כתב פלילי - חדשות פלילים
244 subscribers
117 photos
339 links
www.katav-plili.co.il
אתר חדשות פשע ופלילים עצמאי ישראלי ייחודי
מתעדכן על בסיס יומי ובזמן אמת על אירועי פשיעה ברחבי ישראל. בין השאר ידווח האתר על ”מי נגד מי“ בארגוני הפשע, חדרי החקירות , מסדרונות הימ“ר , משרדי הפרקליטות, תנועה ועוד
Download Telegram
Channel name was changed to «כתב פלילי - חדשות פלילים»