موسسه زبان کوثر(le français)
1.08K members
433 photos
99 videos
12 files
26 links
اولین مرکز تخصصی آموزش زبان فرانسه در اصفهان/برگزارکننده آزمون بین المللی TEF/بورسیه و اعزام
دانشجو به فرانسه
مطهری 03132361274
هشت بهشت 03132679182
Instagram:kowsar_institute
Download Telegram
to view and join the conversation
👇قابل توجه زبان آموزان 👇
👈🎧 سطح B1 🎧 👉
به عنوان فایل شنیداری به زبان آموزان سطح A2 پیشنهاد می شود.

نود و ششمین قسمت #رادیو کوثر را چندبار با دقت گوش کنید و به کمک کلمات کلیدی به سوالات این رادیو پاسخ دهید.
@kowsar_fr
L'Europe du Nord : la Scandinavie [région historique et culturelle d'Europe du Nord comprenant notamment la Suède et la Norvège] 
La chaleur : une vague de chaleur ; un thermomètre ; grimper en flèche [expression] ; le degré Celsius [unité de l'échelle de température Celsius indiquée ºC] ; atteindre ; dépasser ;la sécheresse ; la climatisation ; un ventilateur ; une canicule.
L'agriculture : un agriculteur/une agricultrice ; la campagne ; façonner ; drainer [l'eau], évacuer [les pluies].
@kowsar_fr
1. Que se passe-t-il en Europe ? 
a)L'air est très pollué.
b)Il fait très chaud.
c)Il y a de très violents orages.
2. Quelles sont les conséquences de la chaleur en Suède ?
a)la multiplication des incendies en forêt
b)l'augmentation des pics de pollution @kowsar_fr
c)la fonte rapide des glaciers
d)la sécheresse des sols cultivés
3. Les terres agricoles suédoises sont préparées :
a)pour évacuer l'eau de pluie.
b)pour retenir l'eau de pluie.
4. Le journaliste précise que la Scandinavie :
a)avait déjà connu un épisode de forte chaleur.
a)n'avait jamais connu un tel phénomène de forte chaleur.
5. 2018 est l'année où :
a)Greta Thunberg avait protesté à Stockholm.
b)Greta Thunberg s'était rendue à New-York.
c)le mouvement des jeunes pour le climat avait commencé.
d)la Suède avait organisé la conférence pour le climat.
@kowsar_fr
متن رادیو در ادامه در کانال دپارتمان تخصصي زبان فرانسه مؤسسه كوثر

برگزار كننده آزمون هاي بين المللي TEF و DFP
@kowsar_fr
#tef
#dfp
متن رادیو 👇👇👇
@kowsar_fr
Julien Coquelle Roëhm :
Et puis, on revient en Europe maintenant avec la vague de chaleur qui touche le continent et qui n'épargne aucune partie de cette partie du monde même celle située la plus au nord en Scandinavie y compris, le thermomètre grimpe en flèche.
@kowsar_fr
A Stockholm, par exemple, la capitale suédoise, les trente degrés Celsius ont été atteints, ils ont été dépassés même à l'intérieur de la Finlande. La Norvège, elle, s'apprête à fermer des lignes de chemin de fer car les rails en acier chauffent trop. Un phénomène d'autant plus inquiétant que ce n'est pas la première fois qu'il se produit. 
Correspondance à Stockholm de Frédéric Faux.
@kowsar_fr
Frédéric Faux :
En Suède,  les premières conséquences de la vague de chaleur sont déjà là. Les barbecues sont interdits et les feux de forêt sont presque quotidiens. Rien d'extraordinaire quand on vit au sud de l'Europe mais pas en Suède, pays qui n'a pas du tout cette culture de la sécheresse. C'est le cas par exemple des agriculteurs.
@kowsar_fr
Depuis des siècles les campagnes ont été façonnées pour drainer l'eau, évacuer les pluies trop abondantes et pas pour les retenir. 
Autre exemple : les personnes âgées. La climatisation a longtemps été superflue dans les maisons de retraite mais cet été, on ne pourra pas non plus utiliser de ventilateurs car ils contribuent à diffuser le Coronavirus. 
@kowsar_fr
Le plus inquiétant c'est que la Scandinavie avait déjà battu des records de chaleur pendant l'été 2018. En Suède, on avait déploré alors 600 morts. C'est cette première canicule qui avait notamment décidé Greta Thunberg à s'asseoir avec sa pancarte devant le parlement de Stockholm, c'était le début de la grande mobilisation des jeunes pour le climat. 
@kowsar_fr
Règlement Concours 2021_0.pdf
247.6 KB
#tef #dfp #françaisdesaffaires
@kowsar_institute دپارتمان تخصصي زبان فرانسه موسسه كوثر
دوره هاي #تخصصي #زبان فرانسه با اعطاي #مدرك بين المللي در موسسه زبان كوثر
#tef #dfp #françaisdesaffaires
@kowsar_institute دپارتمان تخصصي زبان فرانسه موسسه كوثر
دوره هاي #تخصصي #زبان فرانسه با اعطاي #مدرك بين المللي در موسسه زبان كوثر
Les étudiants sont . . . nombreux aux États-Unis que dans les pays de l'Union européenne.
Anonymous Quiz
9%
beaucoup
70%
plus
12%
très
9%
bien
#tef #dfp #françaisdesaffaires
@kowsar_institute دپارتمان تخصصي زبان فرانسه موسسه كوثر
دوره هاي #تخصصي #زبان فرانسه با اعطاي #مدرك بين المللي در موسسه زبان كوثر
#tef #dfp #françaisdesaffaires
@kowsar_institute دپارتمان تخصصي زبان فرانسه موسسه كوثر
دوره هاي #تخصصي #زبان فرانسه با اعطاي #مدرك بين المللي در موسسه زبان كوثر
2628982_resultats.pdf
111.9 KB
نتايج آزمون بين المللي TEF-Canada 11/09/200
#tef #dfp #françaisdesaffaires
@kowsar_institute دپارتمان تخصصي زبان فرانسه موسسه كوثر
دوره هاي #تخصصي #زبان فرانسه با اعطاي #مدرك بين المللي در موسسه زبان كوثر
موسسه اعزام #دانشجو به #خارج كوثر

تنها موسسه #مجاز با #مجوز رسمي از

#وزارت علوم در استان #اصفهان

اخذ #پذيرش #ويزاي تحصيلي #مشاوره #رايگان

#پزشكي #دندانپزشكي
#فني مهندسي،#زبان..

مجري آزمونهاي #بين المللي زبان
TEF-PLIDA-TOEFL ITP

پل فلزي ،مطهري غربي

03132361273
09903070051

www.kowsarinstitute.com
#ليست موسسات مجاز اعزام

http://scholarship.saorg.ir/scholarship/Mosesat/9906MO.pdf?ver=1399-07-06-071753-350
نتايج آزمون بين المللي TEF-Canada 14/08/2020
#tef #dfp #françaisdesaffaires
@kowsar_institute
دپارتمان تخصصي زبان فرانسه موسسه كوثر
دوره هاي #تخصصي #زبان فرانسه با اعطاي #مدرك بين المللي در موسسه زبان كوثر
#tef #dfp #françaisdesaffaires
@kowsar_institute دپارتمان تخصصي زبان فرانسه موسسه كوثر
دوره هاي #تخصصي #زبان فرانسه با اعطاي #مدرك بين المللي در موسسه زبان كوثر
#tef #dfp #françaisdesaffaires
@kowsar_institute دپارتمان تخصصي زبان فرانسه موسسه كوثر
دوره هاي #تخصصي #زبان فرانسه با اعطاي #مدرك بين المللي در موسسه زبان كوثر
👇قابل توجه زبان آموزان 👇
👈🎧 سطح A1 🎧 👉

نود و هفتمین قسمت #رادیو کوثر را چندبار با دقت گوش کنید و به کمک کلمات کلیدی به سوالات این رادیو پاسخ دهید.
@koesar_fr
un souci, se débrouiller, une ligne de métro 
@kowsar_fr
1. Comment s'appelle-t-elle ?
a)Elle s'appelle Amanda.
b)Elle s'appelle Ania.
2. Quel âge a-t-elle ?
3. D'où vient-elle ?
a)de Serbie
b)de Sibérie
c)de Suisse
4. Elle vit en France depuis :
a)3 mois.
b)3 ans.
5. Que veut-elle connaitre ?
a)le fonctionnement du métro parisien
b)le prix d'un ticket de métro parisien
c)l'histoire du métro parisien
d)la signification des couleurs des lignes de métro
@kowsar_fr
متن رادیو در ادامه در کانال دپارتمان تخصصي زبان فرانسه مؤسسه كوثر

برگزار كننده آزمون هاي بين المللي TEF و DFP
@kowsar_fr
#tef
#dfp
متن رادیو 👇👇👇
@kowsar_fr
Bonjour, je m’appelle Ania, j’ai 18 ans et je suis d’origine serbe. Je suis en France depuis 3 ans. Un de mes plus grands soucis quand je suis arrivée à Paris, c’était de se débrouiller dans le métro parisien.
Comment fonctionnent les lignes du métro parisien ? Et est-ce que les différentes couleurs veulent dire quelque chose ?
@kowsar_fr
#tef #dfp #françaisdesaffaires
@kowsar_institute دپارتمان تخصصي زبان فرانسه موسسه كوثر
دوره هاي #تخصصي #زبان فرانسه با اعطاي #مدرك بين المللي در موسسه زبان كوثر
#tef #dfp #françaisdesaffaires
@kowsar_institute دپارتمان تخصصي زبان فرانسه موسسه كوثر
دوره هاي #تخصصي #زبان فرانسه با اعطاي #مدرك بين المللي در موسسه زبان كوثر