شرکت فن آوری زیستی کیمیا
98 subscribers
732 photos
1 video
9 files
13 links
تعهد-کیفیت-مشتری مداری
Download Telegram
نام محصول:کرم مست آدر
بسته بندی:قوطی ۱کیلوگرمی
ترکیبات:متیل سالیسیلات، کامفر، کلرهگزیدین،ستریماید
توضیحات درخصوص این محصول: مست آدر ازباکیفیت ترین نمونه های تولیدی دردسته کرمهای خارج پستانی است .کلرهگزیدین وستریمایدموجود باخاصیت میکروب کشی وکامفر ومتیل سالیسیلات موجودنیزسبب کاهش درد والتهابات موضعی می گردند.استفاده ازاین محصول ازبروز ورم پستان ناشی ازعفونتهای سطحی جلوگیری نموده وسبب بهبود ترک خوردگیها وایجادنرمی ورطوبت درسطح پستان دام میگردد.
بازخورد:با توجه به کیفیت محصول وقیمت مناسب ،سالهاست استقبال عالی در سطح دامداریهای صنعتی ازمصرف آن صورت گرفته است.
اعلام قیمت جدید ۲محصول لاکتوپنMCوکاناسیلین MC ازامروز مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹، جهت کسب اطلاعات بیشتربا واحدفروش مربوطه تماس حاصل فرمایید.
نام محصول:کانالکسینMC (کانامایسین۱۰۰۰۰۰واحد +سفالکسین۲۰۰میلی گرم)
عملکرد: ترکیب سفالوسپورینهای نسل اول با اثر سینرژیسم قوی علیه باکتریهای گرم مثبت ومنفی به خصوص استافیلوکوکهای اورئوس وآگالاکتیه واشرشیاکولای
بازخورد: کیفیت،قیمت مناسب وجوابدهی عالی درفارمهای صنعتی وسنتی با توجه به فرمولاسیون وقیمت بسیارعالی ، درمقایسه با ترکیبات قدیمی درحال تولید.
تعدادبسیارمحدود ازاین محصول با قیمت اسفندماه ۱۴۰۰موجود میباشد.
نام محصول: لوبریژل(ژل روان کننده)برپایه آب
موارد مصرف:سخت زائیها ومعاینات مامایی وسونوگرافی
توضیحات بیشتر : باتوجه به ترکیبات سازنده،قیمت مناسب وپایه آبی آن (( متاسفانه هم اکنون دراکثردامداریهاجهت معاینات ازپارافین مایع استفاده می شود که هم برپایه چربی ساخته شده وقیمت به مراتب بالاتری نسبت به این محصول دارد))این محصول هیچ گونه اثرسوء روی پوست ومخاط دام نداشته وکاملا با بدن دام سازگارمی باشد. ودربسته بندیهای 700سی سی و*4لیتری* عرضه میگردد.
ضدنفخ جدید با فرمولاسیون منحصربه فرد برای اولین بار درکشور توسط کارشناسان توانای شرکت فن آوری زیستی کیمیا برپایه تنها نمونه تولیدشده درجهان ساخت شرکت durvetآمریکا فرموله وتولید گردیده است. با توجه به ترکیب ضدنفخ گازی، ضدنفخ کفی وملین بودن آن، به راحتی میتواند جایگزین ضدنفخهای موجود دربازار وپارافین مصرفی برای انباشتگیهای شکمبه گردد. میزان مصرف آن تنها یک بطری وبه میزان ۳۶۰ سی سی برای گاو بالغ میباشد ودرگوسفندبالغ نصف بطری به میزان۱۸۰سی سی وتنها برای یک مرتبه کفایت میکند.با توجه به قیمت اعلام شده ومقایسه با درمانهای مشابه وجوابدهی عالی آن یکی از به صرفه ترین وموثرترین ضدنفخهای موجود دربازارحال حاضرکشورمیباشد.
اعلام شرایط فروش ویژه تیرماه ۱۴۰۱ از مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ لغایت ۱۴۰۱/۴/۲۵فقط به مدت ۲۰روز، جهت کسب اطلاعات بیشتربا واحدفروش مربوطه تماس حاصل فرمایید.
درایلین DC،:
ترکیبات :
کلوگزاسیلین۱۰۰۰میلیگرم
آمپی سیلین۵۰۰میلیگرم
مشخصات:
آمپی سیلین ازدسته آمینوپنسیلین ها است وبا مهارترانس پپتیدازها درنهایت منجر به تخریب دیواره سلولی باکتری میشودوبه علت تغییرات شیمیایی طیف ضدمیکروبی آن وسعت یافته وبرباکتربهای گرم منفی نیز موثراست.
کلوگزاسیلین موجود دراین ترکیب نیز باخاصیت باکتریوسیدی و اثر بر باکتریهای تولید کننده پنی سیلیناز همراه با امپی سیلین طیف وسیعی از باکتریهای مهاجم را نابود میکند.
بازخورد:به عنوان پماد پستانی دوران خشکی وبا توجه به وسیع الطیف بودن ترکیب، قیمت مناسب واثربخشی عالی در رده ترکیباتی ازجمله کلوکسالمو وکالوپن قرار گرفته وباعث رضایت مصرف کننده نهایی گردیده است.
بچ جدید محصول تولید وآماده توزیع میباشد.
نام محصول:(محلول ضدقارچ سالماتیت)
ترکیبات:اسیدسالیسیلیک+بنزیل بنزوات
موارد مصرف:
دارو بصورت اسپری موضعی در درمان انواع درماتیت ها وقارچهای پوستی،اختلالات فولیکولی مو، اگزما وکلیه بیماریهایRingWormمصرف میگردد
بسته بندی:بطریهای پلی اتیلنی ۲۵۰ سی سی با سر اسپری دارویی
محصول مشابه: لیکودرم شرکت آفاق
جوابدهی عالی در تک سمیان، نشخوارکنندگان وpet طی بررسیهای انجام شده از زمان تولیدوتوزیع اولیه تا حال حاضر.
نام محصول:CMT(کیت سریع تشخیص ورم پستان)
توضیحات: نمونه داخلی این محصول بعداز ۱۰سال وقفه تولید، توسط شرکت فن آوری زیستی کیمیا فرموله وبه بازار هدف ارسال گردید. آخرین نمونه تولید داخل این کیت توسط شرکت نور دارو وبا نام *شیرآزما* تاحوالی دهه نود تولید وسپس از لیست محصولات این شرکت حذف گردید. درحال حاضرنمونه خارجی موجود دربازار بصورت قاچاق وبا نام تجاریkerble با قیمت بسیار بالا، دربارارمصرف موجود میباشدکه باتوجه به قیمت، تهیه آن نوعی اجحاف درحق تولیدکننده محترم به شمارمیرود. واحدتحقیق وتوسعه شرکت فن آوری زیستی کیمیا با توجه به نیاز بازار۰ با تلاش وتعهد اقدام به فرموله کردن آن نموده به نحوی که به راحتی این محلول میتواند با قیمت بسیارمناسب جایگزین نمونه خارجی موجود گردد و نتیجه اینکه میتوان قبل از توسعه عفونت های پستانی کارتیه آلوده را شناسایی ودرمان راهرچه سریعتر در دستور کارقرارداد.محصول فوق در شرایط فروش تیرماه ۱۴۰۱ فقط به مدت ۲۰روز باشرایط ویژه عرضه خواهدشد.
نام محصول : آدرمنتول
توضیحات : این محصول به عنوان اولین انتخاب به عنوان کمک درمان وتسکین درد، در ورمهای پستانی حاد استفاده میشود ونتیجه بسیارمطلوبی داشته است.محصول فوق حاوی ۳۵درصدروغن نعنافلفلی است که در یک پایه کرمی با خاصیت جذب سریع ترکیب شده است.نمونه خارجی این محصول با نام تجاری آدرمینت ۳۰سال درسراسر جهان فروش رفته وهم اکنون جهت کمک به درمان ورمهای پستانی حاد میلیونها گاو شیری مصرف میشود ومیتوان آنرا همراه یا بدون درمان آنتی بیوتیکی مصرف نمودوبه سرعت به نتیجه مطلوب رسید. هیچ گونه باقیمانده دارویی درشیر ندارد و دربسیاری از بیماریهای دیگر ازجمله کوفتگی، گرفتگی وکشیدگی عضلانی ، دردهای موضعی ومفصلی قابل استفاده است.
نام محصول:خمیرشاخسوز ناتریوما*
مواد تشکیل دهنده : ترکیبات سدیم هیدروکسایدمعادل۲۵درصد وزنی، دربسته بندیهای لمینت۲۰گرمی
توضیحات:
هرتیوپ برای شاخ سوزی ۵گوساله کفایت میکندودرسنین ۵تا۱۴ روزگی، زمانی که برجستگی شاخ قابل لمس میباشد مصرف میگردد.با توجه به مصرف راحت وامکان یک دست شدن ترکیبات قبل از مصرف بسته بندی جدید طراحی وبه بازار عرضه گردید.درشرایط تیرماه این محصول باقیمت قدیم، تخفیف عالی وبه مدت محدود به فروش میرسد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحدفروش مربوطه تماس حاصل فرمایید.
☑️نام محصول : پماد چشمي استريل آیسیلین

☑️توضیحات : ترکیب این محصول کلوگزاسیلین بنزاتين مي باشد كه تنها پني سیلین مقاوم به آنزیم پنی سیلیناز تولید شده توسط باکتری است و روي طیف وسیعی از باکتریهای گرم مثبت و منفي موثر مي باشد.

📣تعداد بسیار محدودي از محصول با قیمت قدیم موجود است ، در صورت نیاز هرچه سریعتر با واحد فروش مربوطه تماس حاصل فرمائید.
*نام تجاری*: نئوپنزیلون
مواد موثره:
ترکیب چهارتایی بی نظیر قابل رقابت با بهترین محصولات داخلی و خارجی بازار شامل *(۱۰۰۰۰۰ واحد پنیسیلین- ۱۰۰ میلیگرم استرپتومایسین- ۱۰۰ میلیگرم نئومایسین و ۱۰ میلیگرم پردنیزولون)*- برندهای مشابه خارجی: مگامست-مولتی مست- مستیوآلکامپلکس و مولتی جکت آی ام ام. برندهای داخلی مشابه: مستی لست. وسیع الطیف و قابل استفاده در گاو و میش شیروارباقیمت مناسب وبازدهی عالی.
نام محصول:کرم مست آدر
بسته بندی:قوطیهای ۵۰۰و۱۰۰۰گرمی
ترکیبات:متیل سالیسیلات، کامفر، کلرهگزیدین،ستریماید
توضیحات درخصوص این محصول: مست آدر ازباکیفیت ترین نمونه های تولیدی دردسته کرمهای خارج پستانی است .کلرهگزیدین وستریمایدموجود باخاصیت میکروب کشی وکامفر ومتیل سالیسیلات موجودنیزسبب کاهش درد والتهابات موضعی می گردند.استفاده ازاین محصول ازبروز ورم پستان ناشی ازعفونتهای سطحی جلوگیری نموده وسبب بهبود ترک خوردگیها وایجادنرمی ورطوبت درسطح پستان دام میگردد.
بازخورد:با توجه به کیفیت محصول وقیمت مناسب ،سالهاست استقبال عالی در سطح دامداریهای صنعتی ازمصرف آن صورت گرفته است.
نام محصول:نفپنسین DC:(نفیسیلین سدیم)
توضیحات بیشتر:
این محصول جهت پیشگیری ازعفونتهای باکتریایی حساس به پنی سیلین،استرپتومایسین ونفیسیلین دردوره خشکی استفاده میگردد.نفیسیلین سدیم موجود درترکیب پماد،درعفونتهای استافیلوکوکی ، که پنی سیلیناز تولیدمیکنند بسیارموثراست وبااتصال به پروتئینهای اختصاصی دردیواره سلولی باکتری موجب مهارمرحله آخرساخت دیواره سلولی باکتری شده وازاین طریق موجب مرگ باکتریهای درحال رشدوتقسیم می گردد.
بازخورد‌مصرف: سومین محصول فروش رفته از دسته پمادهای DC، پس ازکالوپن وکلوکسالمو به این پماد پستانی تعلق دارد‌
اعلام شرایط فروش مردادماه ۱۴۰۱شرکت فن آوری زیستی کیمیا از مورخ ۱۴۰۱/۵/۴، جهت کسب اطلاعات بیشتر باواحدفروش مربوطه تماس حاصل فرمایید.
نام محصول: لاکتوسین MC(پنی سیلینGپروکائین+نئومایسین)
مشخصه خاص محصول: ازمحصولات موثرفاقدکورتیکواستروئیدهااست.
توضیحات:با توجه به اعتقاد برخی کلینیسینهای محترم دام بزرگ درخصوص عدم استفاده از پمادهای پستانی حاوی دگزامتازون وپردنیزولون دردوره های خاص بارداری، پماد پستانی لاکتوسین به عنوان بهترین انتخاب در این خصوص مورد مصرف قرارگرفته است.
کیفیت،تعهدونوآوری ثمره ۲۴سال تولیدات دارویی شرکت فن آوری زیستی کیمیامیباشد.
ضدنفخ جدید با فرمولاسیون منحصربه فرد برای اولین بار درکشور برپایه تنها نمونه تولیدشده درجهان ساخت شرکت durvetآمریکا فرموله وتولید گردیده است. با توجه به خواص ضدنفخ گازی، ضدنفخ کفی وملین بودن آن، به راحتی میتواند جایگزین ضدنفخهای موجود دربازار وپارافین مصرفی برای انباشتگیهای شکمبه گردد. میزان مصرف آن تنها یک بطری وبه میزان ۳۶۰ سی سی برای گاو بالغ میباشد ودرگوسفندبالغ نصف بطری به میزان۱۸۰سی سی وتنها برای یک مرتبه کفایت میکند.با توجه به قیمت اعلام شده ومقایسه با درمانهای مشابه وجوابدهی عالی آن یکی از به صرفه ترین وموثرترین ضدنفخهای موجود دربازارحال حاضرکشورمیباشد.
محصولاتی که بعداز مدتها وقفه در تولید، به تدریج وبراساس زمان بندی تا ابتدای شهریورماه به سبد محصولات توزیع شرکت فن آوری زیستی کیمیا اضافه خواهندشد.
۱-پمادپستانی سفتیوفورMCو DC
۲-پمادپستانی سفکوئینوم MCوDC
۳-پمادپستانی تری درایDC
۴-انفوزیون داخل رحمی متریکیم
۵-انفوزیون داخل رحمی سفکوئینوم
۶-پماد جلدی فنیل بوتازون۴۲گرمی
۷-پمادجلدی تتراسایکلین۳درصد۴۲گرمی
۸-پمادچشمی تتراسایکلین۱درصد ۵گرمی
۹-محلول آیورمکتین ۰/۲درصد۲۴۰ سی سی
سایرمحصولات به محض ورود مواداولیه متعاقبا اعلام میگردد.
تعهد،کیفیت ونوآوری حاصل ۲۴سال تولیدات دارویی شرکت فن آوری زیستی کیمیا میباشد
نام محصول: متریکیم(سفاپرین/بنزاتین)
توضیحات بیشتردرمورد این محصول:
باتوجه به کیفیت عالی محصول ؛ازآن در درمان موفق اندومتریت تحت حاد ومزمن گاو(حداقل ۱۴روزبعداززایمان)ناشی ازباکتریهای حساس به سفاپرین بنزاتین استفاده می شود.
باکتریهای پاتوژن حساس به سفاپرین عبارتنداز:اکتینومایسس(کورینه باکتریوم)پایوژنز وباکتریهای غیرهوازی مثل فوزوباکتریوم نکروفوزوم وباکتریهای غیرهوازی گرم منفی.
همچنین می توان متریکیم رادردرمان دامهای برگشتی ازتلقیح(بیش ازسه تلقیح ناموفق)درمواردی که عفونتهای باکتریایی بعنوان عامل بروز مشکلات باروری تشخیص داده شده اند بکاربرد.
تولید:باتوجه به وقفه طولانی درتولید این محصول به علت عدم وجود مواد اولیه با کیفیت، در هفته اول شهریورماه ۱۴۰۱متریکیم باهمان کیفیت همیشگی مجددا وارد سبد توزیع خواهدشد.