തൊഴിൽ വാർത്ത & PSC
14.5K subscribers
351 photos
1 file
713 links
Download Telegram
to view and join the conversation
പത്താം ക്ലാസുകാർക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ജോലി

▪️ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ് ആവാം
▪️ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം
▪️അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല
▪️ പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം
🔗https://bit.ly/VFA_Recritment2021
🔗https://bit.ly/VFA_Recritment2021

അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 20
🔥 *പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ചുവടെ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും*

⚠️ *ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി*
📌 ഒക്ടോബർ 23 തീയതി നടക്കുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ഒക്ടോബർ 8 ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

📌 ഒക്ടോബർ 30 തീയതി നടക്കുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ഒക്ടോബർ 13 ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.⚠️ *10th ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ചുവടെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ ലഭ്യമാകും*
⭕️ LDC - 06/11/2021
[ EXAM DATE NOV 20 ]

⭕️ LGS - 13/11/2021
[ EXAM DATE - NOV 27 ]

⭕️ SALESMAN - 20/11/2021
[ EXAM DATE - DEC 4 ]

⭕️ FIELD WORKER - 26/11/2021
[ EXAM DATE DEC 10 ]

⭕️ OFFICE ATTENDANT - 27/11/2021
EXAM DATE DEC 11

🛑🛑തൊഴിൽ വാർത്ത & PSC🛑🛑
https://t.me/keralapsconlinegroup
🛑ഇനിയും അപേക്ഷിക്കാൻ ഉളളവർ എത്രയും വേഗം അപേക്ഷിക്കുക🛑

പത്താം ക്ലാസുകാർക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ജോലി

▪️14 ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകൾ
▪️ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ് ആവാം
▪️ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം
▪️അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല
▪️ പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം
🔗https://bit.ly/VFA_Recritment2021
🔗https://bit.ly/VFA_Recritment2021

അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 20

🚸ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ വാർത്തകൾ അറിയാൻ www.sarkkarjoli.com സന്ദർശിക്കു

🚸തൊഴിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ -https://t.me/keralapsconlinegroup
അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന LDC,LGS പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വിശദമായ സിലമ്പസുകൾ

കേരള പി.എസ്.സി പത്താം ക്ലാസ് ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ്.

എൽ.ഡി.സി, എൽ.ജി.എസ്., അസിസ്റ്റൻ്റ് സെയിൽസ്മാൻ, ഓഫീസ് അറ്റൻഡറ്റ്, ഹെൽപ്പർ, പ്യൂൺ, ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ക്ലാർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2 തുടങ്ങി തസ്തികളുടെ പരീക്ഷ തീയതിയും മെയിൻ പരീക്ഷകളുടെ സിലബസ്സും ഇപ്പോൾ സൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യൂ

🔗https://bit.ly/3hFHP1z
🔗https://bit.ly/3hFHP1z
🔗https://bit.ly/3hFHP1z
🔗https://bit.ly/3hFHP1z

പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ


കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യൂ
കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ജോലി: യോഗ്യത ഏഴാം ക്ലാസ്

▪️ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ യൂണിഫോം തസ്തികയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം
▪️ അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല
▪️ കേരളത്തിലെ 13 ജില്ലകളിലേക്ക് നിയമനം
▪️ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലിങ്കിൽ
🔗https://bit.ly/2YUR9bq
🔗https://bit.ly/2YUR9bq

അവസാന തീയതി:03.11.2021
കേരള എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഡ്രൈവർ ആവാം
🔰യോഗ്യത - പത്താം ക്ലാസ്, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്
🔰 കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്
🔰 അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല
🔰 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലിങ്കിൽ
🔗https://bit.ly/3p7F0us
🔗https://bit.ly/3p7F0us
അവസാന തീയതി : 03:11: 2021

Job Alert Visit :- https://t.me/keralapsconlinegroup
പത്താം ക്ലാസുകാർക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ജോലി

▪️14 ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകൾ
▪️ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ് ആവാം
▪️ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം
▪️അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല
▪️ പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം
🔗https://bit.ly/VFA_Recritment2021
🔗https://bit.ly/VFA_Recritment2021

അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 20

🚸ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ വാർത്തകൾ അറിയാൻ www.sarkkarjoli.com സന്ദർശിക്കു

🚸തൊഴിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ -https://t.me/keralapsconlinegroup
കനത്ത മഴ പി.എസ്.സി പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: മധ്യകേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പി.എസ്.സി പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു. ഒക്ടോബർ 21 (വ്യാഴം), ഒക്ടോബർ 23 (ശനി) ദിവസങ്ങളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു പിഎസ്.സി പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിവച്ചത്. പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് പിഎസ്.സി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 23-ന് നടത്താനിരുന്ന പി.എസ്.സി ബിരുദതല പ്രാഥമിക പരീക്ഷയടക്കമാണ് മാറ്റിവച്ചത്. അതേസമയം ഒക്ടോബർ 30-ന് നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾ മാറ്റമില്ലാതെ നടത്തും.

Join Telegram
https://t.me/keralapsconlinegroup
നാളെ അവസാന തീയതി

പത്താം ക്ലാസുകാർക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ജോലി

▪️14 ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകൾ
▪️ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ് ആവാം
▪️ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം
▪️അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല
▪️ പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം
🔗https://bit.ly/VFA_Recritment2021
🔗https://bit.ly/VFA_Recritment2021

അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 20

🚸ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ വാർത്തകൾ അറിയാൻ www.sarkkarjoli.com സന്ദർശിക്കു

🚸തൊഴിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ -https://t.me/keralapsconlinegroup
ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ 2500 ഒഴിവുകൾ: പ്ലസ്ടുകാർക്ക് അവസരം

🔰 സെയിലർ എൻട്രിയിൽ നിയമനം
🔰 ഉയർന്ന ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും
🔰 ഓൺലൈൺ വഴി അപേക്ഷിക്കണം
🔗https://bit.ly/3aPVij9
🔗https://bit.ly/3aPVij9

അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 25
കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ജോലി: യോഗ്യത ഏഴാം ക്ലാസ്

▪️ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ യൂണിഫോം തസ്തികയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം
▪️ അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല
▪️ കേരളത്തിലെ 13 ജില്ലകളിലേക്ക് നിയമനം
▪️ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലിങ്കിൽ
🔗https://bit.ly/2YUR9bq
🔗https://bit.ly/2YUR9bq

അവസാന തീയതി:03.11.2021
ഇന്ന് അവസാന തീയതി

പത്താം ക്ലാസുകാർക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ജോലി

▪️14 ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകൾ
▪️ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ് ആവാം
▪️ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം
▪️അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല
▪️ പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം
🔗https://bit.ly/VFA_Recritment2021
🔗https://bit.ly/VFA_Recritment2021

അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 20

🚸ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ വാർത്തകൾ അറിയാൻ www.sarkkarjoli.com സന്ദർശിക്കു

🚸തൊഴിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ -https://t.me/keralapsconlinegroup
കേരള പി.എസ്.സി വിവിധ തസ്തികകളിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
അവസാന തീയതി: നവംബർ 3

▪️ ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യത മുതൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്ന തസ്തികകൾ

👉 സീനിയർ സിവിൽ പോലിസ് ഓഫീസർ (SR/ST )
👉 ഇലക്ട്രീഷ്യൻ
👉 എൻജിനിയറിംങ് അസിസ്റ്റൻ്റ്
👉 സർവെയർ
👉 ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻറ്
👉 പ്രോഗ്രാമർ
👉 ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഓഫീസർ
👉പ്പൂൺ/വാച്ച് മാൻ
👉 ആയ
👉 ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ
👉 അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ (വിവിധം)
👉 ഡ്രൈവർ
👉 ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്
👉 അസിസ്റ്റൻ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ
▪️ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക.
🔗https://bit.ly/Kpscnotification2021
🔗https://bit.ly/Kpscnotification2021
🔗https://bit.ly/Kpscnotification2021
കൂടുതൽ വായിക്കാൻ :- https://bit.ly/3C2oyiQ
കേരള എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഡ്രൈവർ ആവാം
🔰യോഗ്യത - പത്താം ക്ലാസ്, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്
🔰 കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്
🔰 അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല
🔰 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലിങ്കിൽ
🔗https://bit.ly/3p7F0us
🔗https://bit.ly/3p7F0us
അവസാന തീയതി : 03:11: 2021

Job Alert Visit :- https://t.me/keralapsconlinegroup