کتاب بجنورد
62 members
1.17K photos
2 videos
2.49K links
Download Telegram
to view and join the conversation

🔰کتاب فصل آزمون هندسه دوازدهم خیلی سبز🔰
1399/12/02 13:12
__________________________________


پایه :  دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر :  انتشارات خیلی سبز

مولفان : گروه برنامه ریزی و تألیف

شابک :   9-693-412-600-978

قیمت : 42000

قیمت با تخفیف : 33000

🔶 دسته بندی ها : خیلی سبز / نظام جدید,دوازدهم ریاضی,کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب تست فارسی پایه خیلی سبز🔰
1399/12/02 14:12
__________________________________


پایه :  دهم و یازدهم متوسطه

ناشر :  انتشارات خیلی سبز

مولفان : گروه برنامه ریزی و تألیف

شابک :   9-523-412-600-978

قیمت : 151000

قیمت با تخفیف : 117800

🔶 دسته بندی ها : خیلی سبز / نظام جدید,کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب تست فارسی پایه خیلی سبز🔰
1399/12/02 14:12
__________________________________


پایه :  دهم و یازدهم متوسطه

ناشر :  انتشارات خیلی سبز

مولفان : گروه برنامه ریزی و تألیف

شابک :   9-523-412-600-978

قیمت : 151000

قیمت با تخفیف : 117800

🔶 دسته بندی ها : خیلی سبز / نظام جدید,کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب مسائل شیمی خیلی سبز🔰
1399/12/02 15:12
__________________________________


پایه :  جامع کنکوری

گرایش :  رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر :  انتشارات خیلی سبز

مولفان :  عباس سرمایه - فرشاد هادیان فرد

شابک :   9-792-412-600-978

قیمت : 79000

قیمت با تخفیف : 62000

🔶 دسته بندی ها : خیلی سبز / نظام جدید,کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب میکرو طلایی بانک تست شیمی کامل کنکور🔰
1399/12/02 16:12
__________________________________


پایه :  جامع کنکوری

گرایش :  رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر :  انتشارات بین المللی گاج

مولفان :  محمدحسین زینالی - افشین یزدان شناس

شابک :   6-0148-03-622-978

قیمت : 179000

قیمت با تخفیف : 134500

🔶 دسته بندی ها : کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری,گاج / نظام جدید 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب میکرو طلایی مینی واژگان عربی کنکور به روش TICK EIGHT🔰
1399/12/02 17:12
__________________________________


پایه :  جامع کنکوری

گرایش :  رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر :  انتشارات بین المللی گاج

مولفان :  صاحبه قیدر - عباس زاهدی

شابک :   2-0258-03-622-978

قیمت : 39000

قیمت با تخفیف : 29500

🔶 دسته بندی ها : کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,گاج / نظام جدید 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب جامع ریاضیات تجربی نشر الگو🔰
1399/12/02 19:12
__________________________________


پایه :  جامع کنکوری

گرایش :  رشته علوم تجربی

انتشارات :   نشر الگو

مولفان :  کاظم اجلالی - ارشک حمیدی

شابک :   7-34-6390-622-978

قیمت : 139000

قیمت با تخفیف : 104000

🔶 دسته بندی ها : کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری,نشر الگو / نظام جدید 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب دستور زبان فارسی نشر دریافت🔰
1399/12/02 19:12
__________________________________


پایه :  جامع کنکوری

گرایش :  مشترک تمامی رشته ها

ناشر :  نشر دریافت

مؤلف :  دکتر هامون سبطی

شابک :  0-83-6193-600-978

قیمت : 48000

قیمت با تخفیف : 37500

🔶 دسته بندی ها : کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری,نشر دریافت / نظام جدید 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب کنکوریوم تجربی مهروماه🔰
1399/12/02 19:12
__________________________________


پایه :  جامع کنکوری

گرایش :  رشته علوم تجربی

ناشر :  انتشارات مهروماه

موضوع : بسته ویژه شبیه سازی فضای کنکور

قیمت : 98000

قیمت با تخفیف : 73500

🔶 دسته بندی ها : کتاب کمک آموزشی,کتب کنکوری,مهر و ماه / نظام جدید 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰دفتر برنامه ریزی هفتگی کنکور مهروماه🔰
1399/12/02 19:12
__________________________________


پایه :  جامع کنکوری

گرایش :  مشترک تمامی رشته ها

ناشر  :  انتشارات مهروماه

مؤلفان :  دکتر حامد اختیاری - محمد برزگری

شابک :   6-018-317-600-978

قیمت : 38000

قیمت با تخفیف : 28500

🔶 دسته بندی ها : کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری,مهر و ماه / نظام جدید 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب جمع بندی عربی کنکور مهروماه🔰
1399/12/02 19:12
__________________________________


پایه :  جمع بندی کنکور

گرایش :  مشترک رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

مولف :  مهران ترکمان

ناشر :  انتشارات مهروماه

شابک :   9-512-317-600-978

قیمت : 39000

قیمت با تخفیف : 29200

🔶 دسته بندی ها : کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری,مهر و ماه / نظام جدید 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب شیمی جامع کنکور مهروماه🔰
1399/12/02 19:12
__________________________________


پایه :  جامع کنکوری

گرایش :  رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر :  انتشارات مهروماه

مولف :  محمدحسین انوشه

شابک :   5-028-317-600-978

قیمت : 149000

قیمت با تخفیف : 112000

🔶 دسته بندی ها : کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری,مهر و ماه / نظام جدید 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب اقتصاد جامع کنکور مشاوران🔰
1399/12/02 20:12
__________________________________


پایه :  جامع کنکوری

گرایش :  رشته علوم انسانی

ناشر :  انتشارات مشاوران آموزش

مولف :  وحید تمنا

شابک :   3-204-218-600-978

قیمت : 77000

قیمت با تخفیف : 58000

🔶 دسته بندی ها : کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری,مشاوران / نظام جدید 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب سه سطحی شیمی دوازدهم🔰
1399/12/02 21:12
__________________________________


پایه :  کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش :  رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر :  انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مولفان :  گروه برنامه ریزی و تالیف

شابک :   5-1275-00-600-978

قیمت : 38000

قیمت با تخفیف : 28500

🔶 دسته بندی ها : دوازدهم تجربی,دوازدهم ریاضی,کانون قلم چی / نظام جدید,کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب قرابت معنایی جامع نشر الگو🔰
1399/12/07 06:12
__________________________________


پایه :  جامع کنکوری

گرایش :  مشترک تمامی رشته ها

مؤلف :  علیرضا عبدالمحمدی

ناشر :  انتشارات نشر الگو

شابک :  9-01-6390-622-978
قیمت : 92000
قیمت با تخفیف : 72000
🔶 دسته بندی ها : کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری,نشر الگو / نظام جدید 🔶
#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب فارسی هشتم تیزهوشان کاهه🔰
1399/12/07 06:12
__________________________________


پایه : هشتم متوسطه

ناشر : انتشارات کاهه

مؤلف : محمد رضا قبادی

شابک : 7-122-273-600-978

قیمت : 55000

قیمت با تخفیف : 43000

🔶 دسته بندی ها : پایه هشتم,کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه اول 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب علوم نهم تیزهوشان کاهه🔰
1399/12/07 06:12
__________________________________


پایه : نهم متوسطه

موضوع : درسنامه به همراه تست با پاسخ تشریحی

مؤلفان : آذر میدخت دانشور - مژگان لعل - یاشار انگوتی - مرجان کلهر

ناشر : انتشارات کاهه

شابک : 8-084-273-600-978

قیمت : 95000

قیمت با تخفیف : 74000

🔶 دسته بندی ها : پایه نهم,تیزهوشان نهم,کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه اول 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب روان شناسی جامع کنکور مشاوران🔰
1399/12/07 06:12
__________________________________


پایه :  جامع کنکوری

گرایش : رشته علوم انسانی

ناشر :  انتشارات مشاوران آموزش

مولف :  شبنم جلیلی منجیلی

شابک :   2-186-218-600-978

قیمت : 85000

قیمت با تخفیف : 66500

🔶 دسته بندی ها : کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری,مشاوران / نظام جدید 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب اقتصاد جامع کنکور مشاوران🔰
1399/12/07 06:12
__________________________________


پایه :  جامع کنکوری

گرایش :  رشته علوم انسانی

ناشر :  انتشارات مشاوران آموزش

مولف :  وحید تمنا

شابک :   3-204-218-600-978

قیمت : 85000

قیمت با تخفیف : 66500

🔶 دسته بندی ها : کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری,مشاوران / نظام جدید 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett

🔰کتاب تست فلسفه دوازدهم خیلی سبز🔰
1399/12/07 06:12
__________________________________
پایه :  دوازدهم متوسطه

گرایش :  رشته علوم انسانی

مولفان :  حمید سودیان طهرانی - محمدجواد سه دهی

ناشر :  انتشارات خیلی سبز

شابک :  6-339-230-622-978

قیمت : 69000

قیمت با تخفیف : 54000

🔶 دسته بندی ها : خیلی سبز / نظام جدید,دوازدهم انسانی,کتاب کمک آموزشی,کتاب متوسطه دوم,کتب کنکوری 🔶

#کتاب بجنورد
_________________________________
🔴 https://www.ketabebojnord.ir 🔴

🔶 کتاب را از اینجا سفارش دهید 🔶

🆔 @ketabmarkett