خاوران تانکر
33 members
75 photos
2 videos
4 links
سازنده انواع مخازن ماشینی وزمینی وهوایی
۰۹۱۲۶۲۶۲۶۰۲
۰۲۱ ۳۳۸۶۰۹۸۴
Download Telegram
to view and join the conversation
مخزن ذخیره روغن داغ با عدسی استاندارد👆👆