گروه ایران بتن
9 subscribers
88 links
Download Telegram
https://irconcrete.com/ads/sale-of-concrete-wall-formwork

خرید و فروش قالب دیوار بتنی پیش ساخته H اچ پانل

#خرید و #فروش #قالب #دیوار #بتنی #پیش #ساخته #H اچ #پانل
طراحی ، ساخت و تولید ، خرید و فروش قالب دیوار بتنی پیش ساخته به روش باطری و با قالب های ستون H با تعبیه مسیر عبور بخار برای عمل آوری تسریع یافته
فروش قالب دیوار بتنی پیش ساخته
برای تولید این نوع دیوار دیگر نیازی به اضافه کردن فضا برای تولید نیاز نیست. این نوع دیوار به شکل قفسه ای و عمودی قرار میگیرد و بتن ریزی از قسمت بالایی آن انجام می پذیرد.
دو رو نما
کتاب بتن خود تراکم
کتاب بتن خود متراکم
تولید صنعتی بتن خودمتراکم
کمیته:         
چگینی، جواد
(کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله)    مدیر فنی معدن سپیدشهرزاد
اعضای کمیته فنی بر اساس حروف الفبا:
باقریان، علی
(کارشناسی ارشد استخراج معدن)       مدیر فنی زاگرس بتن
بصیر قائمی، امیر
(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)     مدیر فنی سبحان بتن
پرهیزکاری، حسین
(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)     مدیر فنی آزادگان بتن
رنگچی کردستانی، مهرداد
(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)     مدیر تولید معدن زاگرس و کرد بتن
خاکسار، حسن
(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)     کارشناس آزاد
خلیلی، علی
(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)     مدیر فنی مرکز تحقیقات هلدینگ وزارت راه و شهرسازی
عواطفی هویدا، فرهاد
(کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست)           مدیر فنی فهاب بتن
عنایتی، حمید گهر
(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)     مدیر فنی آسیا بتن

#بتن_خود_متراکم
#بتن_خودراکم


https://irconcrete.com/self-compacting-concrete-book/