ایرانیان مقیم سوییس
24 members
3 photos
Download Telegram
to view and join the conversation
پناهندگی در سوئیس

در سوئیس ، اداره فدرال برای مهاجرت مسئول فرایند پناهندگی است. مراکز ثبت نام این اداره در بازل، کیاسو، کرویزلینگن و ولورب می باشند که متقاضیان پناهندگی باید آنها مراجعه کنند.
در طول فرایند پناهندگی، مقامات کانتون مسوول تهیه تسهیلات و آموزش و کمک های رفاهی به پناهجویان می باشند..

شورای پناهندگی سوئیس یک سازمان غیر دولتی است که از گروه ها و انجمن های مختلف و موسسات خیریه (مثل کریتاس، CRS, VSJ EPER, OSEO, صلیب سرخ سوییس، فدراسیون جوامع یهودی سوئیس) که به پناهندگان کمک می کنند تشکیل شده است.
شورای پناهندگان سوییس از حقوق پناهندگان و پناهجویان در سطح ملی و بین المللی دفاع میکند.
در سوئیس، فرایند پناهندگی خیلی سختگیرانه و پیچیده است. اهمیت دانستن قوانین پناهندگی و صحیح پر کردن فرم ها در این ست که جواب ممکن است بین مثبت و اخراج از سوئیس تغییر کند.
در سوئیس پناهجو موقتا پذیرفته شده، رد شده یا مهاجر بدون مدرک ممکن است با شرایط پیچیده مختلف مواجه شوند. شما باید نامه های اداری را با دقت بخوانید و به جزئیات دقت کنید.اشتراک گذاری با شما !!!
امروز شهر schwyz