Ineke Kleur & Licht
63 subscribers
1.37K photos
117 videos
7 files
1.53K links
van 🐛 naar 🦋 met kleur 🌈
Op dit kanaal deel ik zoveel mogelijk positieve zaken met af en toe een kritische noot om ons scherp te houden.
Meer info: www.inekevandervalk.nl
Download Telegram
Photo: Josephine Wall

Judith Kusel:
"Het leven op de Nieuwe Aarde is totaal anders dan dat van de Oude Aarde. Wat ooit liefdevolle relaties waren en zelfs Tweelingvlam-relaties, zal niet op de Nieuwe Aarde zijn, want hier zal elke ziel heel zijn – vervuld in zichzelf, omdat hun eigen Goddelijke Vrouwelijke en Goddelijke Mannelijke van binnen perfect verenigd en in balans is."
"Dus nu, wanneer iemand volledig in zijn zielenmeesterschap staat, zal hijzij een partner zoeken die hetzelfde is. Dit is dan waar dit bedoeld en gewenst is. Het Goddelijke Complement, de ware perfecte partner zal zich manifesteren in vorm en bestaan, en dit zal zich in een totaal ander soort vereniging manifesteren, waar de ziel versmelt met de ziel, het hartcentrum met het hart centrum, de geest met de geest, zo elkaar versterkend.

Alleen wanneer men zich inderdaad energetisch op ZIELS-niveau heeft verenigd en een dergelijke Goddelijke Eenheid heeft ervaren, zal men kunnen kiezen waar men samen fysiek nageslacht wil co-creëren voor het grotere goed.
Toch zullen de meesten ervoor kiezen om de GEDEELDE visie te co-creëren, en daarmee het Nieuwe Tijdperk voor de mensheid.

Alles is energetisch van een veel hogere trillingsfrequentieband en in een veel hogere verlichte staat, waar de fysieke vorm minder dicht is, en meer met licht gevuld en meer kristallijn.
Je zult niet dezelfde ervaringen hebben als in de fysieke dichte vorm van de 3D.
Alles zal energetischer zijn en men hoeft niet op dezelfde locatie te zijn, aangezien de afstand er niet toe doet.

Het beste is om deze tijd te gebruiken om jezelf voor te bereiden – om het innerlijke werk te doen en als je kiest voor de Nieuwe Aarde, om die transfiguratie dan toe te staan, waar je zo in balans bent en in harmonie en eenheid met jezelf en het Goddelijke, dat je diep vervuld van binnen bent, en dus gelukkig en tevreden, zonder een man.

Want als je van binnen gelukkig en tevreden kunt zijn, en echt het leven vanuit hart en ziel kunt leven, weet je heel goed dat je geluk en heelheid niet afhankelijk zijn van een man/vrouw, wie hij/zij ook is.
Wanneer je dan het Goddelijke Complement vindt, zal het een vreugde zijn om het leven te delen, vanuit de staat van volledige heelheid, en niet vanuit behoeftigheid, noch controle, noch manipulaties, of onbalans.
Dit leidt tot ware liefde en ware heilige vereniging en inderdaad gelukzaligheid.

Dus hier hangt alles af van je eigen keuzes en inderdaad je bereidheid om de Nieuwe Aarde volledig herboren te betreden, of niet.
De Nieuwe Aarde is er een waar eenheid en harmonie heersen en dus een totaal nieuwe manier van leven en een nieuw begin op alle fronten."

Vertaling: Yvonne Bakker
Forwarded from Inzichten.com Nieuws 2.0 (Manuela vdK)
Dit artikel gaat over de volle Maan in Maagd van dinsdag 7 maart 2023 en de poort waar we nu in maart 2023 doorheen gaan, met de krachtige wisselingen van dierenriemtekens van de belangrijkste collectieve planeten. In dit artikel krijg je inzicht in de grotere processen die nu super actueel zijn zoals L.G.B.T.Q., Woke, social credit systemen en ander technologische ontwikkelingen en wat de processen van bewustwording hierachter zijn. Je krijgt ook dieper inzicht over een bijzondere strijd en het uitdagen van oorlog wat al en tijdje bezig is. Maar ook over de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk die we nu meemaken en die diepe heling van Zelfliefde en kiezen voor jezelf.

Dit artikel staat weer bol van de interessante bewustmakende maatschappelijke video’s en informatie. Ik wens je veel leesplezier…
https://inzichten.com/bevrijd-waar-je-voor-geboren-bent/
❤️
Heb het goed...💞
©Manuela van inzichten.com
Namens de kinderen delen we graag het volgende bericht over onze moeder Ineke van der Valk. Afgelopen weekend is er een extra complicatie gekomen in haar situatie. Dat heeft ertoe geleid dat onze moeder niet meegaat in de behandeling van het ziekenhuis. Ze komt aanstaande maandag thuis met volledige thuiszorg.
Hoe snel het verder allemaal zal aflopen kunnen we nog weinig van zeggen. Het loopt allemaal via de huisarts en het ziekenhuis zal hier geen aandeel meer in hebben. Ondanks alles is onze moeder nog steeds vol vertrouwen dat alles een hoger plan dient en we wachten af hoe het verder gaat.
Lieve groet,
Bart, Rick en Laura
Ineke Kleur & Licht pinned «Namens de kinderen delen we graag het volgende bericht over onze moeder Ineke van der Valk. Afgelopen weekend is er een extra complicatie gekomen in haar situatie. Dat heeft ertoe geleid dat onze moeder niet meegaat in de behandeling van het ziekenhuis. Ze…»
Fran Tielemans:
“Zoals altijd (maar nu nog meer dan anders) kan de week voor de Lente-equinox/Nieuwe Maan van 21/3 je grondig dooreenschudden, of je net bevestigen dat je goed 'op koers' bent. In het eerste geval kan je je behoorlijk gefrustreerd, emotioneel en ongeduldig voelen, en is er weerstand naar allerlei dingen in je leven en om je heen. In het tweede geval kan je je blij, vol drive en 'vernieuwd' voelen. Beide zijn helemaal oké, we gaan allen voortdurend van de ene fase naar de andere.

Er is veel vuur 'in de lucht', en ben je niet goed gecenterd, dan kan dat je alle kanten laten op schieten. Deze aanloop tot 21 maart helpt je stil te staan bij de veranderingen die goed zouden zijn voor je.

Waarschijnlijk heb je afgelopen maanden/jaar nieuwe info-visies-manieren van aanpak of personen naar je toe gekregen, die jij dan al dan niet hebt laten 'binnenkomen', of die je misschien meteen hebt verworpen, omdat ze je teveel uit je comfortzone (de ingesleten sporen van gewoonten, van denken, van aanpak) haalden.

Maar je weet - al wat vanuit je Hoogste Zelf, je diepste ik, je hoogste wijsheid voor jou is bedoeld, kan je niet ontlopen, en zal je telkens opnieuw (misschien op andere manieren) worden aangeboden, tot je echt dat oppikt en aanpast waarmee jij als ziel verder kan op je reis.

Er is een enorm sterke tendens in mensen naar steeds meer authenticiteit, een drang om steeds meer te leven zoals je het écht vanbinnen in je hart droomt en wenst, om steeds meer mensen om je heen aan te trekken die het spelen van een rol of het dragen van lagen van onechtheid al een tijdje hebben losgelaten, en die ook, net als jij, heel gewoon en écht wensen te leven en te zijn.

Je hoger onderscheidingsvermogen wordt steeds meer actief, je ziet sneller je eigen illusies in die je soms lang hebt gekoesterd en ziet plots dat dingen niet altijd zijn zoals ze lijken. En dat is een enorme opluchting, want dan pas kan je écht vooruit, en stop je met altijd maar dezelfde rondjes draaien zonder ook maar een meter op te schieten.

In elk geval is de shift groot nu, en kan je nog altijd de impact voelen daarvan op je lichaam: vermoeidheid, loomheid, zware benen, veel honger en trek in zoet/zout/vet, wat wiebeligheid, mistig hoofd,... Dat zou in de loop van volgende week weg moeten trekken, en je helpt jezelf door voldoende frisse lucht, wat beweging en veel water te voorzien. En je aura dagelijks te blijven opschonen, want de instromende nieuwe frequenties duwen telkens dat wat nog duister is in je naar boven, om op te schonen (om er Licht op te werpen, via spiritueel energiewerk en/of door het mentaal op te lossen).

En wie dit proces in zichzelf niet beheerst (het naar binnen kijken en zien wat er daar is, en het zélf proberen in balans te brengen), kan het snel projecteren naar anderen om zich heen. En we weten allemaal wat daar van komt.” 💞🌸
Forwarded from A Girl in the Universe (A GIRL IN THE UNIVERSE)
WELCOME TO THE SPRING EQUINOX!
It officially starts today, March 20 at 5:24 PM EST

It is one of only two days of the year our Earth isn't tilted, and the light and dark areas on the planet are almost completely equal.

It also marks the Coming of the Light!

In the olden days, it was celebrated because what came after it was warmer and shorter nights.

Today can be celebrated for all the large energies it is bringing into the planet and you.

You currently have a unification of energies happening all around you.

Your system has been going through major upgrades for quite some time now.

The energies of now are balancing all those energies within you.

Boosting your abilities and connection to your Quantum self.

I would normally say higher self but you are so close to the being you truly are, higher self is no longer accurate.

You are a Quantum Being of amazing knowings and abilities.

That person looking back at you in the mirror is not the same person you saw five years ago.
You are almost to your higher form within this 3d reality.

You have been preparing for the finale event within you all this time upon your journey.

Now you understand things in such a different way.

This extra time was needed for the humans to upgrade, but you took it as extra time to upgrade you and look at how you've changed.

Now is the time for New Earth aka Blessed Gaia.

I hope you have done my meditation and already visited? Once you go, you can easily visit back and forth.

Blessed Gaia is ready and waiting for us all.

All Starseeds and Ascending Humans are going together in the Flash aka Love Wave.

You will hear the Clarion Call within you, then a few minutes later the beautiful Source light will roll through the planet.

The Star Nations and Higher Realm beings are all working together as one to bring this in to the Earth.

Hold The Light and watch for it all to flow through things are changing, moment by moment.

Much love and light,

-SA Smith
Forwarded from Daniël The HealthMan
Waarschijnlijk ben ik toch een wonder
Hoe kan het zijn dat ik toch nog leef? Ja en zelfs gezond ben? Zou dat een bijverschijnsel kunnen zijn omdat ik de media, universitairen, virologen, cardiologen en de gehele medische wereld niet geloof? Het is toch niet te geloven, ik ontsmet mijn handen nooit waardoor de talglaag op de handen intact blijft. Verder adem ik mijn eigen stofwisselingsafval nooit terug in. Mens toch, ja ik ben een levend wonder. Ik hield me eigenlijk nooit aan 1m50 want dat wekt vervreemding en isolatie in de hand. En bovendien betaal ik zelfs nog met cash geld, iets dat iedereen heeft vastgenomen. Niet te geloven dat ik nog leef, en incroyable mais vrai dat ik zelfs gezond leef. En reeds decennia lang knuffel ik zelf zieke mensen en ben nog altijd gezond. Volgens medici is dit levensgevaarlijk, maar als ik knuffel merk ik toch een energieboost dat mij echt deugd doet. Toch raar hé beste mensen? Blijkbaar klopt de theorie van infectie, immuniteitssysteem en besmetting dus ook niet. Ik geloof dat ik een levend mirakel ben, dat kan toch niet anders in deze maatschappij.

Gezondheid is wat mijn leven overheerst. Ik denk dat dit waarschijnlijk komt omdat ik geen televisie of radio heb en de krant nooit lees. Misschien is het de zelfstudie in de Germaanse geneeskunde dat angst en paniek wegneemt voor ziekte waardoor ik een innerlijke ervaring beleef van gelukzaligheid dat mij gezond houdt. Een innerlijk gevoel van angst is zeker ziekmakend, de innerlijke ervaring van geluk stimuleert de gezondheid enorm. Ik hou ervan om alles wat door de regering, instituten, farma en media verketterd wordt zoals ze met Dr. Hamer hebben gedaan te gaan bestuderen. Daar leer ik ontzettend veel van, zo ook met zijn ontdekking van de Germaanse geneeskunde. Mijn ervaring is zo positief daarover dat ik het iedereen kan aanbevelen om je te verdiepen in de Germaanse geneeskunde. De samenhang van lichaam-geest, eigenlijk materie die de geest opvolgt te leren begrijpen zodanig dat je weet wat er aan de hand is in je lichaam. We zouden steeds aan alle artsen kunnen vragen om zich hierin ook te verdiepen, want met de Germaanse visie gaan artsen en professoren veel meer succes hebben in het genezen van zieke mensen en dat is hun nobele doelstelling toch!

Weet je lieve mensen, waarom werd ons geleerd om bang te zijn van de heks, maar niet van degene die de heks verbrand heeft? Is het omdat de angst voor de heks zo verlammend werkt, dat men niet meer verder op zoek gaat naar de waarheid en degene die de heks heeft verbrand. En dat daardoor degene verder kan blijven regeren? Ik kan er toch niet aan doen dat ik iemand ben die wel verder kijkt dan dat mijn neus lang is. Voor vele mensen die mee gaan in het huidige narratief is dat natuurlijk ongemakkelijk als er iemand is die toch aan zelfonderzoek doet. Het kan cognitieve dissonantie veroorzaken, zeker bij universitairen en hoog ontwikkelde intellectuelen die in het dualistisch gedachtegoed blijven vasthangen. Ik heb geleerd om ruimer en in samenhangen te denken en te voelen. Waarschijnlijk is dat de grote reden dat ik nooit in de angst ga en bijgevolg altijd gezond blijf. Ik denk dat een revolutie van onze perceptie meer dan genoeg is om echt te ontwaken.

Bovendien kunnen mensen die bij mij op consult komen mij betalen in zilveren munten. Munten zoals American eagle, Maple leaf, Philharmoniker, kangaroo Libertad en vele anderen aanvaard ik met plezier. Gemiddeld is het ongeveer 25 euro voor een zilveren munt van ongeveer 30 gram. Voor degenen die mij met zilvermunten betalen krijgen een extra half uur consult erbij. Een consult kost 75 euro en duurt 90 minuten, met 3 zilvermunten krijg je een twee uur durend consult. De lezingen die ik geef mogen ook in zilvermunten betaald worden. De dag van vandaag is de euro toch serieus aan zijn afgang bezig, het monetair systeem is aan het instorten. Dat is zo zichtbaar
Warme groet Daniël
Fran Tielemans:
“Het kan zijn dat je deze nieuwe lente (en deze Nieuwe Maans-dag) inzet met mixed feelings. Je voelt misschien de enorme scheppingskracht die door alles en iedereen heen gaat, je hebt inspiratie, plannen, je ziet het hele plaatje waarvoor je wil gaan al helemaal voor je.

En terzelfdertijd ben je volop de grote shift van de afgelopen dagen ( vooral gisteren) aan het verwerken. gedachten die even bewolkt zijn als de grijze lentehemel, kolkende emoties, diepe slaap en moe wakker worden, rare dromen, trage vertering, onrustig hart, stramme spieren.

Het is als leven op twee snelheden. Je hoogste deel ziet het grotere plan, wil met veel plezier groeien, en staat al zoveel stappen verder dan je lagere deel - je dagelijkse denken, je emoties en je lichaam-, dat zich met veel moeite, gezucht en weerstand steeds verder aflijnt op je hart en ziel, dat zich steeds meer bevrijdt van zwaarte, dat zich steeds meer 'verlicht'.

Maar hoe dan ook: dit is een nieuwe lente, een nieuw geluid, en de 'Nieuwe Tijd' maken we hier en nu - samen.
Wat wens jij in te brengen in het geheel dit jaar? Waar wil je naartoe, wat zijn je doelen - grotere en kleinere? Wat wens je daarvoor in te zetten? Hoe groot is je drive, doorzettingsvermogen?

Hoe groot is je wil om door te gaan, ook al liggen er hier en daar uitdagingen op je weg, ook al zie je al drempels opduiken waar je dan over moet? Hoe groot is je focus en ben je in staat je energie te kanaliseren én die gekanaliseerd te houden voor jouw échte prioriteiten, in plaats van te versnipperen in een veelvoud van dingen die eigenlijk voor jou er niet toe doen?

Hoe groot zijn je durf, moed en kracht om te doen wat op jouw zielspad ligt, ook al wijkt dat af van dat wat op het pad van de anderen om jou heen ligt? Hoe groot is je moed om het vertrouwde achter je te laten en de sprong te wagen? Hoe snel laat jij je ontmoedigen door afkeuring om je heen? Hoe vaak luister jij naar meningen van anderen en niét of veel te weinig naar die van je éigen Hoogste wijze Zelf?

Goed om hier vandaag even bij stil te staan. En zo uit te puren van wat voor jou écht belangrijk is. Om zo terug te keren naar de eenvoud, de eenvoud die jouw straling en levenskracht zo sterk maakt. Maak er voor jezelf - en voor ons - een prachtige lente van!” 🌺🌈☀️
"Transfiguratie, Transcendentie en Transmutatie” door Judith Kusel:

In de laatste 48 uur en nog steeds gebeurt er een enorme transfiguratie en een totale transmutatie, transcendentie, want wij lossen nu het oude bestaan op en worden opnieuw gevormd, opnieuw uitgevonden en geherprogrammeerd (in hogere zin) als die zielen die klaar zijn om de nieuwe Goddelijke Blauwdrukken te ontvangen in hun Hogere Harten en dus de Nieuwe Schepping in hen, transfigureren. Je zou kunnen zeggen dat het een totale wedergeboorte is.

Ik ben mij vanmorgen (sinds 3 uur) bewust geworden van de Intergalactische Vloot die zich hier verzamelt en letterlijk immens krachtige energie in de piramiden en piramide-energiecentra over de hele planeet straalt, evenals in alle levende wezens op aarde. Dit alles ondersteunt de Goddelijke Verschuiving op manieren die wij misschien niet begrijpen, of op niveaus die wij nog niet kunnen bevatten.

Dit zijn de gekerstende intergalactische rassen, en zij zijn ons lichtjaren vooruit, en lijken op ons. Zij werken samen met het Goddelijke, de Goddelijke Raadgevers van 12 en 24, die dit werk overzien.

Wat dit betekent is dat alle zielen die klaar zijn om de nieuwe blauwdrukken te ontvangen, nu worden voorbereid om in de volheid van hun planetaire leiderschap te stappen, en met vernieuwde visie, vernieuwd zielsdoel en roeping, in hun Meesterschap stappen en vanuit dit punt van Eenheid en Harmonie, en Eenheid, dan al bezig zijn met het medescheppen van de Nieuwe Gouden Eeuw - of zij zich daar nu bewust van zijn of niet.

Maar wat onbewust werd gedaan, zal nu in hun volle bewustzijn komen, en zij zullen merken dat deze immens krachtige verschuiving hen in de diepste herinnering aan hun eigen ziel heeft gebracht, en de reden waarom zij geïncarneerd zijn en hier op dit moment zijn. Dit zal gelden voor alle Sterrenzaden, of het nu de eerste Indigo's zijn of de Nieuwe Zonnekinderen.

Het is een enorme verschuiving en het zal een totale verschuiving teweegbrengen in de zielen op aarde, aangezien de sluiers van geheugenverlies volledig zijn opgelost, en de valse doctrines, valse leringen en informatie eenvoudigweg zullen verdampen, aangezien hun hogere zielenzelf nu de leiding neemt.

Jullie eigen Overbelichte Meesters, de Aartsengelen en Engelen, stappen nu naar voren om jullie op alle niveaus bij te staan. Inderdaad, de Macho Chohans, en de Universele Meesters, Melchior, Melchizedek, Lenduce, Vywamus, enz. houden nu allemaal toezicht op deze verschuiving, evenals de Universele Raadgevers, en de Intergalactische Raadgevers. Inderdaad, het leest als de Who's Who van de Hemelse Rijken en Hemelslagen, maar nieuwe Universele Meesters treden naar voren en maken zich bekend aan zielen die klaar zijn om dergelijke begeleiding te ontvangen.

De immens krachtige verschuivingen zullen nu escaleren, en we zijn in voor totale transfiguratie, multi-dimensionaliteit, en de volledige aanname van onze nieuwe Lichtlichaamsvorm.

Er is geen middenweg meer. Dit is een en al ascentie, en hoe meer je je probeert vast te klampen aan het oude, of gehecht bent aan wie of wat dan ook, hoe meer je jezelf zult zien desintegreren en alles waar je je nog aan vasthoudt, in de een of andere vorm.

In mij is zoveel vreugde terwijl ik dit schrijf: - Ik kan niet eens de woorden vinden om de enorme omvang te beschrijven van wat er gebeurt.
Elke ademhaling die je neemt is transformerend. Met elke ademhaling verander je en dat geldt ook voor alles om je heen.
De enige manier om door deze verschuivingen te navigeren is om stevig verankerd te blijven in je hart en in je ziel, je zielsgroep en het Goddelijke. De Nieuwe Goddelijke Blauwdruk zal zich manifesteren in vorm en wezen, je doel en missie in de Nieuwe Gouden Eeuw, en die is groter en diepgaander dan je je op dit moment zelfs maar kunt voorstellen. Sta het toe zich te ontvouwen in perfectie. Het Goddelijke beweegt zich in jou, zoals het Koninkrijk der Hemelen zich in jou manifesteert.

http://www.judithkusel.com
Foto: Josephine Wall
Forwarded from Daniël The HealthMan
Wat is Oilpulling?
Oil pulling is een tijdloze oude remedie afkomstig uit de ayurveda. Het heeft een positief effect op de mondgezondheid en op de algemene gezondheid met zijn detox en recyclingssysteem. Men maakt gebruik van zuivere oliën zoals sesamolie of olijfolie die toxines en afvalstoffen onttrekken aan de mond, de tanden, het tandvlees, de tong en zelfs uit de keel. Zo ontstaat evenwicht van de microbiële flora, zeker in de speekselklieren. Oil pulling wordt gebruikt om je lichaam te helpen met te ontgiften. Eens het lichaam ontdekt dat het via deze weg echt kan ontgiften zal het veel gifstoffen richting mond gaan sturen. Dus oilpulling als dagelijks ochtendritueel is een goed idee.

Lipiden uit deze oliën hebben de eigenschap om de vettige flexibele membranen van eencelligen zoals bacteriën aan te trekken en op te lossen. Het gaat vooral om bacteriën zoals bijvoorbeeld de Streptococcus mutans dat een overgroei kent door de toxische vervuiling en afval in de mond. Bacteriën en schimmels zijn nu eenmaal opruimers van toxines en afval. Oilpulling stimuleert de vernieuwing van het tandvlees en maakt dit gezonder. Vele stressfactoren verstoren de spijsvertering waardoor bij onvoldoende kauwen veel achterblijft in de mond. Residu’s van voedsel dat een chemisch proces ondergaat dat gisten en rotten wordt genoemd veroorzaken een onaangename adem. Consumptie van koemelk en zuivel ofwel overconsumptie van dierlijke eiwitten veroorzaakt ook veel toxiciteit als de spijsvertering niet goed werkt. Veel kauwen zorgt voor een speekselvloed en dat reinigt het gebit en het tandvlees. Met oilpulling worden veel giftige toxines onttrokken uit het lichaam en vooral uit de mond. Tijdens de oilpulling stimuleren we de speekselklieren. Oilpulling heeft eveneens een positieve werking op de lymfedrainage. Het is belangrijk dat je de olie na oilpulling uitspuugt en je mond nog even goed spoelt, en zeker niet gaat doorslikken, want het zit vol toxische stoffen en afval. Als je kiest om kokosolie te gebruiken voor oilpulling, let erop dat je het niet uitspuwt in de afvalbak of de wc. Kokosolie stolt onder de 25°C en kan dan verstoppingen veroorzaken in de afvoerbuizen. Denk daaraan.
Grote voordelen van Oilpulling
Preventie van aandoeningen van het tandvlees, tandvleesontsteking en slechte adem. Het lichaam leert deze weg te gebruiken om te ontgiften. Preventie van droogheid van de lippen, mond en keel. Roze Rode tong en roze tandvlees. Stimuleert een gezonde mondflora. Een algemene versterking van de tanden en het tandvlees met een algemeen positief effect op het gezondheidssysteem. Oilpulling kun je elke dag toepassen bij voorkeur na het opstaan op nuchtere maag voor het ontbijt.
Richtlijnen om oilpulling toe te passen
Terwijl je met oil pulling bezig bent kun je andere dingen doen om te tijd effectief te besteden, zoals aankleden, ontbijt klaarmaken, douchen, scheren, gezichtsverzorging etc. Over het algemeen is het genoeg om twee koffielepels olie te gebruiken. Voel zelf aan welke hoeveelheid het prettigst aanvoelt in je mond. Het is beter om net voor de oilpulling je mond te spoelen met water om goed speeksel te kunnen vormen. Spoel na de oilpulling je mond ook goed met lauwwarm water. Je kunt daarna en glas lauwwarm water drinken met een beetje citroensap in.
Laat de olie goed door de mond bewegen gedurende een vijftal minuutjes, opbouwend na verloop van tijd tot tien minuutjes om daarna alles uit te spuwen. De olie langzaam tussen je tanden zuigen en duwen. Je kunt ook enkele kauwbewegingen doen. Let erop dat je niets doorslikt tijdens het oilpullen want het zit vol met toxines, afval en dode bacteriën. Gorgelen met olie raad ik zeker niet aan.
Forwarded from Daniël The HealthMan
Na enkele minuutjes reeds verandert de olie in een witte schuimige vloeistof, vermengd met speeksel en afvalstoffen. De lipiden in de olie beginnen de giftige stoffen uit het speeksel en het tandvlees te onttrekken. Aangezien de olie in de gehele mond wordt doorgespoeld, worden toxines, afval en dode bacteriën geabsorbeerd vanuit de tanden, het gehemelte, de tong en het tandvlees. Eens de olie dik en viskeus is kan het worden uitgespuugd. Kinderen vanaf vijf jaar kunnen ook beginnen met oilpulling. Een theelepel olie is voldoende voor ongeveer twee tot vijf minuutjes. Je kunt eventueel een druppeltje pepermuntolie aan toevoegen voor een betere smaak. In het begin kan het zijn dat je een beetje misselijk gaat voelen, maar dit verdwijnt na een paar dagen.

Oilpulling zal geleidelijkaan je hele lichaam ontgiften waardoor je de eerste weken een reinigingsreactie van het lichaam kunt ondervinden. Misselijkheid, niet lekker voelen, gebrek aan energie, zere keel of het gevoel hebben dat je verkouden zal worden. Het zijn helingssignalen dat je lichaam is begonnen met zich te ontdoen van toxines en afvalstoffen die misschien al jarenlang een belasting hebben gevormd voor je lichaam. Dit is de zogenaamde beginverergering dat ontstaat als je lichaam de kans krijgt zich te ontgiften. Je kunt soms verergering hebben in de gewrichtsklachten, reuma, hoofdpijn, soms huiduitslag, rusteloosheid, overgeven, en slijmvorming. Oilpulling heeft een sterk ontgiftend effect voor het hele systeem dat zich in het begin kan uiten met symptomen zoals ik net heb geschreven. Maar nadien, na uitrusten of uitzieken volop levensenergie, levenslust en betere gezondheid.

Delen mag, warme groet Daniël
Judith Kusel:
Transfiguratie, transcendentie en transmutatie...

“In de afgelopen 48 uur en nog steeds vindt er een enorme transfiguratie plaats, een totale transmutatie, transcendentie, aangezien we nu het oude bestaan aan het oplossen zijn en opnieuw worden gevormd, opnieuw uitgevonden en opnieuw geprogrammeerd (in hogere zin), aangezien die zielen die er klaar voor zijn om de nieuwe Goddelijke Blauwdrukken in hun Hogere Harten en dus de Nieuwe Creatie binnenin hen te ontvangen, aan het transfigureren zijn. Je zou kunnen zeggen dat het een totale wedergeboorte is.

Ik werd mij er vanmorgen van bewust dat de Intergalactische Vloot zich hier verzamelt en letterlijk immens krachtige energie in de piramides en piramide-energiecentra over de hele planeet straalt, evenals in alle levende wezens op aarde. Dit alles ondersteunt de Goddelijke Shift op manieren die we misschien niet begrijpen of nog niet kunnen begrijpen. Dit zijn de gechristende intergalactische rassen, ze zijn ons lichtjaren vooruit en lijken op ons. Ze werken samen met het Goddelijke, de Goddelijke Raden van 12 en 24 die toezicht houden op dit werk.

Wat dit betekent is dat alle zielen die klaar zijn om de nieuwe blauwdrukken te ontvangen, nu worden voorbereid om in de volheid van hun planetaire leiderschap te stappen en met een hernieuwde visie, een hernieuwde zielendoelstelling en -roeping in hun Meesterschap stappen en vanaf dit punt van Eenheid en Harmonie en Eendracht al bezig zijn met het proces van co-creëren van het Nieuwe Gouden Tijdperk – of ze zich daar nu bewust van zijn of niet.

Maar wat onbewust werd gedaan, zal nu in hun volledige bewustzijn komen en ze zullen ontdekken dat deze immens krachtige shift hen heeft verschoven naar de diepste herinnering aan hun eigen ziel en de reden waarom ze incarneerden en hier zijn op dit gedenkwaardige moment. Dit is van toepassing op alle Sterrenzaden, of het nu gaat om de eerste Indigo's of de Nieuwe Zonne Kinderen.

Het is een enorme shift en het zal een totale verschuiving in zielen op aarde teweegbrengen, aangezien de sluiers van geheugenverlies totaal zijn opgelost, en de valse doctrines, valse leringen en informatie eenvoudigweg zullen verdampen, aangezien hun hogere zielenzelf nu de leiding neemt.

Je eigen Toezichthoudende Geascendeerde Meesters, de Aartsengelen en engelen, stappen nu naar voren om je op alle niveaus bij te staan. Inderdaad, de Maha Chohans en de Universele Meesters, Melchior, Melchizedek, Lenduce, Vywamus, enz. houden allemaal toezicht op deze shift, evenals de Universele Raden en de Intergalactische Raden. Het leest inderdaad als de Wie is Wie van de Hemelse Rijken en Hemel Lagen, want nieuwe Universele Meesters treden naar voren en maken zichzelf bekend aan zielen die klaar zijn om dergelijke begeleiding te ontvangen.

De immens krachtige shift zullen nog toenemen. We staan voor een totale transfiguratie, multidimensionaliteit, evenals het volledige aannemen van onze nieuwe Lichtlichaam-vorm.

Er is geen tussenweg meer. Dit is allemaal vanuit ascensie en hoe meer je probeert vast te houden aan het oude, of gehecht bent aan iets of iemand, hoe meer je zult merken dat je en alles waar je nog in een of andere vorm aan vasthoudt, uiteenvalt.

Er is in mij zoveel vreugde als ik dit schrijf: Ik kan niet eens de woorden vinden om de enorme omvang van wat er gebeurt te beschrijven!

Elke ademteug die je neemt, is transformerend. Met elke ademteug verschuif je en dat geldt ook voor alles om je heen.

De enige manier om door deze shifts te navigeren, is door stevig verankerd te blijven in je hart en in je ziel, in je zielengroep en het Goddelijke. De Nieuwe Goddelijke Blauwdruk zal zich in vorm en bestaan, in je doel en missie in het Nieuwe Gouden Tijdperk manifesteren, en het is groter en diepgaander dan je je op dit moment kunt voorstellen. Laat het zich tot in perfectie ontvouwen. Het Goddelijke beweegt in jou, aangezien het Koninkrijk der Hemelen daar is en zich in jou manifesteert.”

Vertaling: Yvonne Bakker
Judith Kusel:

Affirmatie:
Zeg dit 3 keer hardop en alleen als je echt het oude voor altijd achter je wilt laten.

“IK beveel dat alle lagere paden en de oude matrixprogrammering en alles wat me daar ooit in heeft gehouden, nu gesloten zullen worden.
Ik kies ervoor om volledig in mijn zielenmeesterschap te stappen en in mijn nieuwe Lichtlichaamsvorm en in de 5e en 7e dimensionale staat, met liefde en wijsheid.”

Vertaling: Yvonne Bakker
Foto: Daniel P. Holeman