ابزارتراش خالدی
103 subscribers
480 photos
9 videos
10 files
32 links
پخش محصولات
TEKNIK - TURCAR - SUKEN- ASIMETO-X HOLD
هلدر تیماکس یودریل و پولکی
انگشتی ومته کارباید
ابزارهای قلاویززنی
ابزارهای اندازه گیری
ابزارگیرهای دوربالادقت بالا CNC
تبریز. چهارراه قطران . مجتمع تجاری عمران همکف 54
09143090839
04134427123
Download Telegram
تایکوپ ورتکس BS_2 تکمیل و کم کار کرده