خدمات برش لیزری و حکاکی فلزات حاج ذاکر
16 subscribers
173 photos
7 videos
162 links
طراحی،برش وحکاکی عمیق فلزات ،اعم از آهن آلومنیوم،استیل،گالوانیزه،مس،برنج،تیتانیوم،با تکنولوژی نوین لیزر فایبر تا ضخامت 15 میلیمتر
اردبیل،میدان ایثار،کیلومتر یک جاده خلخال،سه راه کوراییم،سوله های جنب پایانه باربری
www.hajzaker.com
09141575821
09143573080
Download Telegram
to view and join the conversation
طراحی برش و اجرای انواع جدیترین و مدرن ترین طرحهای درب و پنجره ،بالکن و نمای ساختمانو راه پله در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکرگروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر اقدام به طراحی قطعات ،برش و حکاکی عمیق فلزات ،اعم از آهن آلومنیوم،استیل،گالوانیزه،مس،برنج،تیتانیوم،با تکنولوژی نوین لیزر توسط پیشرفته ترین و دقیقترین دستگاه برش لیزری فلزات ساخت کشور آلمان تا ضخامت 15میلیمتر کرده است،از نهاد های خصوصی،و دولتی از قبیل شهرداریها ،آهنگران،سازندگان درب و پنجره،سازندگان قطعات صنعتی و خودرویی ،انبوه سازان، طراحان و دانشجویان دانشگاههای صنعتی و تولید کنندگان محترم کشور جهت پیشبرد هرچه بهتر صنعت کشور دعوت به همکاری مینماید.


🏪اردبیل،میدان ایثار،کیلومتر یک جاده خلخال،سه راه کوراییم،سوله های جنب پایانه باربری🏪

🌏:www.hajzaker.com

📲:09141575821

📲:09143573080

📲:09143516407
طراحی برش و اجرای انواع جدیترین و مدرن ترین طرحهای درب و پنجره ،بالکن و نمای ساختمانو راه پله در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکرگروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر اقدام به طراحی قطعات ،برش و حکاکی عمیق فلزات ،اعم از آهن آلومنیوم،استیل،گالوانیزه،مس،برنج،تیتانیوم،با تکنولوژی نوین لیزر توسط پیشرفته ترین و دقیقترین دستگاه برش لیزری فلزات ساخت کشور آلمان تا ضخامت 15میلیمتر کرده است،از نهاد های خصوصی،و دولتی از قبیل شهرداریها ،آهنگران،سازندگان درب و پنجره،سازندگان قطعات صنعتی و خودرویی ،انبوه سازان، طراحان و دانشجویان دانشگاههای صنعتی و تولید کنندگان محترم کشور جهت پیشبرد هرچه بهتر صنعت کشور دعوت به همکاری مینماید.


🏪اردبیل،میدان ایثار،کیلومتر یک جاده خلخال،سه راه کوراییم،سوله های جنب پایانه باربری🏪

🌏:www.hajzaker.com

📲:09141575821

📲:09143573080

📲:09143516407
طراحی برش و اجرای انواع جدیترین و مدرن ترین طرحهای درب و پنجره ،بالکن و نمای ساختمانو راه پله در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکرگروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر اقدام به طراحی قطعات ،برش و حکاکی عمیق فلزات ،اعم از آهن آلومنیوم،استیل،گالوانیزه،مس،برنج،تیتانیوم،با تکنولوژی نوین لیزر توسط پیشرفته ترین و دقیقترین دستگاه برش لیزری فلزات ساخت کشور آلمان تا ضخامت 15میلیمتر کرده است،از نهاد های خصوصی،و دولتی از قبیل شهرداریها ،آهنگران،سازندگان درب و پنجره،سازندگان قطعات صنعتی و خودرویی ،انبوه سازان، طراحان و دانشجویان دانشگاههای صنعتی و تولید کنندگان محترم کشور جهت پیشبرد هرچه بهتر صنعت کشور دعوت به همکاری مینماید.


🏪اردبیل،میدان ایثار،کیلومتر یک جاده خلخال،سه راه کوراییم،سوله های جنب پایانه باربری🏪

🌏:www.hajzaker.com

📲:09141575821

📲:09143573080

📲:09143516407
طراحی برش و اجرای انواع جدیترین و مدرن ترین طرحهای درب و پنجره ،بالکن و نمای ساختمانو راه پله در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکرگروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر اقدام به طراحی قطعات ،برش و حکاکی عمیق فلزات ،اعم از آهن آلومنیوم،استیل،گالوانیزه،مس،برنج،تیتانیوم،با تکنولوژی نوین لیزر توسط پیشرفته ترین و دقیقترین دستگاه برش لیزری فلزات ساخت کشور آلمان تا ضخامت 15میلیمتر کرده است،از نهاد های خصوصی،و دولتی از قبیل شهرداریها ،آهنگران،سازندگان درب و پنجره،سازندگان قطعات صنعتی و خودرویی ،انبوه سازان، طراحان و دانشجویان دانشگاههای صنعتی و تولید کنندگان محترم کشور جهت پیشبرد هرچه بهتر صنعت کشور دعوت به همکاری مینماید.


🏪اردبیل،میدان ایثار،کیلومتر یک جاده خلخال،سه راه کوراییم،سوله های جنب پایانه باربری🏪

🌏:www.hajzaker.com

📲:09141575821

📲:09143573080

📲:09143516407
طراحی برش و اجرای انواع جدیترین و مدرن ترین طرحهای درب و پنجره ،بالکن و نمای ساختمانو راه پله در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکرگروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر اقدام به طراحی قطعات ،برش و حکاکی عمیق فلزات ،اعم از آهن آلومنیوم،استیل،گالوانیزه،مس،برنج،تیتانیوم،با تکنولوژی نوین لیزر توسط پیشرفته ترین و دقیقترین دستگاه برش لیزری فلزات ساخت کشور آلمان تا ضخامت 15میلیمتر کرده است،از نهاد های خصوصی،و دولتی از قبیل شهرداریها ،آهنگران،سازندگان درب و پنجره،سازندگان قطعات صنعتی و خودرویی ،انبوه سازان، طراحان و دانشجویان دانشگاههای صنعتی و تولید کنندگان محترم کشور جهت پیشبرد هرچه بهتر صنعت کشور دعوت به همکاری مینماید.


🏪اردبیل،میدان ایثار،کیلومتر یک جاده خلخال،سه راه کوراییم،سوله های جنب پایانه باربری🏪

🌏:www.hajzaker.com

📲:09141575821

📲:09143573080

📲:09143516407
طراحی برش و اجرای انواع جدیترین و مدرن ترین طرحهای درب و پنجره ،بالکن و نمای ساختمانو راه پله در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکرگروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر اقدام به طراحی قطعات ،برش و حکاکی عمیق فلزات ،اعم از آهن آلومنیوم،استیل،گالوانیزه،مس،برنج،تیتانیوم،با تکنولوژی نوین لیزر توسط پیشرفته ترین و دقیقترین دستگاه برش لیزری فلزات ساخت کشور آلمان تا ضخامت 15میلیمتر کرده است،از نهاد های خصوصی،و دولتی از قبیل شهرداریها ،آهنگران،سازندگان درب و پنجره،سازندگان قطعات صنعتی و خودرویی ،انبوه سازان، طراحان و دانشجویان دانشگاههای صنعتی و تولید کنندگان محترم کشور جهت پیشبرد هرچه بهتر صنعت کشور دعوت به همکاری مینماید.


🏪اردبیل،میدان ایثار،کیلومتر یک جاده خلخال،سه راه کوراییم،سوله های جنب پایانه باربری🏪

🌏:www.hajzaker.com

📲:09141575821

📲:09143573080

📲:09143516407
طراحی برش و اجرای انواع جدیترین و مدرن ترین طرحهای درب و پنجره ،بالکن و نمای ساختمانو راه پله در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکرگروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر اقدام به طراحی قطعات ،برش و حکاکی عمیق فلزات ،اعم از آهن آلومنیوم،استیل،گالوانیزه،مس،برنج،تیتانیوم،با تکنولوژی نوین لیزر توسط پیشرفته ترین و دقیقترین دستگاه برش لیزری فلزات ساخت کشور آلمان تا ضخامت 15میلیمتر کرده است،از نهاد های خصوصی،و دولتی از قبیل شهرداریها ،آهنگران،سازندگان درب و پنجره،سازندگان قطعات صنعتی و خودرویی ،انبوه سازان، طراحان و دانشجویان دانشگاههای صنعتی و تولید کنندگان محترم کشور جهت پیشبرد هرچه بهتر صنعت کشور دعوت به همکاری مینماید.


🏪اردبیل،میدان ایثار،کیلومتر یک جاده خلخال،سه راه کوراییم،سوله های جنب پایانه باربری🏪

🌏:www.hajzaker.com

📲:09141575821

📲:09143573080

📲:09143516407
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
طراحی برش و اجرای انواع جدیترین و مدرن ترین طرحهای درب و پنجره ،بالکن و نمای ساختمانو راه پله در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکرگروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر اقدام به طراحی قطعات ،برش و حکاکی عمیق فلزات ،اعم از آهن آلومنیوم،استیل،گالوانیزه،مس،برنج،تیتانیوم،با تکنولوژی نوین لیزر توسط پیشرفته ترین و دقیقترین دستگاه برش لیزری فلزات ساخت کشور آلمان تا ضخامت 15میلیمتر کرده است،از نهاد های خصوصی،و دولتی از قبیل شهرداریها ،آهنگران،سازندگان درب و پنجره،سازندگان قطعات صنعتی و خودرویی ،انبوه سازان، طراحان و دانشجویان دانشگاههای صنعتی و تولید کنندگان محترم کشور جهت پیشبرد هرچه بهتر صنعت کشور دعوت به همکاری مینماید.


🏪اردبیل،میدان ایثار،کیلومتر یک جاده خلخال،سه راه کوراییم،سوله های جنب پایانه باربری🏪

🌏:www.hajzaker.com

📲:09141575821

📲:09143573080

📲:09143516407
طراحی برش و اجرای انواع جدیترین و مدرن ترین طرحهای درب و پنجره ،بالکن و نمای ساختمانو راه پله در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکرگروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر اقدام به طراحی قطعات ،برش و حکاکی عمیق فلزات ،اعم از آهن آلومنیوم،استیل،گالوانیزه،مس،برنج،تیتانیوم،با تکنولوژی نوین لیزر توسط پیشرفته ترین و دقیقترین دستگاه برش لیزری فلزات ساخت کشور آلمان تا ضخامت 15میلیمتر کرده است،از نهاد های خصوصی،و دولتی از قبیل شهرداریها ،آهنگران،سازندگان درب و پنجره،سازندگان قطعات صنعتی و خودرویی ،انبوه سازان، طراحان و دانشجویان دانشگاههای صنعتی و تولید کنندگان محترم کشور جهت پیشبرد هرچه بهتر صنعت کشور دعوت به همکاری مینماید.


🏪اردبیل،میدان ایثار،کیلومتر یک جاده خلخال،سه راه کوراییم،سوله های جنب پایانه باربری🏪

🌏:www.hajzaker.com

📲:09141575821

📲:09143573080

📲:09143516407
Channel name was changed to «خدمات برش لیزری و حکاکی فلزات حاج ذاکر»
طراحی برش و اجرای انواع جدیترین و مدرن ترین طرحهای درب و پنجره ،بالکن و نمای ساختمان و راه پله،پارتیشنهای اداری و مسکونی در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکرگروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر اقدام به طراحی قطعات ،برش و حکاکی عمیق فلزات ،اعم از آهن آلومنیوم،استیل،گالوانیزه،مس،برنج،تیتانیوم،با تکنولوژی نوین لیزر توسط پیشرفته ترین و دقیقترین دستگاه برش لیزری فلزات ساخت کشور آلمان تا ضخامت 15میلیمتر کرده است،از نهاد های خصوصی،و دولتی از قبیل شهرداریها ،آهنگران،سازندگان درب و پنجره،سازندگان قطعات صنعتی و خودرویی ،انبوه سازان، طراحان و دانشجویان دانشگاههای صنعتی و تولید کنندگان محترم کشور جهت پیشبرد هرچه بهتر صنعت کشور دعوت به همکاری مینماید.


🏪اردبیل،میدان ایثار،کیلومتر یک جاده خلخال،سه راه کوراییم،سوله های جنب پایانه باربری🏪

🌏:www.hajzaker.com

📲:09141575821

📲:09143573080

📲:09143516407
طراحی برش و اجرای انواع جدیترین و مدرن ترین طرحهای درب و پنجره ،بالکن و نمای ساختمان و راه پله،پارتیشنهای اداری و مسکونی در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکرگروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر اقدام به طراحی قطعات ،برش و حکاکی عمیق فلزات ،اعم از آهن آلومنیوم،استیل،گالوانیزه،مس،برنج،تیتانیوم،با تکنولوژی نوین لیزر توسط پیشرفته ترین و دقیقترین دستگاه برش لیزری فلزات ساخت کشور آلمان تا ضخامت 15میلیمتر کرده است،از نهاد های خصوصی،و دولتی از قبیل شهرداریها ،آهنگران،سازندگان درب و پنجره،سازندگان قطعات صنعتی و خودرویی ،انبوه سازان، طراحان و دانشجویان دانشگاههای صنعتی و تولید کنندگان محترم کشور جهت پیشبرد هرچه بهتر صنعت کشور دعوت به همکاری مینماید.


🏪اردبیل،میدان ایثار،کیلومتر یک جاده خلخال،سه راه کوراییم،سوله های جنب پایانه باربری🏪

🌏:www.hajzaker.com

📲:09141575821

📲:09143573080

📲:09143516407
طراحی برش و اجرای انواع جدیترین و مدرن ترین طرحهای درب و پنجره ،بالکن و نمای ساختمان و راه پله،پارتیشنهای اداری و مسکونی،چراغهای دکوراتیو دیواری ،انواع ساعت دیواری با بیش از 2000 طرح متنوع در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکرگروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر اقدام به طراحی قطعات ،برش و حکاکی عمیق فلزات ،اعم از آهن آلومنیوم،استیل،گالوانیزه،مس،برنج،تیتانیوم،با تکنولوژی نوین لیزر توسط پیشرفته ترین و دقیقترین دستگاه برش لیزری فلزات ساخت کشور آلمان تا ضخامت 15میلیمتر کرده است،از نهاد های خصوصی،و دولتی از قبیل شهرداریها ،آهنگران،سازندگان درب و پنجره،سازندگان قطعات صنعتی و خودرویی ،انبوه سازان، طراحان و دانشجویان دانشگاههای صنعتی و تولید کنندگان محترم کشور جهت پیشبرد هرچه بهتر صنعت کشور دعوت به همکاری مینماید.


🏪اردبیل،میدان ایثار،کیلومتر یک جاده خلخال،سه راه کوراییم،سوله های جنب پایانه باربری🏪

🌏:www.hajzaker.com

📲:09141575821

📲:09143573080

📲:09143516407
Sarmast ~ Music-Fa.Com
Hossein Tavakoli ~ Music-Fa.Com
آهنگی را از خواننده خوش صدای کشورمان جناب آقای حسین توکلی با نام (سرمست) تقدیم حضور گرمتان میکنیم تا آرامش بخش روحتان باشد
www.hajzaker.com
طراحی،برش و اجرای انواع دربهای حیاطی با بیش از 2000 طرح متنوع مدرن و کلاسیک در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر

🌍:www.hajzaker.com

📲:09143573080
📲:09141575821
طراحی،برش و اجرای انواع دربهای حیاطی مدرن و کلاسیک با بیش از 2000 طرح متنوع جدید در خدمات برش لیزری فلزات حاج ذاکر

🌍:www.hajzaker.com

📲:09143573080

📲:09141575821
طراحی و برش انواع دربهای مدرن حیاطی با بیش از 2000 طرح متنوع در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر

🌍:www.hajzaker.com

📲:09143573080

📲:09141575821
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
طراحی،برش و اجرای انواع دربهای حیاطی با بیش از 2000 طرح متنوع مدرن و کلاسیک در گروه صنعتی بازرگانی حاج ذاکر

🌍:www.hajzaker.com

📲:09143573080
📲:09141575821