کوکی دوچرخه
81 members
71 photos
1 file
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from مجله کوکی
#بونیتو #سایز۲۴ #دخترانه
#کد۲۴۰۴
#دنده ای #پرشی
#رنگ_صورتی
#قیمت:۳۹۲هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#بونیتو #سایز۲۴ #پسرانه
#کد۲۴۲۳
#دنده ای #پرشی
#رنگ_مشکی
#قیمت:۴۰۵هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#اینتنس #سایز۲۴ #پسرانه #کد۲۴۵۳ #دنده ای
#رنگ_زرد
#قیمت:۴۳۳هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#استرانگD #سایز۲۴ #پسرانه_دخترانه #تک_کمک #ترمز_رویبرک
#رنگ_سفید
#قیمت:۵۲۶هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#استرانگ2D #سایز۲۴ #پسرانه_دخترانه #تک_کمک #ترمز_دیسکی
#رنگ_نارنجی
#قیمت:۵۳۸هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#اینتنس #سایز۲۴ #پسرانه #کد۲۴۱۱۰ #دو_کمک
#رنگ_سبز_قرمز
#قیمت:۵۳۱هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#اینتنس #سایز۲۴ #پسرانه #کد۲۴۱۶۰D #دو_کمک
#رنگ_سبز_قرمز
#قیمت:544هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#فهرست_کانال
برای انتخاب دوچرخه اگر سایز کودک خود را نمیدانید:
#راهنما_انتخاب_سایز
بعد روی سایز مورد نظر خود ضربه بزنید با کلید های پایین و بالایی که پایین صفحه ظاهر میشوند محصولات مربوط به سایز مناسب رو ببینید:

#سایز۱۲
#سایز۱۶
#سایز۲۰
#سایز۲۴


همچنین میتونید مدل ها رو براساس جنسیت کودکتان انتخاب کنید:
#دخترانه
#پسرانهاگه هم سوالی داشتید یا خواستید بدونه سرچ مشخصات کودکتونو به
@kokiadmin
بگید تا مطابق سلیقتون راهنماییتون کنه😍
فروشگاه کوکی
دفتر سعادت آباد
Forwarded from مجله کوکی
#اینتنس #سایز۲۴ #پسرانه #کد۱۳۰D
#دو_کمک
#رنگ_آبی
#قیمت:۵۲۲هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#اینتنس #سایز۲۴ #پسرانه #کد۲۴۱۸۰D #دو_کمک
#رنگ_قرمز
#قیمت:۵۳۵هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#بونیتو #سایز۱۲ #دخترانه #کد۴۱۷ #جاعروسکی #فانتزی
#۴رنگ: بنفش.صورتی نقره ای
قیمت: ۲۵۹هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#بونیتو #سایز۱۲ #دخترانه #پسرانه #کد۴۱۶ #جاعروسکی #فانتزی
#۴رنگ: بنفش.آبی.صورتی نقره ا
قیمت: ۲۵۹هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#استرانگD #سایز۲۶ #پسرانه #تک_کمک #ترمز_رویبرک
#رنگ_مشکی
#قیمت:۵۳۸هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#استرانگ2D #سایز۲۶ #پسرانه #دخترانه #تک_کمک #ترمز_دیسکی
#رنگ_استیل
#قیمت:۵۵۰هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#فهرست_کانال
برای انتخاب دوچرخه اگر سایز کودک خود را نمیدانید:
#راهنما_انتخاب_سایز
بعد روی سایز مورد نظر خود ضربه بزنید با کلید های پایین و بالایی که پایین صفحه ظاهر میشوند محصولات مربوط به سایز مناسب رو ببینید:

#سایز۱۲
#سایز۱۶
#سایز۲۰
#سایز۲۴
#سایز۲۶

همچنین میتونید مدل ها رو براساس جنسیت کودکتان انتخاب کنید:
#دخترانه
#پسرانهاگه هم سوالی داشتید یا خواستید بدونه سرچ مشخصات کودکتونو به
@kokiadmin
بگید تا مطابق سلیقتون راهنماییتون کنه😍
فروشگاه کوکی
دفتر سعادت آباد
Forwarded from مجله کوکی
#اینتنس #سایز۱۶ #دخترانه #کد۲۶۹ #سبددار #ترکبنددار #رنگ بنفش
#قیمت:۲۹۳هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#اینتنس #سایز۱۶ #دخترانه #کد۴۷۸ #جاعروسکی #سبد_دار #فانتزی #رنگ_صورتی
#قیمت:۳۱۲هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
Forwarded from مجله کوکی
#اینتنس #سایز۱۶ #دخترانه #کد۴۶۴ #جاعروسکی #فانتزی #رنگ_بنفش
#قیمت:۳۱۲هزارتومان #ارسال رایگان
تماس: ۴-۸۸۶۸۹۰۳۳
Www.koki.ir
ارتباط با ادمین:
@kokiadmin
لینک کانال:
@kokibike
#فهرست_کانال
برای انتخاب دوچرخه اگر سایز کودک خود را نمیدانید:
#راهنما_انتخاب_سایز
بعد روی سایز مورد نظر خود ضربه بزنید با کلید های پایین و بالایی که پایین صفحه ظاهر میشوند محصولات مربوط به سایز مناسب رو ببینید:

#سایز۱۲
#سایز۱۶
#سایز۲۰
#سایز۲۴
#سایز۲۶

همچنین میتونید مدل ها رو براساس جنسیت کودکتان انتخاب کنید:
#دخترانه
#پسرانهاگه هم سوالی داشتید یا خواستید بدونه سرچ مشخصات کودکتونو به
@kokiadmin
بگید تا مطابق سلیقتون راهنماییتون کنه😍
فروشگاه کوکی
دفتر سعادت آباد