Jedna myšlenka za den
12 subscribers
97 photos
Každý den myšlenka pro tebe a pro tvoji duchovní cestu.

Mons. Pierino Galeone, zakladatel Sekulárního institutu Servi

Website: https://www.servidellasofferenza.org/
Download Telegram
6.11.2022
Ježíšova přítomnost se projevuje v darech, které s láskou dáváš bratřím.
Don Pierino Galeone

#bratrskáláska
7.11.2022
Život je největší dar obětovaný ve prospěch bratří. Ježíš říká: "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život" (J 15, 13).
Don Pierino Galeone

#život #dar #přátelé
8.11.2022
Jak je hezké mít opravdové přátele, kteří ve chvíli, kdy to potřebuješ, jsou s tebou, aby ti posloužili, těšili tě a byli ti plně k dispozici.
Don Pierino Galeone

#přátelství #služba #útěcha #opora
12.11.2022
Jak jsi dobrý, Ježíši! Vyslyšíš mě vždycky, i když tě prosím, abys mi odpustil!
Don Pierino Galeone

#odpuštění
13.11.2022
Vděčnost Ježíši se konkrétně projevuje jediným způsobem: konat vždy jeho vůli.
Don Pierino Galeone

#vděčnost
16.11.2022
Bez pokoje s Bohem, s bližním a se sebou samým nelze kráčet v duchovním životě.
Don Pierino Galeone

#pokoj #bližní #duchovní_život
17.11.2022
Láska k Bohu a k bratřím rodí dokonalou lásku a potom hluboký pokoj v srdci.
Don Pierino Galeone

#láska #pokoj #bratři
18.11.2022
Pochybnosti, sklíčenost, vzpomínky na minulé slabosti způsobují velmi těžkou zkoušku. Jediný způsob, jak ji překonat, je zůstat stále v Ježíši neustálou modlitbou a nepřetržitou bdělostí.
Don Pierino Galeone

#pochybnost #skličenost #slabosti #bdělost #modlitba
19.11.2022
Víra zachraňuje. Prostředkem k tomu, abychom měli víru a udrželi si ji, je modlitba a dobré skutky. Svědectví víry, která zachraňuje, vyžaduje Ježíš, který potvrzuje božskou moc víry.
Don Pierino Galeone

#víra #modlitba #dobréskutky
20.11.2022
Pokorné naslouchání Božímu slovu zaručuje pokoj v jakékoli činnosti Institutu.

#naslouchání #pokoj
21.11.2022
Zachovávání Božího slova je projevem lásky k Bohu, lásky k bližnímu a lásky k sobě samému. Bez Božího slova není pravá láska.
Don Pierino Galeone

#Boží_slovo #láska
22.11.2022
Ježíš je počátkem a zdrojem lásky k Bohu a bližnímu. Kdo zachovává Ježíšovo slovo, zaručuje lásku, pravou lásku.
Don Pierino Galeone

#Ježíš #počátek #zdroj #láska
23.11.2022
Bez poslušnosti není ani duchovní život, ani cvičení ctností; místo toho převládá láska k sobě a ke světu.
Don Pierino Galeone

#poslušnost #ctnosti #sebeláska #svět
24.11.2022
Duchovní život je dar od Pána, který se udržuje modlitbou a vytrvalostí v poslušnosti a lásce. Víra je hnací silou obnovení duchovního života.
Don Pierino Galeone

#duchovní_život #modliba #vytrvalost #víra
25.11.2022
Modli se, hodně se modli, a modlitba ti dá znovu lásku a vytrvalost, abys mohl žít duchovní život.
Don Pierino Galeone

#modlitba #láska #vytrvalost
26.11.2022
Rodina je prvním přirozeným jádrem, kde je třeba naplňovat Ježíšův příkaz: "Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás" (J 15, 12). Rodina je přirozeným cvičištěm Pánova příkazu, kde se mají vzájemně milovat manžel a manželka, rodiče a děti, děti a rodiče a bratři a sestry mezi sebou. Rodina je prvním místem, kde Pán vylévá veškerou milost, aby se jeho příkaz milovat se navzájem mohl uskutečňovat.
Don Pierino Galeone

#rodina
27.11.2022
Rodina je stvořená Bohem a vztahy lásky mezi členy jsou chtěné Bohem. Bez Boží lásky rodina nežije svoji identitu.
Don Pierino Galeone

#rodina #láska
28.11.2022
Bez Boží lásky už není rodina podle Boží vůle.
Don Pierino Galeone

#láska #rodina #Boží_vůle
29.11.2022
Rozvod, potrat, soužití a časté manželské nevěry jsou situace rodiny bez pravé Boží lásky.
Don Pierino Galeone

#rozvod #potrat #nevěra #rodina
30.11.2022
Obvykle se myslí, že způsob života většiny lidí je správný, a bohužel se nevěří ve způsob života stanovený Bohem, který je nad veškerou většinou lidí.
Don Pierino Galeone

#způsob_života