@crmpersian
@crmpersian
.
🔴 واسطه ۱۲ آلمانی
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@crmpersian
@crmpersian
@crmpersian
.
🔴 سری ثابت ۱/۲-۱ انگلیسی
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@crmpersian
@crmpersian
@crmpersian
.
🔴 مهره دنباله ۱/۲-۱ پرچی
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@crmpersian
@crmpersian
@crmpersian
🔴 مهره دنباله ۲ اینچ انگلیسی
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@crmpersian
🔴 سری ثابت ۲ اینچ
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@crmpersian
🔴 مهره دنباله ۲ اینچ پرچی
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@crmpersian
🔴 مهره دنباله ۶ آلمان به ۱/۲ بلند
.
.
.


📞 تماس با کارشناسان فروش :
📲: 02133111243
☎️: 09128837048
.
@crmpersian