ایران ترانسفو - ساینا پارس
271 members
55 photos
1 video
6 files
21 links
ساینا پارس
نمایندگی 210 ایران ترانسفو
فروش مستقیم محصولات ایران ترانسفو
Download Telegram
to view and join the conversation
لیست قیمت ترانسفورماتورهای توزیع روغنی کم تلفات 20 کیلوولت
از 1398/03/13 تا اطلاع ثانوی

📱موبایل: 09021116620
☎️ تلفن: 02188347696
🖨 فکس: 02188347699

⬅️ فروشگاه آنلاین محصولات ایران ترانسفو

🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo
#6Price

🗓 1398/03/13
لیست قیمت ترانسفورماتورهای توزیع گروه صنعتی ایران ترانسفو
از 1398/03/13 تا اطلاع ثانوی


📱موبایل: 09021116620
☎️ تلفن: 02188347696
🖨 فکس: 02188347699

⬅️ فروشگاه آنلاین محصولات ایران ترانسفو

🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo
#6Price

🗓 1398/03/13
محکومیت شرکت آریا ترانسفو

پیرو صدور حکم محکومیت شرکت آریا ترانسفو و الزام ایشان به عدم استفاده از لوگوی مشابه لوگوی گروه ایران ترانسفو، شرکت مذکور اقدام به حذف لوگوی قبلی خود در همه ترانسفورماتورها، کاتالوگ ها، وب سایت و حتی سر در کارخانه خود نموده است.
اجرای این حکم در تصاویر سر در کارخانه و پلاک مشخصات اصلاح شده ترانسفورماتورها، قابل مشاهده است.

🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo
#1News

🗓 1398/06/27
الهام لوگوی قبلی شرکت آریا ترانسفو از لوگوی شرکت ایران ترانسفو زنگان
فروش فوری (تحویل فوری) ترانسفورماتور کم تلفات 315kVA ایران ترانسفو

⬅️ در نمایندگی برتر ساینا پارس

⬅️ به مدت محدود تا 17 مهر 1398

ساینا پارس به اصالت ایران ترانسفو

ایران ترانسفو به اصالت ایران

7️⃣/4️⃣2️⃣ پاسخگوی شما هستیم


📱موبایل: 09021116620
☎️ تلفن: 02177684107
☎️ تلفن: 02177684108
☎️ تلفن: 02177684109
🖨 فکس: 02177657965

⬅️ فروشگاه آنلاین محصولات ایران ترانسفو

🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo

🗓 1398/07/14
💢 جشنواره فروش ویژه ایران ترانسفو 💢

⬅️ ۹ الی ۱۲ آبان ۱۳۹۸
به مناسبت برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

⬅️ ترانسفورماتورهای کم تلفات 25، 50، 75 و 100 کاوآ

در نمایندگی برتر ساینا پارس

٢۴/٧ پاسخگوی شما هستیم

📱موبایل: 09021116620
📱موبایل: 09021116630
☎️ تلفن: 02177684107
☎️ تلفن: 02177684108
☎️ تلفن: 02177684109
🖨 فکس: 02177657965

⬅️ فروشگاه آنلاین محصولات ایران ترانسفو

🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo

🗓 1398/08/09
بازدید دکتر اردکانیان، وزیر محترم نیرو و هیئت همراه از غرفه گروه صنعتی ایران ترانسفو، در اولین روز برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق.

⬅️ این نمایشگاه روز نهم آبان ماه افتتاح شد و تا روز یکشنبه ١٢ آبان ادامه دارد. غرفه شماره ۱ گروه صنعتی ایران ترانسفو در سالن خلیج فارس قرار دارد و در فضای باز روبروی سالن خلیج فارس، غرفه شماره ۲ ایران ترانسفو برپا گردیده است.

ایران ترانسفو، به اصالت ایران
ساینا پارس، به اصالت ایران ترانسفو

٢۴/٧ پاسخگوی شما هستیم

📱موبایل: 09021116620
📱موبایل: 09021116630
☎️ تلفن: 02177684107
☎️ تلفن: 02177684108
☎️ تلفن: 02177684109
🖨 فکس: 02177657965

⬅️ فروشگاه آنلاین محصولات ایران ترانسفو

🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo

🗓 1398/08/09
💢 تمدید جشنواره فروش ویژه نمایشگاهی ایران ترانسفو 💢

⬅️ با توجه به استقبال مشتریان گرامی از جشنواره فروش نمایشگاهی ایران ترانسفو و همچنین به درخواست همکاران محترم، جشنواره فروش نمایشگاهی تا اطلاع ثانوی تمدید شد.

⬅️ در این جشنواره فروش، ترانسفورماتورهای کم تلفات 25، 50، 75 و 100 کاوآ با تخفیف 6 درصدی از روی قیمت لیست و با زمان تحویل فوری، قابل عرضه می باشند.

ساینا پارس، نمایندگی برتر ایران ترانسفو

٢۴/٧ پاسخگوی شما هستیم

📱موبایل: 09021116620
📱موبایل: 09021116630
☎️ تلفن: 02177684107
☎️ تلفن: 02177684108
☎️ تلفن: 02177684109
🖨 فکس: 02177657965

⬅️ فروشگاه آنلاین محصولات ایران ترانسفو

🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo

🗓 1398/08/13
💢 فقط تا پایان دی ماه 💢

⬅️ جشنواره فروش ویژه ایران ترانسفو به مدت محدود

⬅️ کلیه ترانسفورماتورهای توزیع گروه ایران ترانسفو

⬅️ تخفیف 7 درصدی از روی قیمت لیست و با زمان تحویل فوری

ساینا پارس، نمایندگی برتر ایران ترانسفو

٢۴/٧ پاسخگوی شما هستیم

📱موبایل: 09021116620
📱موبایل: 09021116630
☎️ تلفن: 02177684107
☎️ تلفن: 02177684108
☎️ تلفن: 02177684109
🖨 فکس: 02177657965

⬅️ فروشگاه آنلاین محصولات ایران ترانسفو

🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo

🗓 1398/10/28
💢شرایط فروش جدید ایران ترانسفو
💢از 1398/11/07 تا اطلاع ثانوی

%7 تخفیف همکاری از روی قیمت لیست برای ترانسفورماتورهای روغنی با ظرفیت 25kVA الی 200kVA (با ردیف ولتاژ 20 و 33 کیلوولت)

%5 تخفیف همکاری از روی قیمت لیست برای ترانسفورماتورهای روغنی با ظرفیت 250kVA الی 2000kVA (با ردیف ولتاژ 20 و 33 کیلوولت)

%3 تخفیف همکاری از روی قیمت لیست برای سایر ترانسفورماتورها

⬅️ زمان تحویل فوری می باشد.

✳️ساینا پارس، نمایندگی برتر ایران ترانسفو

٢۴/٧ پاسخگوی شما هستیم.

📱موبایل: 09021116620
📱موبایل: 09021116630
☎️ تلفن: 02177684107
☎️ تلفن: 02177684108
☎️ تلفن: 02177684109
🖨 فکس: 02177657965

⬅️ فروشگاه آنلاین محصولات ایران ترانسفو

🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo

🗓 1398/11/07
💢آخرین فرصت استفاده از طرح فروش ایران ترانسفو

💢شنبه 24 اسفند ماه 1398

✳️ساینا پارس، نمایندگی برتر ایران ترانسفو

٢۴/٧ پاسخگوی شما هستیم.

📱موبایل: 09021116620
📱موبایل: 09021116630
☎️ تلفن: 02177684107
☎️ تلفن: 02177684108
☎️ تلفن: 02177684109
🖨 فکس: 02177657965


⬅️ فروشگاه آنلاین محصولات ایران ترانسفو

🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo

🗓 1398/12/22
لیست قیمت ترانسفورماتورهای توزیع گروه صنعتی ایران ترانسفو
از 1399/04/08 تا اطلاع ثانوی


📱موبایل: 09021116620
☎️ تلفن: 02177684107
🖨 فکس: 02177657965

⬅️ فروشگاه آنلاین محصولات ایران ترانسفو

🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo
#6Price

🗓 1399/04/11
لیست قیمت ترانسفورماتورهای توزیع گروه صنعتی ایران ترانسفو
از 1399/06/07 تا اطلاع ثانوی


📱موبایل: 09021116620
☎️ تلفن: 02177684107
🖨 فکس: 02177657965

⬅️ فروشگاه آنلاین محصولات ایران ترانسفو

🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo
#6Price

🗓 1399/06/12
1399.06.07 - لیست قیمت ایران ترانسفو.pdf
191 KB
لیست قیمت ترانسفورماتورهای توزیع گروه صنعتی ایران ترانسفو
از 1399/06/07 تا اطلاع ثانوی


📱موبایل: 09021116620
☎️ تلفن: 02177684107
🖨 فکس: 02177657965

⬅️ فروشگاه آنلاین محصولات ایران ترانسفو

🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo
#6Price

🗓 1399/06/12
اطلاعیه

⬅️ به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند:
با توجه به تعطیلات اعلامی از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا، این نمایندگی با رعایت کلیه ضوابط و شیوه نامه های بهداشتی و با حضور یک سوم کارکنان و بصورت غیر حضوری، آماده ارائه خدمات می باشد.
خواهشمند است جهت ثبت سفارش ترانسفورماتور و پیگیری خرید، با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

☎️ 02177684107
☎️ 02177684108
☎️ 02177684109
📱 09021116620

ساینا پارس به اصالت ایران ترانسفو🛒 store.sainapars.com
📲 @Iran_Transfo
➡️ https://t.me/iran_transfo
#1News

🗓 1399/09/01