جام بزرگ آرمانکده
27 subscribers
2 photos
3 links
مسابقات هوش مصنوعی دانشگاه های سراسری تهران

ارتباط با مسئول فنی مسابقات : @j_agheleh
Download Telegram
to view and join the conversation
🏆 جام بزرگ آرمانکده

🎮 مسابقات هوش مصنوعی
دانشگاه های تهران

🎁 همراه با جوایز میلیونی

ثبت نام شروع شد.

💻جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت آرمانکده مراجعه فرمائید.
http://armankadeh.ir 👈
@jaam_armankadeh 👈
🏆 جام بزرگ آرمانکده

🎮 مسابقات هوش مصنوعی
دانشگاه های تهران

🎁 همراه با جوایز میلیونی

ثبت نام شروع شد.

💻جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت آرمانکده مراجعه فرمائید.
http://armankadeh.ir 👈
@jaam_armankadeh 👈
دادگان جدید الگوریتم های هوشمند در سامانه قرار داده شد

🏆 جام بزرگ آرمانکده

🎮 مسابقات هوش مصنوعی
دانشگاه های تهران

🎁 همراه با جوایز میلیونی

💻جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت آرمانکده مراجعه فرمائید.
http://armankadeh.ir 👈
@jaam_armankadeh 👈
سری سوم و آخرین سری از دادگان مسابقه در سایت قرار داده شد.

🏆 جام بزرگ آرمانکده

برای دانلود به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://cup.armankadeh.ir/play

👈👈آخرین مهلت ارسال کدها تا ساعت ۲۳:۵۹ دقیقه روز ۴شنبه ۱۱ اردیبهشت می‌باشد.
🏆 جام بزرگ آرمانکده

آخرین مهلت ارسال کدها تا ساعت ۲۳:۵۹ امروز می‌باشد.

👈بدیهی است کدهایی که بعد از این تاریخ ارسال شوند در رتبه بندی لحاظ نخواهند شد.

برای ارسال کدها به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://cup.armankadeh.ir