شرکت *(کیمیا چوب)* بابل
217 subscribers
344 photos
7 videos
38 links
ابراهیمیان:
Tel : 0911_116_2410
Tel : 09127414161
Tell:09021162410
01132282680
01132282664
(ارسال به تمام نقاط) با بسته بندی عالی.
https://t.me/a_ebrahimian
Download Telegram
Kimia Choob
kimia_choob
http://kimia-choob.com/
⚜️#تولیدکننده_خاص_ترین_ست_های_چوبی_خانگی ' #تولیدکننده_وفروشنده_صنایع_چوبی_درمازندران#سرویس_خواب#جلومبلی
#بابل جاده قائم شهر.خداداد۲۵.
09021162410
Kimia Choob
kimia_choob
http://kimia-choob.com/
⚜️#تولیدکننده_خاص_ترین_ست_های_چوبی_خانگی ' #تولیدکننده_وفروشنده_صنایع_چوبی_درمازندران#سرویس_خواب#جلومبلی
#بابل جاده قائم شهر.خداداد۲۵.
09021162410
Kimia Choob
kimia_choob
http://kimia-choob.com/
⚜️#تولیدکننده_خاص_ترین_ست_های_چوبی_خانگی ' #تولیدکننده_وفروشنده_صنایع_چوبی_درمازندران#سرویس_خواب#جلومبلی
#بابل جاده قائم شهر.خداداد۲۵.
09021162410
Kimia Choob
kimia_choob
http://kimia-choob.com/
⚜️#تولیدکننده_خاص_ترین_ست_های_چوبی_خانگی ' #تولیدکننده_وفروشنده_صنایع_چوبی_درمازندران#سرویس_خواب#جلومبلی
#بابل جاده قائم شهر.خداداد۲۵.
09021162410
Kimia Choob
kimia_choob
http://kimia-choob.com/
⚜️#تولیدکننده_خاص_ترین_ست_های_چوبی_خانگی ' #تولیدکننده_وفروشنده_صنایع_چوبی_درمازندران#سرویس_خواب#جلومبلی
#بابل جاده قائم شهر.خداداد۲۵.
09021162410
Kimia Choob
kimia_choob
http://kimia-choob.com/
⚜️#تولیدکننده_خاص_ترین_ست_های_چوبی_خانگی ' #تولیدکننده_وفروشنده_صنایع_چوبی_درمازندران#سرویس_خواب#جلومبلی
#بابل جاده قائم شهر.خداداد۲۵.
09021162410
Kimia Choob
kimia_choob
http://kimia-choob.com/
⚜️#تولیدکننده_خاص_ترین_ست_های_چوبی_خانگی ' #تولیدکننده_وفروشنده_صنایع_چوبی_درمازندران#سرویس_خواب#جلومبلی
#بابل جاده قائم شهر.خداداد۲۵.
09021162410
Kimia Choob
kimia_choob
http://kimia-choob.com/
⚜️#تولیدکننده_خاص_ترین_ست_های_چوبی_خانگی ' #تولیدکننده_وفروشنده_صنایع_چوبی_درمازندران#سرویس_خواب#جلومبلی
#بابل جاده قائم شهر.خداداد۲۵.
09021162410
درود بر شما
کاتالوگ جدید محصولات کیمیا چوب چاپ و آماده شده
جهت دریافت کاتالوگ و ارسال برای شما
به شماره های ۰۹۰۲۱۱۶۲۴۱۰
۰۹۰۰۱۱۶۲۴۱۰در واتس اپ پیام دهید
تا کاتالوگ برای تان ارسال گردد