تالار گفتمان شریعتی
91 members
243 photos
3 links
*

🌀 مقالاتِ منتشره در خطِ شریعتی

🌓 @kanoun_taalaar


👤 ادمین :

🌓 @negaheh_no


📌 با مدیریت کانون آرمان شریعتی


👁‍🗨 join
🌓 @kanoun
🌓 @radio_shandel
🌓 @jomalat_shariati
🌓 @negaheh_no_archive
🌓 http://taalaar.shandel.info


*
Download Telegram
to view and join the conversation
.
شریعتی و پیامک‌های شوخی

goo.gl/psgsDa


تعداد مقالات : ۱۷ مقاله


.
.
با نشرِ این جملات،

تحریف‌گران را شاد نکنیم!

goo.gl/VryqcC


تعداد جملات : ۱۱۵ جمله


.
.

تالار _ جدید
http://goo.gl/8xWWIo

تالار _ قدیم
http://goo.gl/ZSS3bU

تالار _ کانال
@kanoun_taalaar

.
Forwarded from مقالات سارا شریعتی
.
مقالات سارا شریعتی در تلگرام


ارسالِ تدریجی‌ی مقالات


https://telegram.me/joinchat/B-NCdTwlXJyI3mFmLkjXBg

.
Forwarded from مقالات سوسن شریعتی
.
مقالات سوسن شریعتی در تلگرام


ارسالِ تدریجی‌ی مقالات


https://telegram.me/joinchat/B-NCdTu1qbW7mmRvL-bBFA

.
🍂


🌀 تالار گفتمان شریعتیتالار _ جدید

talar1.shandel.info

تالار _ قدیم

talar.shandel.info

تالار _ کانال

@kanoun_taalaar


🆔 @kanoun
*
🌀 متن در متن


💥 درباره شریعتی

🍁 مصاحبه با : بیژن عبدالکریمی

⚡️ موضوع : شریعتی و سنت تاریخی


💫 link : goo.gl/908epZ


🆔 @kanoun_taalaar
*
🌀 بس‌‌بسیاران، و شریعتی


💥 درباره شریعتی

🍁 نویسنده : بیژن عبدالکریمی

⚡️ موضوع : غربتِ شریعتی در روزگارِ ما


💫 link : goo.gl/bswaOL


🆔 @kanoun_taalaar
*
🌀 ما و مدرنیته به روایت شریعتی


💥 درباره شریعتی

🍁 مصاحبه با : بیژن عبدالکریمی

⚡️ موضوع : بازگشت به شریعتی


💫 goo.gl/cAzjOf


🆔 @kanoun_taalaar
*
🌀 پديدارشناسی‌ی فهم و فراتاريخ


💥 درباره شریعتی

🍁 نویسنده : بیژن عبدالکریمی

⚡️ موضوع : ...


💫 goo.gl/Bw0vuZ


🆔 @kanoun_taalaar
*
🌀 شریعتی و نسبت‌اش با تفکرِ آینده


💥 درباره شریعتی

🍁 نویسنده : بیژن عبدالکریمی

⚡️ موضوع : ...


💫 goo.gl/m6qZNx


🆔 @kanoun_taalaar
*
🌀 نقدی بر قرائتِ پست‌مدرن از شریعتی


💥 درباره شریعتی

🍁 نویسنده : بیژن عبدالکریمی

⚡️ موضوع : ...


💫 goo.gl/W5uXox


🆔 @kanoun_taalaar
*
🌀 نسبتِ شریعتی و دموکراسی


💥 درباره شریعتی

🍁 سخنران : بیژن عبدالکریمی

⚡️ موضوع : نظریه‌ی امت و امامت


💫 goo.gl/8ZoqQz


🆔 @kanoun_taalaar
*
🌀 شریعتی و پدیدارشناسی تاریخی دین


💥 درباره شریعتی

🍁 نویسنده : بیژن عبدالکریمی

⚡️ موضوع : ...


💫 goo.gl/6IJlte


🆔 @kanoun_taalaar
*
🌀 ضرورتِ بازگشت به شریعتی، لیک...


💥 درباره شریعتی

🍁 مصاحبه با : بیژن عبدالکریمی

⚡️ موضوع : ...


💫 goo.gl/CMYI9z


🆔 @kanoun_taalaar
*
🌀 مجموعه مقالات بیژن عبدالکریمی


💥 درباره شریعتی

🍁 در تالار گفتمان شریعتی💫 goo.gl/dGmzPw


🆔 @kanoun_taalaar
🍂


🌀 تالار گفتمان شریعتیتالار _ جدید

talar1.shandel.info

تالار _ قدیم

talar.shandel.info

تالار _ کانال

@kanoun_taalaar


🆔 @kanoun
goo.gl/PfFWl0

🌀 مقالاتِ احسان شریعتی

💥 درباره‌ی شریعتی

* پس از سه دهه
* سی‌ سال مجادله
* روشنفکرِ ناشناخته
* شريعتی، ۳۳ سال بعد
* اسلامِ منهای روحانیت
* ویژگی‌های یک اندیشه
* بر کرسی نشاندن عقل
* نسبتِ روشنفکری و دین
* مخالفین و موافقین سیال
* شریعتی، اندیشمندِ آزادی
* بیشتر سلمان بود تا ابوذر ۱
* بیشتر سلمان بود تا ابوذر ۲
* فلسفه‌ی سیاسی شریعتی
* احسان از شريعتي مي‌گويد ۱
* احسان از شریعتی می‌گوید ۲
* در ستایش و سنجشِ فلسفه
* خاطره‌ی آخرین نوروزِ همراهِ پدر
* جهانِ شریعتی، در شدنِ جهانی
* زمانه شريعتي پسر سخت‌تر است!
* حقیقت و ناکامیِ دموکراسی متعهد
* شریعتی حرکت صدر را دنبال می‌کرد
* کاستی‌های روشنفکری دینی متاخر
* حاضرِ نادیدنی و غایبِ همیشه حاضر
* شریعتی، منتقد و نه نافیِ لیبرالیسم
* تولدِ اندیشه‌ی آزادی، عدالت، و عرفان
* با شریعتی رابطه‌ی مرید و مرادی نداریم
* من شریعتی را با شرط و شروط می‌پذیرم
* نسخ و تناسخ در "ره ـ اندیشی"‌های شریعتی
* علی شریعتی به نیازهای یک نسل پاسخ می‌داد
* اندیشه‌ی شریعتی هیچ خشونتی را تجویز نمی‌کند!
* ناگفته‌های جدید از اختلافِ‌نظرهای شریعتی با بازرگان و مطهری


📌 کانون آرمان شریعتی


👁‍🗨 join
* @kanoun
* @shariati_in_sl
* @jomalat_shariati
* @negaheh_no_archive
goo.gl/TNFP0d

🌀 مقالاتِ سوسن شریعتی

💥 درباره‌ی شریعتی

* وضعیتِ دوگانه
* مرتد یا منحط؟
* روانکاوی دکتر ۱
* روانکاوی دکتر ۲
* مشهور، اما مهجور
* جابه‌جا کردنِ مرزها
* سیمای یک زندانی ۱
* سیمای یک زندانی ۲
* شریعتی، پیام‌آورِ امید
* شریعتی در دهه‌ی ۹۰
* بالا رفتن از کدام دیوار؟
* زنان در پروژه‌ی شریعتی
* شایعه‌ای به نامِ شریعتی
* شريعتی در دنيای مجازی
* بایستن در عصرِ نتوانستن
* شریعتی و مصدرهای موازی
* در میانه‌ی دوگانه‌های تراژیک
* شریعتی، معلمِ کدام انقلاب؟
* در جستجوی از دست رفته‌ها
* پروژه‌ی ۴۰ سال شریعتی‌زدایی
* شریعتی دوباره اتمیزه می‌شود
* شریعتی، سرمنشاءِ یک ناگهان
* "انسانِ" شریعتی مقلد نیست ۱
* "انسانِ" شریعتی مقلد نیست ۲
* "انسانِ" شریعتی مقلد نیست ۳
* شریعتی، معرفی‌ی تیپِ جدیدِ دیندار
* شریعتی، جورِ دیگری دیدن، جورِ دیگری بودن
* پارادوکس‌های وجدانِ عاشقانه در نگاهِ شریعتی
* تحلیلِ سوسن‌ شریعتی از پیامک‌های شوخی با دکتر


📌 کانون آرمان شریعتی


👁‍🗨 join
* @kanoun
* @shariati_in_sl
* @jomalat_shariati
* @negaheh_no_archive