شركت كامجو طب كوشا(پزشكي)
35 subscribers
7 photos
2 videos
12 links
شركت كامجو طب كوشا
📮شماره ثبت:1710
🔬توليد و واردكننده دستگاه هاي پزشكي
📕برگزاركننده آموزش طب سنتي
tell:
☎️09129362581
☎️09128350596
🆔https://t.me/tebekousha

🆔telegram: @kamjouteb
website
🌐www.kamjouteb.com
🌐www.aparat.com/kamjouteb
🆔instagram:@kamjouteb
Download Telegram
دستگاه سم زدايي بدن با body detox
www.kamjouteb.com
٢ سال گارانتي و خدمات پس از فروش
دستگاه سم زدايي بدن
www.kamjouteb.com
@kamjouteb
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
معرفي و آموزش كار با دستگاه سم زدا body detox
٢ سال گارانتي و خدمات پس از فروش

شركت كامجو طب كوشا
📮شماره ثبت:1710
🔬توليد و واردكننده دستگاه هاي پزشكي
📚برگزار كننده كلاس هاي آموزشي طب سنتي

tell:
☎️09129362581
🆔https://t.me/tebekousha

website
🌐www.kamjouteb.com
🌐www.aparat.com/kamjouteb
🆔telegram: @kamjouteb
🆔instagram:@kamjouteb
موارد مصرف در موسسات پوست و زيبائي
موارد مصرف در موسسات بدنسازي و سونا
موارد مصرف در باشگاه هاي ورزشي


دستگاه سم زدايي body detox
#سم_زدايي_بدن #body_detox #دستگاه_سم_زدایی_بدن #پاكسازي #پاكسازي_بدن

@kamjouteb
@kamjouteb
@kamjouteb
@kamjouteb
@kamjouteb
@kamjouteb
@kamjouteb

www.kamjouteb.com
شركت كامجو طب كوشا
شركت كامجو طب كوشا
📮شماره ثبت:1710
🔬توليد و واردكننده دستگاه هاي پزشكي
📚برگزار كننده كلاس هاي آموزشي طب سنتي

tell:
☎️09129362581
🆔https://t.me/tebekousha

website
🌐www.kamjouteb.com
🌐www.aparat.com/kamjouteb
🆔telegram: @kamjouteb
🆔instagram:@kamjouteb
ایریدولوژی یا عنبیه شناسی چیست؟
عنبیه از فیبر های ساخته شده که به طورشعاعی از مردمک شروع شده تا آخرین لایه قسمت رنگی ادامه پیدا می کند.فیبر شامل سلول عصبی / رشته ماهیچه ای / مویرگ سرخرگی و بافتهای هم بندی میباشد.از روی فیبرهای موجود در عنبیه می توان شخصیت افراد و زمان خوب شدن یا مدت بیماری را تشخیص داد.طرز قرار گرفتن این فیبرها پهلوی هم ضعف وتوانایی بافت همبندی در چشم شخص و در واقع ضعف وتوانایی بدن شخص را به ما نشان می دهد.دلیل بیماری را میشود در بافت همبندی تشخیص داد.
علم شناخت بیماری‌ها به وسیله عنبیه به زبان ساده‌تر “مانیتورینگ هوشمند بدن” که بیماری‌ها یا اختلال در هر ارگانی از بدن را همانند یک اسکنر نشان می‌دهد است؛ در واقع ما از طریق عکس گرفتن هر چند با دوربین ساده عکاسی یا تلفن همراه از داخل چشم افراد می‌توانیم بیماری‌های فرد را به وی گوشزد کنیم.
متاسفانه خیلی‌ها متوجه بیماری‌های خود نیستند و این علم با روش ساده کمک می‌کند تا فرد از بیماری‌های درون بدن خود آگاه شود.
پژوهشگران معتقدند که پیشینۀ چشم خوانی و عنبیه شناسی به ۴۰۰۰ سال پیش بر میگردد ولی این علم به صورت مدرن از قرن نوزدهم توسط آقای دکتر ایگناتز وُن پازلی (Ignatz Von Pazely) که  اهل مجارستان بود نوآوری شد.
 
جرقه این مسئله در ذهن وُن پازلی در سن پانزده سالگی با دیدن چشم های جغدش هنگامی که بالش شکسته بود و تغییری که در عنبیه جغد بوجود آمده بود و سپس پس از ماه ها که بالش خوب شد و عنبیه حیوان به حالت اوّل برگشت، خورده شد.
وی بعدها که فیزیکدان شد، در بخش جراحی بیمارستانی مشغول به کار شد و شروع به تحقیق و در نهایت موفق به کشف دوبارۀ علم ارتباط عنبیه و تغییرات آن با بدن گردید و اولین چارت و نقشۀ چشم را ترسیم کرد.
 
اوّلین کتاب در مورد عنبیه شناسی هم در سال ۱۹۰۴ توسط یک پزشک اتریشی به نام برنارد جنسون در آمریکا به چاپ رسید و به مرور این علم کامل شد و هر روز نیز رموز بیشتری از این علم به مرور کشف می شود.
متخصصان این علم، با نگاه کردن به چشم فرد می توانند قدرت، ضعف، اختلال و یا بیماری اندام ها و غدد را تأیین و مشخص کنند و یا اینکه فرد زمینۀ بیمار شدن در چه عضوی را دارد.
چشمان شما آینه بدن شماست. روش تشخیصی آسان،ارزان و کاملا علمی منطبق با پزشکی مدرن
 
بر اساس باور علوم کل نگر تمام قسمتهای بدن، بر قسمت های دیگر تأثیر گذارند. وجود کانال های انرژی یا مریدین ها این پدیده را امکان پذیر می سازد؛ و بر اساس تئوری این علم و علوم دیگر ازقبیل بازتاب درمانی یا رفلکسولوژی، ما در بدن صفحات انعکاسی مانند آینه داریم که تمام بدن در روی این صفحات منعکس می شود. این صفحات مانند: پاها، دست ها، گوش ها که معتقدند شبیهه به  یک جنین وارونه می ماند و چشم ها و … ؛ پس ما تمام اعضای بدن، اندام ها، غدد درون ریز و غیره …را در این صفحات بازتابی از جمله چشم داریم و هر گونه تغییر، اختلال و بیماری در این اعضاء خودش را در چشم نشان می دهد، پس چشم ها نقشه ای از کل بدن را در خود جای داده اند.


شركت كامجو طب كوشا
📮شماره ثبت:1710
🔬توليد و واردكننده دستگاه هاي پزشكي
📚برگزار كننده كلاس هاي آموزشي طب سنتي

tell:
☎️09129362581
🆔https://t.me/tebekousha

website
🌐www.kamjouteb.com
🌐www.aparat.com/kamjouteb
🆔telegram: @kamjouteb
🆔instagram:@kamjouteb
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳم زداﯾﯽ ﺑﺪن
زماﻧﯿﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﺸﻮد ، ﯾﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ داراي ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ زﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ در داﺧﻞ ﻟﮕﻦ درﻣﺎن (ﺣﻼل ﻧﻤﮑﯽ) و ﻫﻢ در ﺑﺪن (ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻟﯽ) ﯾﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ (Szent-Gyorgs-Mr. Albert)  ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﺣﺮﮐﺖ ﯾﻮﻧﻬﺎﺳﺖ . اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮن ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮏ و ﯾﺎ دو اﻟﮑﺘﺮون ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻢ زداﺋﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺑﺪن ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻤﻮم و ﻣﻮاد آﻟﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮون ﭼﺴﭙﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﯽ اﺛﺮ ﺷﺪه و ﺑﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﮐﻨﺪ.  
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻢ زداﺋﯽ ﺑﻪ روش اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺳﻠﻮل را از ﻣﻮاد آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻧﻤﺎﯾﺪ ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ دارد ، زﯾﺮا روﺷﻬﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻓﻘﻂ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﺮون ﺳﻠﻮل اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺳﻤﻮم و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد آﻟﻮده اي ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎﻧﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﺣﺬف و رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دﻓﻊ ﺳﻤﻮم از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ، ﮐﺒﺪ، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﻔﺎوي و ﺷﺸﻬﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﯿﮕﺮدد.   ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺣﯿﻦ درﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ازﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ (و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ) ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ )(ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮓ و رﺳﻮب در ﺣﻼل ﻧﻤﮑﯽ داﺧﻞ ﻟﮕﻦ درﻣﺎن) وﻟﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺑﺪن و ﺳﻢ زداﺋﯽ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ دوره درﻣﺎن ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد. ﻫﺮﭼﻘﺪر دوره درﻣﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، دوره ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯿﮕﺮدد.


شركت كامجو طب كوشا
📮شماره ثبت:1710
🔬توليد و واردكننده دستگاه هاي پزشكي
📚برگزار كننده كلاس هاي آموزشي طب سنتي

tell:
☎️09129362581
🆔https://t.me/tebekousha

website
🌐www.kamjouteb.com
🌐www.aparat.com/kamjouteb
🆔telegram: @kamjouteb
🆔instagram:@kamjouteb
شركت كامجو طب كوشا
📮شماره ثبت:1710
🔬توليد و واردكننده دستگاه هاي پزشكي
📚برگزار كننده كلاس هاي آموزشي طب سنتي

tell:
☎️09129362581
🆔https://t.me/tebekousha

website
🌐www.kamjouteb.com
🌐www.aparat.com/kamjouteb
🆔telegram: @kamjouteb
🆔instagram:@kamjouteb
آموزش جامع طب سنتی در 10 روز

تشریح آناتومی بدن(سیستم گردش خون، گوارش، ایمنی، ادراری، تنفسی و غدد
)
مبانی طب سنتی پیشرفته (مزاج شناسی، بیماری شناسی، تجویز دارو)
علوم تشخیص بیماری(عنبیه شناسی، صلبیه شناسی، مناطق مغزی، زبان شناسی)
اعمال یداوی( حجامت، بادکش، زالو)

زیر نظر متخصصین طب سنتی و اساتید دانشگاه
دکتر رویا همت پور
دکتر ابولفضل مرادی
دکتر بهزاد جای باشی

مکان: شرق تهران
26 بهمن الی 5 اسفند
09129362581
09128350596

با ارائه مدرک معتبر وقابل استعلام
پشتیبانی تا 3 ماه در واتساپ
اينستاگرام:
@kamjouteb
@kamjouteb
@iranirscope
@iranirscope
@iridology.amoozesh
@iridology.amoozesh

www.kamjouteb.com
www.kamjouteb.com
www.kamjouteb.com
www.kamjouteb.com


شركت كامجو طب كوشا
📮شماره ثبت:1710
🔬توليد و واردكننده دستگاه هاي پزشكي
📚برگزار كننده كلاس هاي آموزشي طب سنتي

tell:
☎️09129362581
🆔https://t.me/tebekousha

website
🌐www.kamjouteb.com
🌐www.aparat.com/kamjouteb
🆔telegram: @kamjouteb
🆔instagram:@kamjouteb
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎯آموزش جامع طب سنتی در 10 روز
🌈تشریح آناتومی بدن(سیستم گردش خون، گوارش، ایمنی، ادراری، تنفسی و غدد)
🌈مبانی طب سنتی پیشرفته (مزاج شناسی، بیماری شناسی، تجویز دارو، شناخت ١٦ بيماري مهم و ارائه درمان گياهي براي هر كدام)
🌈علوم تشخیص بیماری(عنبیه شناسی، صلبیه و مردمک شناسی، مناطق مغزی، زبان شناسی)
🌈اعمال یداوی( حجامت، بادکش، زالو) 🎓زیر نظر متخصصین طب سنتی و اساتید دانشگاه:
دکتر رویا همت پور
دکتر ابولفضل مرادی
دکتر بهزاد جای باشی

مکان: شرق تهران
26 بهمن الی 5 اسفند
09129362581
09128350596

با ارائه مدرک معتبر وقابل استعلام
پشتیبانی تا 3 ماه در واتساپ

wwww.kamjouteb.com
wwww.kamjouteb.com
wwww.kamjouteb.com
wwww.kamjouteb.com

@kamjouteb
@kamjouteb
@iranirscope
@iranirscope


شركت كامجو طب كوشا
📮شماره ثبت:1710
🔬توليد و واردكننده دستگاه هاي پزشكي
📚برگزار كننده كلاس هاي آموزشي طب سنتي

tell:
☎️09129362581
🆔https://t.me/tebekousha

website
🌐www.kamjouteb.com
🌐www.aparat.com/kamjouteb
🆔telegram: @kamjouteb
🆔instagram:@kamjouteb
موارد مصرف در موسسات پوست و زيبائي
موارد مصرف در موسسات بدنسازي و سونا
موارد مصرف در باشگاه هاي ورزشي


دستگاه سم زدايي body detox
#سم_زدايي_بدن #body_detox #دستگاه_سم_زدایی_بدن #پاكسازي #پاكسازي_بدن

@kamjouteb
@kamjouteb
www.kamjouteb.com
شركت كامجو طب كوشا


شركت كامجو طب كوشا
📮شماره ثبت:1710
🔬توليد و واردكننده دستگاه هاي پزشكي
📕برگزاركننده آموزش طب سنتي
tell:
☎️09129362581
☎️09128350596
🆔https://t.me/tebekousha

website
🌐www.kamjouteb.com
🌐www.aparat.com/kamjouteb
🆔telegram: @kamjouteb
🆔instagram:@kamjouteb
موارد مصرف در موسسات پوست و زيبائي
موارد مصرف در موسسات بدنسازي و سونا
موارد مصرف در باشگاه هاي ورزشي


دستگاه سم زدايي body detox
#سم_زدايي_بدن #body_detox #دستگاه_سم_زدایی_بدن #پاكسازي #پاكسازي_بدن

@kamjouteb
@kamjouteb
www.kamjouteb.com
شركت كامجو طب كوشا


شركت كامجو طب كوشا
📮شماره ثبت:1710
🔬توليد و واردكننده دستگاه هاي پزشكي
📕برگزاركننده آموزش طب سنتي
tell:
☎️09129362581
☎️09128350596
🆔https://t.me/tebekousha

website
🌐www.kamjouteb.com
🌐www.aparat.com/kamjouteb
🆔telegram: @kamjouteb
🆔instagram:@kamjouteb