جوجه كشي آریا سازه
113 subscribers
43 photos
15 videos
2 files
10 links
ارائه اطلاعات و مشاوره شما در زمينه پرورش ماكيان و دستگاههاي جوجه كشي

توليدوفروش دستگاههاي جوجه كشي تمام اتومات

نكته: قبل از پرسيدن هر سوال لطفا مطالب كانال را بدقت مطالعه كنيد.

@m3447r 👈 ارتباط با مدير

تماس👈 09380851715

https://t.me/jojekeshe
Download Telegram
چنانچه در طول دوره جوجه کشی از دستگاه بوی بد متصاعد شده و محيط اطراف را بد بو نموده است به اين معنی است که يک يا چند عدد از تخم های درون دستگاه آلودگی شديد داشته و گنديده شده است حتما آنها را شناسايی نموده و از دستگاه خارج نمائيد تا سبب مرگ بقيه جوجه ها نشود.
چنانچه جوجه ها داخل تخم خفه شوند و نتوانند پوسته تخم را شکسته و بيرون بيايند چند علت وجود دارد :
1- رطوبت دستگاه تنظيم نبوده (کم يا زياد بودن رطوبت هر دو باعث خفگی جوجه ها ميشود)
2- تخم ها عفونت داشته اند
3 - باز شدن درب دستگاه در 3 روز اخر
در صورتی که مبتدی هستيد و تجربه کافی برای کار با دستگاه را نداريد توصيه ميشود برای اولين مرتبه از تخم پرندگان زينتی و گران قيمت استفاده ننمائيد . با چند تخم مرغ ارزان قيمت عمليات جوجه کشی را انجام دهيد تا تجربه های لازم را کسب نمائيد.
توضیحات
المنت 300 وات

ولتاژ: 220 ولت

توان: 300 وات

طول: 30 سانتیمتر

قطر: 8 میلیمتر

تا حدودی انعطاف پذیر است

جنس مرغوب با طول عمر بالا

مناسب برای تامین گرمای انواع دستگاههای جوجه کشی
قیمت 60/000 تومان
.
عيب يابی عمومی دستگاه جوجه کشی

چنانچه جوجه ها يک يا چند روز زودتر سر از تخم درآورند و حاصل جوجه کشی از تخم های نطفه دار ناچيز و کم باشد ، بنابراين درجه حرارت يک تا يک و نيم درجه گرمتر از حد معمول است . اگر تخم ها يک يا چند روز ديرتر شکسته و يا جوجه ها يک يا چند روز ديرتر سر از تخم درآورند و حاصل جوجه کشی از تخم های نطفه دار کم و ناچيز بود ، بنابراين درجه حرارت يک تا يک و نيم درجه سردتر از حد معمول بوده است . اگر تخم های نطفه دار در همان روز موعود و در تاريخ معين شکسته و جوجه ها سر از تخم بيرون آورند اما نتيجه جوجه کشی کم و ناچيز بود
بنابراين👇
1-عفونی بودن دستگاه
2-باز شدن درب
3-عدم نطفه سنجی
4-تخم کهنه
تاثیر گذاره
و
احتمالا بايد رطوبت دستگاه را تنظيم نمود .
عیب یابی عمومی دستگاه
عيب علت راه حل
عیب:هنگام نطفه سنجی اوليه که به کمک نطفه سنج انجام می پذيرد ، مشحص شود که تخم ها بسيار شفاف و بدون رگه های خونی است ، چه بايد کرد .
علت:
1- تخم ها نابارور هستند و يا نطفه ندارند .
2- تخم های چيده شده در دستگاه يا بسيار کثيف بوده اند و يا عمر آنها بيشتر از 7 روز می باشد .
3- جنين يک يا دو روز قبل از جوجه کشی و يا بعد از آن مرده است .
راه حل
1- تخم ها بدون نطفه نبوده و يا نطفه آنها ضعيف نباشد .
2- سن تخم ها نبايد بيشتر از 7 روز باشد .
3- ابتدا دمای دستگاه کنترل شود.

عیب:هنگام نطفه سنجی توسط نطفه سنج مشخص شود که اغلب تخم ها دارای رگه های خونی نازک می باشند ، چه بايد کرد علت:
1- دمای دستگاه قبل و يا بعد از تنظيم دستگاه نامناسب باشد .
2- دستگاه به درستی کنترل نشده باشد .
راه حل 1- تخم ها را بايدبه گونه ای قرار داد که قسمت باريک آنها در پائين قرار گيرد.
2- دمای دستگاه جوجه کشی کنترل شود .
عیب
چنانچه خروجی دستگاه ، تعداد زيادی جوجه مرده یا نارس باشد چه بايد کرد .
علت:
1- دمای دستگاه نامناسب است .
2- چرخش تخم ها در دستگاه درست نباشد و يا اصلا چرخش نداشته باشند .
3- اکسيژن موجود در دستگاه کافی نيست .
4- تغذيه و پرورش مرغ مادر مناسب نبوده است .
5- عفونی بودن دستگاه
6- باز شدن درب
راه حل:
1- بايد درجه حرارت دستگاه به صورت مناسب تنظيم شود .
2- تخم ها بايد حداقل يک بار در روز و يا چند مرتبه در روز چرخانده شوند .
3- تهويه کامل لازم است و هرگز جريان هوای تازه قطع نگردد .
4- نطفه سنجی
5- ضد عفونی
عیب:
اغلب جوجه ها به طور کامل در پوسته شکل گرفته اند و تنها برخی از آنها يک يا چند روز زودتر سر از تخم بيرون می آورند ، چه بايد کرد .
علت:
1- تنظيمات دمای دستگاه جوجه کشی يک الی يک و نيم درجه سانتی گراد بالا بوده است و يا به عبارتی گرم است .
راه حل:
1- دما را برای جوجه کشی بعدی در همان مکان و روی همان ترمومتر کمی کاهش دهيد .
عیب:
اغلب جوجه ها به طور کامل در پوسته شکل گرفته اند و تنها برخی از آنها يک يا چند روز ديرتر سر از تخم بيرون می آورند ، چه بايد کرد .
علت:
1- تنظيمات دمای دستگاه جوجه کشی يک الی يک و نيم درجه سانتی گراد پائين بوده است . (سرد است ).
راه حل1- دما را برای جوجه کشی بعدی در همان مکان و روی همان ترمومتر اندکی افزايش دهيد .
عیب:
اغلب جوجه ها به طور کامل در پوسته شکل گرفته اند و تنها برخی در همان تاريخ مقرر و روز موعود تخم را شکسته يا سر از تخم در می آورند ، چه بايد کرد .
علت:
1- ميزان رطوبت در دستگاه مناسب نبوده است .
2- درحين فرآيند جوجه کشی ، مکررا درب دستگاه باز شده است .
3- اکسيژن موجود در دستگاه کافی نبوده است.
راه حل:
1- کيسه هوای تخم ها را چک کنيد . اگر کيسه هوا بسيار بزرگ است رطوبت را افزايش دهيد و اگر کيسه هوا بسيار کوچک است ميزان رطوبت را کاهش دهيد .
2- برای تعيين رطوبت دقيق و تعيين کاهش وزن مناسب از مقياس گرم استفاده کنيد . وزن اغلب تخم ها بايد 13% کاهش يافته باشد .
عیب:
جوجه ها به طور کامل شکل گرفته اند اما هيچ کدام سر از تخم در نياورده اند ، چه بايد کرد .
علت:
1- دمای تنظيم شده دستگاه بسيار بالا بوده است .
2- در زمان جوجه کشی دما به صورت ناگهانی و طولانی مدت تغيير کرده است .
3- اکسيژن کافی وجود نداشته است .
راه حل:
1-کنترل نماييد که دماسنج و ترموستات هر دو سالم باشند .
2- کنترل نماييد که دريچه های هوا مسدود نشده باشند .
به توصيه های ما توجه کنيد

نطفه و جوجه داخل تخم بسيار حساس بوده و در برابر تغييرات دما و رطوبت توانايی نداشته و می ميرند، لذا ضمن توجه به توصيه بالا به نکات ذيل توجه ويژه داشته باشيد.
- همه ابزارهای برقی خصوصيت های ويژه خود را دارند، در صورتی که مبتدی هستيد و تجربه کافی برای کار با دستگاه را نداريد، توصيه می شود برای اولين مرتبه از تخم پرندگان زينتی و گران قيمت استفاده ننموده و کليه راک ها را پر نکنيد، با چند تخم مرغ ارزان قيمت عمليات جوجه کشی را انجام دهيد تا تجربه های لازم را کسب نمائيد .فروشنده و توليد کننده مسئوليتی را در خصوص ضرر و زيان احتمالی وارده به شما نمی پذيرند .
-جوجه کشی ناموفق می تواند به دليل تخم های نابارور يا صدمات وارده به نطفه باشد. هر کدام از اين شرايط می توانند توسط تست نطفه سنجی تشخيص داده شوند.
- مرگ نطفه ها معمولا در دو محدوده زمانی جوجه کشی رخ ميدهد: در طول 3 روز اول جوجه کشی و در طول 3 روز آخر قبل از خروج جوجه ها از تخم. مرگ زودرس نطفه ها در حين شکل گيری اندام های نطفه اتفاق می افتد. مرگ قبل از خروج جوجه در طول انتقال بين زندگی در تخم و زندگی در خارج از تخم رخ ميدهد. مانند جوجه هايی که برای از تخم در آمدن موقعيت نامناسبی دارند و يا برای تنفس هوازی مشکل دارند. بعضی مواقع کنترل رطوبت می تواند اين مشکلات را رفع کند. جوجه های تکامل يافته درون تخم خصوصيات ويژه ای دارند: معمولا سر در زير بال راست قرار دارد و کيسه هوايی به اندازه کافی بزرگ است تا جوجه بتواند در موقعيت مناسبی برای خروج از تخم قرار گيرد.
به موقعيت نوک و بال ها و پاها توجه کنيد و تمام ناهنجاری ها را يادداشت کرده و تجزيه و تحليل کنيد تا اگر فرآيند هچری به دليل نابارور بودن يا مشکلات محيطی ناموفق بود با تغيير عوامل موثر در فرآيند بتوان مشکلات را رفع کرد.
دلايل احتمالی مشکلات فرآيند هچری

مشکل به وجود آمده و دلايل بروز مشکل

ترک خوردن تخم ها
1-تخم های آلوده
2- تخم های که با روش های غلط تميز شده اند
3-آلوده بودن دستگاه جوجه کشی

عدم تشکيل نطفه
1- تخم های نابارور
2- روش های جابجايی اشتباه
3- دما بسيار بالا در دستگاه
4- دمای بسيار پائين در دستگاه
5- انبار کردن تخم ها برای مدت بسيار طولانی
6-انبار کردن تخم ها با روش های اشتباه
7- بيماری ها

مرگ زودرس نطفه
1- تخم های پير
2- دمای بسيار بالا در دستگاه
3-دمای بسيار پائين در دستگاه

مرگ نطفه در هفته دوم
1- دمای بالا در دستگاه
2- دمای پائين در دستگاه
3-مشکلات سيستم الکتريکی (برقی)دستگاه
4- نچرخيدن تخم
5- عفونت

کوچک بودن کيسه هوايی
1- بالا بودن رطوبت

بزرگ بودن کيسه هوايی
1- پائين بودن رطوبت

بيرون آمدن جوجه ها زودتر از موعد و جوجه های بسيار کوچک
1- تخم های کوچک
2- دمای بسيار بالا
3-رطوبت بسيار پائين

بيرون آمدن جوجه ها ديرتر از موعد
1- تخم های بزرگ
2- تخم های پير
3-دمای بسيار پائين
4- رطوبت بسيار بالا

مرگ جوجه ها بعد از شکستن پوسته تخم
1- نچرخيدن تخم ها در 2 هفته اول
2- تخم های با پوسته نازک
3-دمای نامناسب در طول جوجه کشی 4- دمای بسيار بالا
5-رطوبت بسيار بالا يا پائين در طول جوجه کشی

پاهای بد فرم در جوجه ها
1- دمای نامناسب در طول جوجه کشی 2- رطوبت نامناسب در طول جوجه کشی
3- آسيب ديدن پاها در طی فرآينده هچری

جوجه های ضعيف
1- دمای بسيار بالا يا پائين
2- تخم های پير
3- تهويه ضعيف

مشکلات تنفسی
1- بيماری ها
2- برئنشبت
گروه صنعتی آریا سازه

تولید کننده دستگاههاي جوجه کشی

شما میتوانید با حد اقل امکانات و فضا ، حتی در منزل شروع به کار کنید و وارد چرخه تولید شوید.


42 تایی 🐓 ١/۶٩٠/٠٠٠

٨٤ تایی 🐓 ٢/٣٩٠/٠٠٠

١٢٦ تایی🐓 ٢/۶٩٠/٠٠٠

١٦٨ تایی 🐓 ٢/٩٩٠/٠٠٠

٢١٠ تایی 🐓 ٣/٢٩٠/٠٠٠

٢٥٢ تایی🐓٣/۵٩٠/٠٠٠

٢٩٤ تایی🐓۴/٣٩٠/٠٠٠

٥٨٨ تایی🐓۵/۶٩٠/٠٠٠

سفارشات تعداد بالاتر پذیرفته میشود

تماس پیام چت👈09304208434

دریافت دستگاه: 
1-بصورت حضوری
2-ارسال دستگاه شیراز از طریق پست یا ترمینال باربری
VID-20210503-WA0019.mp4
30.8 MB
‏فیلم تنظیمات بردهای جدید ال سی دی👆
مشاوره رایگان
یکسال ضمانت
10 سال خدمات پس از فروش
از بهترین جنس پی وی سی
راکها تمام المینیوم
ضد آب
ضد قارچ و باکتری

مشخصات
1- بازدهی دستگاه بالا
2- قیمت آن نسبت به انواع مشابه پایین
3- در هر شرایط آب وهوایی بخوبی کار کند.
4- لوازم برقی مقاوم بوده ودر کارکرد طولانی آسیب نبیند.
5- کار کردن با آن آسان
6- کاملاً بدون صدا و لرزش
7- در مواقع قطع برق بتواند تا 24 ساعت تخم مرغ ها را از آسیب حفظ کند.
8-قرار دادن تخم پرندگان به صورت تدریجی

شما میتوانید با حد اقل امکانات و فضا ، حتی در منزل شروع به کار کنید و وارد چرخه تولید شوید.واز مشاوره رایگان ما در دوره جوجه کشی استفاده کنید.

تمام اتومات

42 تایی 1/700
84 تایی 2/400
١٢٦ تایی 2/900
١٦٨ تایی 3/200
٢١٠ تایی 3/500
٢٥٢ تایی 3/900
٢٩٤ تایی 4/400
٥٨٨ تایی 5/700 میلیون
لطفا سفارشات خود را در چت دیوارثبت نمایید

دریافت دستگاه:
1-بصورت حضوری
2-ارسال دستگاه از شیراز بصورت پست یا ترمینال باربری در کمترین زمان
09304208434
شیراز_بنی هاشمی 45 متری دولت شرقی
جوجه كشي آریا سازه
Photo
آجر فرمالین چیست و چه کاربردی دارد؟از آنجایی که سطح بهداشت و سلامتی در محیط‌های نگهداری و پرورش حیوانات به‌خصوص طیور از اهمیت بالایی برخوردار است پرورش دهندگان همواره به دنبال راه هایی هستند که بتوانند از طریق آنها راندمان بهداشت و سلامت را بالا برده و در طول دوره پرورش دچار ضرر و زیان حاصل از بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی در میان گله خود نشوند. اجر فرمالین در این مواقع بهترین گزینه است.  یکی از این راه ها استفاده از آجر فرمالین است که می‌تواند در طیفی وسیع محیط پرورش را ضدعفونی کند. این آجرها از طریق تولید گاز فرمالدئید باعث از بین رفتن باکتری ها، قارچ ها، اسپورها و ویروس ها می شوند.  آجر فرمالین به صورت بلوکهای ۴۵۰ گرمی ارائه می‌شود که هر کدام از آنها می‌توانند ۴۰۰ متر مکعب کارآیی داشته باشند. آجر فرمالین را می توان از طریق شعله ور و دود کردن آن فعال کرد.

موارد مصرف آجر فرمالین

موارد مصرف آجر فرمالین کدام فضاها است؟

واحدهای مرغداری

سالن های مرغداری، ماشین جوجه کشی، انبارهای خوراک و کامیون های حمل جوجه

 واحدهای دامپروری

سالن های دامپروری، سالن شیر دوش، اتاق زایمان، انبار خوراک، تریلرهای حمل گوشت

موارد مصرف آجر فرمالین

کارخاتجات

صنایع لبنی، صنایع غذایی، صنایع دارویی، سالن های تولید، سالن های بسته بندی، انبار ها و…

سایر اماکن

انبارها، سیلوهای غلات و خوراک، کشتارگاه‌ها، انبارهای میوه تر، خشکبار، سردخانه، کشتی ها و قطارها

راهنمای مصرف آجر فرمالین

 برای استفاده از آجر فرمالین و ضدعفونی کردن محیط مورد نظر می توان از طریق زیر اقدام کرد:

در مرحله اول آجر را آتش زده و ۳۰ تا ۶۰ ثانیه زمان دهید تا آجر شعله ور شود.

در صورتی که از آجر فرمالین برای ضدعفونی کردن دستگاه جوجه کشی یا تخم ها استفاده می کنید کافی است که آجر به اندازه یک بند انگشت آتش بگیرد.

 آجر فرمالین را داخل یک قوطی فلزی قرار دهید تا باعث سوختگی دستگاه نشود.

با تکان های شدید یا دمیدن شعله را خاموش کنید.

 با قرار دادن آجر به صورت عمودی سبب سوختن کامل آن شوید.

محیطی که اقدام به ضدعفونی آن کرده اید باید تا ۶ ساعت بسته بماند.

برای ضدعفونی داخل دستگاه جوجه کشی ۵ تا ۱۰ دقیقه ضد عفونی کافی است.

مزایای استفاده از آجر فرمالین

 صرفه در زمان، نیروی انسانی و مواد مصرفی.

گاز فرمیک آلئید، گازی کامل است که دارای کشش سطحی نمی باشد. این گاز وزنی سبکتر از هوا داشته و در نتیجه می‌تواند به تمام منافذ، درزها، سقف، کف و… نفوذ کند.

حمل و نقل و نگهداری آجر فرمالین راحت بوده و فضای کمتری را به خود اختصاص می دهد.

 آجر فرمالین در هنگام شعله ور شدن خطراتی مانند واکنش های شیمیایی، سوختگی پوست، حساسیت های پوستی و دیگر مشکلات را برای افراد ندارد.

 به علت اینکه گاز فرمیک آلئید در این روش ضدعفونی آهسته متصاعد می شود، در نتیجه کند بودن واکنش‌ها راندمان این فرایند نیز بیشتر می‌شود چرا که گاز متصاعد شده زمان بیشتری را برای ضدعفونی محیط و نابودی عوامل بیماری زا خواهد داشت.

 استفاده از آجر فرمالین هیچ اثر جانبی مضری بر محیط و لوازم و تجهیزات به جا نمی گذارد.
دلايل احتمالی مشکلات فرآيند هچری

مشکل به وجود آمده و دلايل بروز مشکل

ترک خوردن تخم ها
1-تخم های آلوده
2- تخم های که با روش های غلط تميز شده اند
3-آلوده بودن دستگاه جوجه کشی

عدم تشکيل نطفه
1- تخم های نابارور
2- روش های جابجايی اشتباه
3- دما بسيار بالا در دستگاه
4- دمای بسيار پائين در دستگاه
5- انبار کردن تخم ها برای مدت بسيار طولانی
6-انبار کردن تخم ها با روش های اشتباه
7- بيماری ها

مرگ زودرس نطفه
1- تخم های پير
2- دمای بسيار بالا در دستگاه
3-دمای بسيار پائين در دستگاه

مرگ نطفه در هفته دوم
1- دمای بالا در دستگاه
2- دمای پائين در دستگاه
3-مشکلات سيستم الکتريکی (برقی)دستگاه
4- نچرخيدن تخم
5- عفونت

کوچک بودن کيسه هوايی
1- بالا بودن رطوبت

بزرگ بودن کيسه هوايی
1- پائين بودن رطوبت

بيرون آمدن جوجه ها زودتر از موعد و جوجه های بسيار کوچک
1- تخم های کوچک
2- دمای بسيار بالا
3-رطوبت بسيار پائين

بيرون آمدن جوجه ها ديرتر از موعد
1- تخم های بزرگ
2- تخم های پير
3-دمای بسيار پائين
4- رطوبت بسيار بالا
سلام و عرض ادب

*گروه صنعتی آریا سازه*
تولید کننده دستگاههاي جوجه کشی تمام اتومات

آدرس سایت👇
jojekeshe.ir 1️⃣

arya-saze.ir 2️⃣

اینستاگرام 👈 joje.keshe

کانال تلگرام👈@jojekeshe

تماس واتساپ 👇
09304208434

مشاوره رایگان و خدمات
یکسال ضمانت
جنس پی وی سی(ضد آب.ضد قارچ و باکتری)
راکها المینیوم
نمایشگر ال سی دی
سنسور sht20
با مجوز از وزارت صنعت و معدن

مشخصات
1- بازدهی دستگاه بالا
2- قیمت آن نسبت به انواع مشابه پایین
3- در هر شرایط آب وهوایی بخوبی کار میکند.
4- لوازم برقی مقاوم بوده ودر کارکرد طولانی آسیب نمی بیند.
5- کار با آن آسان
6- بدون صدا و لرزش
7- در مواقع قطع برق میتواند تخم را از آسیب حفظ کند.
8-قرار دادن تخم همه پرندگان وبه صورت تدریجی
9_ستر و هچر همزمان

باحداقل امکانات وفضا،حتی درمنزل شروع کنیدووارد چرخه تولیدشوید.واز مشاوره رایگان ما استفاده نمایید

قیمت👇
42 تایی 1/700
84 تایی 2/400
١٢٦ تایی 2/900
١٦٨ تایی 3/200
٢١٠ تایی 3/500
٢٥٢ تایی 3/900
٢٩٤ تایی 4/400
٥٨٨ تایی 5/700

شیراز بنی هاشمی دولت شرقی
جوجه كشي آریا سازه
دلايل احتمالی مشکلات فرآيند هچری مشکل به وجود آمده و دلايل بروز مشکل ترک خوردن تخم ها 1-تخم های آلوده 2- تخم های که با روش های غلط تميز شده اند 3-آلوده بودن دستگاه جوجه کشی عدم تشکيل نطفه 1- تخم های نابارور 2- روش های جابجايی اشتباه 3- دما بسيار…
*ادامه دلایل احتمالی مشکلات فرآيند هچری*

مرگ جوجه ها بعد از شکستن پوسته تخم
1- نچرخيدن تخم ها در 2 هفته اول
2- تخم های با پوسته نازک
3-دمای نامناسب در طول جوجه کشی 4- دمای بسيار بالا
5-رطوبت بسيار بالا يا پائين در طول جوجه کشی

پاهای بد فرم در جوجه ها
1- دمای نامناسب در طول جوجه کشی 2- رطوبت نامناسب در طول جوجه کشی
3- آسيب ديدن پاها در طی فرآينده هچری

جوجه های ضعيف
1- دمای بسيار بالا يا پائين
2- تخم های پير
3- تهويه ضعيف

مشکلات تنفسی
1- بيماری ها
2- برئنشبت