مرکز لیمو خشک ایران
75 subscribers
24 photos
تماس جهت مشاوره و خرید
0917-062-3783
Download Telegram
پر لیمو روشن درجه یک جهرم
09170623783
@limoofar
لیمو عمانی مرغوب با قیمت بسیار مناسب
09170623783
@limoofar
#لیموعمانی با قیمت بسیار مناسب
09170623783
@limoofar
لیموخشک درجه یک جهرم
09170623783
@limoofar
لیموخشک ریز مینیاتوری جهرم
سورت شده از لیمو درجه یک
جهت بسته بندی و آشپزخانه ها
قیمت بسیار مناسب
09170623783
@limoofar
پوست #لیموترش شیرازی خشک
جهت اسانس گیری، خوراک دام و صادرات
09170623783
@limoofar
از علی آموز اخلاص عمل

شیر حق را دان مطهر از دغل
#لیموخشک ریز مینیاتوری جهرم با قیمت بسیار مناسب
مورد استفاده در آشپزخانه ها_شرکت های بسته بندی و تولید ترشی
@limoofar
09170623783
#لیموخشک پرک با قیمت بسیار مناسب
@limoofar
09170623783
#لیموخشک فصل جدید استان فارس
@limoofar
0917-062-3783
💠💠💠باسلام عرضه #لیموخشک درجه یک استان فارس
☀️⁩⁦☀️⁩⁦☀️⁩زیر قیمت بازار
📲 0917-062-3783
🆔 @limoofar
#لیموخشک استان فارس
@limoofar
0917-062-3783