گاوصندوق کاوه و خرم
1 member
39 photos
Download Telegram
to view and join the conversation
گاوصندوق خرم اصلی ایستاده و سوپرهرزگرد کمیاب دربچه داخلی گاوصندقی کلیدتاشو رمز سارجنت آمریکا ضدسرقت دار وزن 1200 کیلو 130در65در65 سانت قیمت 25میلیون
گاوصندوق خرم اصلی ایستاده و 130در65در65 جفت قلاب دربچه داخلی گاوصندقی کلیدتاشو رمز سارجنت آمریکا ضدسرقت دار وزن 1200 کیلو قیمت 13ونیم
گاوصندوق نیم تنه خرم 105در75در75کلیدتاشو سیستم ضدسرقت دار وزن 1000کیلو قیمت 12تومان
گاوصندوق خرم اصلی ایستاده و 90سانت در60 در60 کمیاب و ضدسرقت کلیدتاشو سیستم ضدسرقت دار وزن 600کیلو درب دوجداره قیمت 16میلیون
گاوصندوق 90سوپر 90در60در60 کلید تاشو دارای سیستم ضدسرقت رمز سارجنت درب جداره قیمت 17میلیون
گاوصندوق 250خرم 60در40در40 کلید بلند فقط کلیدی 2700