Kosciol Palmarianski
4 subscribers
1 photo
1 video
1 file
5 links
JEDEN, ŚWIĘTY, KATOLICKI, APOSTOLSKI I PALMARIAŃSKI KOŚCIÓŁ
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
Święte Miejsce przy Lentyszku w El Palmar de Troya stopniowo ogłaszało niepokojącą sytuację w Kościele katolickim, wydarzenia, które go spotkały w przyszłości, kary i katastrofy, które miały mieć miejsce dla całej ludzkości, a wszystko to można było złagodzić tylko przez modlitwę, pokutę i wykorzenienie tak bardzo szkodliwego progresywizmu wprowadzonego do Kościóła, na przykład: udzielanie Komunii Świętej ręką, przyjmowanie Jej na stojąco a nie klęcząc, wielu księży i zakonnic odrzucających swoje święte habity.

Wyniszczanie Kościoła przez fałszowanie tradycyjnego nauczania, zmiany w liturgii, zniesienie Najświętszej Ofiary Mszy i detronizacja Najświętszej Dziewicy Maryi i niezliczonych Świętych z kościołów, doprowadziło do duchowej ruiny ogromnej liczby członków Kościoła.

Najświętsza Dziewica jako Matka Kościoła, po tylu ostrzeżeniach, pojawiła się w tej wiosce, skąd jako Boska Pasterka i Doktorka w końcu przygotowała się do odnowienia Kościóła, biorąc pod uwagę, że Kościół rzymski był na drodze do apostazji. Od tamtej pory pojawiały się niezliczone widzenia, zarówno Najświętszej Dziewicy, jak i Pana naszego Jezusa Chrystusa, Odwiecznego Ojca i wielu Świętych, które stopniowo przygotowywały do nadchodzących wydarzeń w Świętym Kościele.

Zobacz więcej:
https://cdn-prod.ocsficp.org/wp-content/uploads/2021/03/Polaco-Donde-esta%CC%81-la-Iglesia-Cato%CC%81lica-de-siempre.pdf
Kim jesteśmy?


Na to pytanie łatwo odpowiedzieć. My, Palmarianie, jesteśmy wyznawcami Najświętszej Maryi Panny, której oddajemy całe nasze istnienia i obdarowujemy ją naszą miłością. Ta kwestia jest niepodważalna. Kto nie chce kochać i służyć Matce Boga, nie będzie zainteresowany byciem członkiem Kościoła Palmariańskiego. Nasza miłość do Matki Niebieskiej jest zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Nasza wewnętrzna miłość objawia się dzięki wielkiemu zaufaniu, jakie mają dla niej Palmarianie, oraz w naszej głębokiej wdzięczności za wiele cudów, dużych i małych, które nieustannie wykonuje dla swoich wiernych dzieci w Kościele Palmariańskim. Nasza zewnętrzna miłość wyraża się przede wszystkim w pięknych posągach, bogato zdobionych z najgłębszym oddaniem; obrazy i pisma, które inspirują prawdziwe nabożeństwo maryjne i piękne hafty, które są produkowane bezustannie w Kościele Palmariańskim. Wśród hymnów Kościoła Palmariańskiego znaczna liczba skierowana jest do Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Boga i naszej Matki; hymny te obdarzone są takim pięknem, że nasze dusze wznoszą się do poziomu Serafinów w Niebiańskich Chórach, chwaląc i śpiewając Bogu Trójcy w dziękczynieniu za bycie dziećmi Matki tak delikatnej i słodkiej jak Maryja. https://www.kosciolpalmarianski.org/who-are-we/