Internet Freedom
299 subscribers
345 photos
21 videos
4 files
415 links
Мы, команда, стремящаяся сделать Интернет свободным.

Наш сайт: ifkz.org
Почта: info@ifkz.org
Поддержка: @info_ifkz
Download Telegram
Согласно порталу Top10VPN, такова стоимость интернет шатдауна в Казахстане. Также на 3405% вырос спрос на VPN-услуги в Казахстане 5 января, когда вспыхнули протесты, по сравнению со среднедневным показателем за предыдущие 30 дней.

- - -

TOP10VPN порталына сәйкес, Қазақстандағы интернет шатдаунның құны осындай болды. Сондай-ақ, Қазақстанда 5 қаңтарда наразылықтар басталған кезде VPN-қызметтерге сұраныс алдыңғы 30 күндегі орташа тәуліктік көрсеткішпен салыстырғанда 3405%-ға өсті.
​​Менее 1% всех атак мошенников онлайн эксплуатируют системные уязвимости
Во всех остальных случаях это человеческий фактор

По данным исследования компании Proofpoint, производящей софт для безопасности электронной почты, инстинкты любопытства и доверия, побуждают людей без тени сомнений кликать, скачивать, устанавливать, открывать, отправлять деньги или данные, попадаясь в сети мошенников.

Вместо того, чтобы атаковать «железо» и инфраструктуру, злоумышленники сосредоточились на людях, их ролях в компании, к каким данным у них есть доступ, и самое главное, вероятности нажатия на кнопу «перейти по ссылке».

- - -

Барлық онлайн алаяқтық шабуылдардың 1% - дан азы жүйелік осалдықтарды пайдаланады
Барлық басқа жағдайларда бұл адам факторы болып келеді

Proofpoint, электрондық пошта қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бағдарламалық қамтамасыз ету компаниясының зерттеуіне сәйкес, қызығушылық пен сенім инстинкттері адамдарды басуға, жүктеуге, орнатуға, ашуға, ақшаны немесе деректерді еш күмәнсіз жіберуге, алаяқтар желісіне түсіп кетуге итермелейді.

«Темірге» және инфрақұрылымға шабуыл жасаудың орнына, шабуылдаушылар адамдарға, олардың компаниядағы рөлдеріне, қандай деректерге қол жеткізе алатынына және ең бастысы «сілтемеге өту» түймесін басу ықтималдығына назар аударды.
​​Digital Markets Act-тің 6 негізгі тармағы

Бұл не?

Цифрлық нарықтар туралы заң (DMA) Еуропалық комиссияның цифрлық кеңістіктегі техгиганттардың әрекетін реттейтін жаңа ережелерінің бөлігі болып табылады.

Акт «қақпашылар» (gatekeepers) деп аталатындарға және «адал және ашық цифрлық нарықтарды» қамтамасыз ету үшін олардың цифрлық кеңістіктегі қызметін реттеуге бағытталған.

DMA ірі компаниялардың өз позицияларын теріс пайдалануына жол бермеу және жаңа ойыншылардың нарыққа шығуына мүмкіндік беру арқылы ЕО-ның цифрлық нарықтарында бәсекелестіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге арналған.

Қашан күшіне енеді?

Кейбір арнайы ережелер 2022 жылдың 1 қарашасында күшіне енді. Ал акт толық көлемде 6 айдан кейін - 2023 жылғы 2 мамырда күшіне енеді.

Осыдан кейін екі ай ішінде және 2023 жылдың 3 шілдесінен кешіктірмей әлеуетті қақпашылар Еурокомиссияға өздерінің негізгі платформасының қызметтері туралы және олардың DMA белгілеген талаптарға сай келетіндігі туралы хабарлауы тиіс.

Қақпашы ретінде кім анықталады?

«Қақпашылар» - Бұл бизнес пен тұтынушылар арасындағы шлюзді қамтамасыз ететін және олардың позициясы оларға жеке ережелерді өздері орнатуға мүмкіндік беретін цифрлық платформалар.

Мұндай платформаларға мыналар жатады: қосымша дүкендері, іздеу жүйелері, әлеуметтік медиа, белгілі бір хабар алмасу қызметтері, бейне бөлісу платформалары, виртуалды көмекшілер, веб-браузерлер, сақтау-есептеу қызметтері, операциялық жүйелер, маркетплейстер және жарнама қызметтері.

Басқаша айтқанда, қақпашылар - Google, Apple, Meta, Amazon және басқа да монополияланған ережелері бар техгиганттар.

Қақпашылардың негізгі міндеттемелері қандай?

Тыйым салынады:
1. Бизнес пен тұтынушыларға әділетсіз пайдалану шарттарын енгізу.

2. Ұқсас өнімдерге қатысты олардың құндылығын арттыра отырып, олардың қызметтері мен өнімдерінің пайдасына артықшылық беру.

3. Егер соңғы пайдаланушы бұған нақты келісім бермесе, қақпашының әртүрлі онлайн-сервистерінен немесе үшінші тарап сервисінен алынған соңғы пайдаланушының дербес деректерін жеке және айқаспалы пайдалану.

4. Үшінші тарап қосымшаларын жүктеуге немесе алдын ала орнатылған қосымшаларды (соның ішінде төлем қолданбаларын немесе браузерлерді) жоюға жол бермеу.

5. Сондай-ақ, қақпашылар негізгі қызметтерді әр түрлі платформалардың пайдаланушылары осы қызметтерде тек өз платформаларына «байланбауы» үшін ақырғы хабарламалар мен қоңырауларға бейімдеуі керек.

6. Сонымен қатар, қақпашылар өздерінің бизнес пайдаланушыларына өз өнімдерін жылжытуға және қақпашы платформасынан тыс өз клиенттерімен келісімшарт жасауға мүмкіндік беруі керек.

Тыйымдар мен міндеттердің толық тізімі Еуропалық комиссияның веб-сайтында қол жетімді.

Сәйкессіздік үшін айыппұлдар қандай болады?

DMA сақтамағаны үшін айыппұл қақпашының бүкіл әлемдік кірісінің 10% және қайталанған бұзушылықтар жағдайында 20% мөлшерінде белгіленеді. Айыппұлдар GDPR-ге қарағанда жоғары, ол 20 миллион еуроға дейін айыппұл салады немесе компанияның бүкіл әлем бойынша табысының жоғарлығына байланысты 4% - на дейін.

Бұл іс жүзінде қалай көрінуі мүмкін?

Егер сізде iPhone болса, қосымшаларды тек App Store дүкенінен ғана емес, басқа қосымшалар дүкендерінен немесе интернеттен де жүктей аласыз.

Whatsapp (Meta) Signal немесе Telegram сияқты бәсекелес қолданбалардың хабарламаларын қабылдауға міндетті болуы мүмкін.

Пайдаланушылар қосымшаны бір дүкеннен (App Store) және оған қосымша мүмкіндіктерді кез-келген басқа үшінші тарап дүкенінен немесе әзірлеушінің веб-сайтынан сатып ала алады, осылайша Apple-дің ішкі сатып алуларындағыдай, 30% комиссия алады.
​​6 главных пунктов Digital Markets Act

Что ты такое?

Закон о цифровых рынках (DMA) является частью новых постановлений Европейской комиссии, регулирующих поведение техгигантов в цифровом пространстве.

Акт направлен на так называемых «привратников» (gatekeepers) и регулирование их деятельности в цифровом пространстве для обеспечения «честных и открытых цифровых рынков».

DMA призван обеспечить более высокую степень конкуренции на цифровых рынках ЕС, не позволяя крупным компаниям злоупотреблять своим положением и позволяя новым игрокам выходить на рынок.

Когда вступает в силу?

Некоторые специальные положения вступили в силу уже 1 ноября 2022 года. А в полной мере акт начнет действовать через 6 месяцев - 2 мая 2023 года.

После этого в течение двух месяцев и не позднее 3 июля 2023 года потенциальные привратники должны будут уведомить Еврокомиссию об услугах своей основной платформы и соответствуют ли они требованиям, установленным DMA.

Кого определяют как привратника?

«Привратники» - это цифровые платформы, которые обеспечивают шлюз между бизнесом и потребителями, и чье положение может дать им возможность самим устанавливать частные правила.

К таким платформам относят: магазины приложений, поисковые системы, социальные сети, определенные службы обмена сообщениями, платформы для обмена видео, виртуальные помощники, веб-браузеры, службы облачных вычислений, операционные системы, маркетплейсы и рекламные службы.

Иными словами, привратники это Google, Apple, Meta, Amazon и прочие техгиганты с монополизированным положением.

Какие ключевые обязательства привратников?

Запрещается:
1. Навязывание бизнесу и потребителям несправедливых условий использования.

2. Отдавать предпочтение в пользу своих услуг и продуктов, завышая их ценность, относительно аналогичных продуктов.

3. Единоличное и перекрестное использование персональных данных конечного пользователя, полученных из различных онлайн-сервисов привратника, или из стороннего сервиса, если конечный пользователь не дал на это явного согласия.

4. Препятствование загрузки сторонних приложений или удаления предустановленных приложений (включая платежные приложения или браузеры).

5. Привратники также должны адаптировать базовые сервисы по сквозному обмену сообщениями и звонками так, чтобы пользователи разных платформ не были «привязаны» в этих сервисах только к своей платформе.

6. Кроме того, привратники должны разрешить своим бизнес-пользователям продвигать свои продукты и заключать контракты со своими клиентами за пределами платформы привратника.

Полный список запретов и обязанностей доступен на сайте Европейской комиссии.

Какие будут штрафы за несоответствие?

Штраф за несоблюдение DMA установлен в размере 10% от всего общемирового дохода привратника и 20% в случае повторных нарушений. Штрафы выше, чем у GDPR, который устанавливает штраф до 20 млн евро или же до 4% от дохода компании по миру, в зависимости, что выше.

Как это может выглядеть на практике?

Если у вас есть iPhone, вы сможете загружать приложения не только из App Store, но и из других магазинов приложений или из интернета.

Whatsapp (Meta) могут обязать принимать сообщения от конкурирующих приложений, таких как Signal или Telegram.

Пользователи смогут приобрести приложение в одном магазине (App Store), а дополнительные функции к нему в любом другом стороннем магазине или на сайте разработчика, минуя тем самым комиссию в 30% на внутренние покупки, который например есть у Apple.
🎉 Digital Paradigm участвует в Школе цифровых прав для участников из Узбекистана и Таджикистана, организуемый ОО «Гражданская инициатива политики Интернет» (Таджикистан).

Мы дадим участникам полезные и интересные сессии:
1. Регулирование интернета в Казахстане и Центральной Азии
2. Приватность и защита персональных данных
3. Интерактивная игра по нарушениям цифровых прав

А также сами узнаем текущую ситуацию с цифровыми правами, в частности регулирование интернета и приватность, в этих странах.

Благодаря таким мероприятиям, страны Центральной Азии обмениваются опытом и лучшими практиками, которые в дальнейшем могут быть адаптированы и использованы национальными экспертами.
Есть проблема с коммуникациями между веб-сайтами и министерством информации и общественного развития. К нам обращаются люди, чьи сайты были заблокированы в Казахстане, и мы их спрашивали о том, получали ли они уведомление от уполномоченного органа. Никто не получал. И никто не может понять, за что сайт был заблокирован. Есть казахстанское ТОО «A-sert», которое предоставляет консультации по соответствию требованиям различных сертификаций, и они были заблокированы в Казахстане, хотя никакого уведомления или предписания они не получали.

Интернет дает плюсы в виде того, что начинающему предпринимателю не нужно открывать магазины, арендовать офисы и тратиться на первых порах, поэтому сперва просто открывают сайты. А сайты в Казахстане приравниваются к СМИ, что налагает на предпринимателей некоторые обязанности и ответственность, о которых они совсем не подозревают.

Подробнее можно ознакомиться о ситуации с интернетом в Казахстане на сайте Власти: https://vlast.kz/amp/obsshestvo/52416-slomat-kaznet.html
​​Как выглядит идеальный пароль?

▶️
Он состоит не менее, чем из восьми разнообразных знаков, но не ограничивается этой цифрой, (больше=лучше), оптимально 12 знаков.

▶️ Включает буквы, цифры, специальные символы, знаки препинания (№%@&^).

▶️ Не состоит из повторяющихся символов и распространённых сочетаний (11111, qwerty777), а также личной информации (год рождения, номера документов, имя или фамилию).

▶️ Не используйте фразы из популярных песен, фильмов, мемов, вместо этого стоит использовать многосложные зашифрованные фразы, как например DiscontinuedPrejudiceWithout, сам пароль при этом мог бы выглядеть так: 4#8_1Discontinued-53Prejudice@Li7B0Without

Однако вышеуказанный пароль довольно трудно запомнить, допускается использование зашифрованных фраз, которые вы сможете запомнить, например:

▶️ Фразу на английском «I want to be at the garden» в кодировке для пароля можно переделать так - i_w2b@theGarDen

▶️ Не используйте одинаковые или схожие пароли на разных платформах.

- - -

Нағыз құпия сөз қандай болуы керек?

▶️
Ол кем дегенде сегіз түрлі таңбадан тұрады, бірақ бұл санмен шектелмейді, (көбірек=жақсырақ), оңтайлы 12 таңба болуы керек.

▶️ Әріптерді, сандарды, арнайы таңбаларды, тыныс белгілерін (№%@&^) қамтиды.

▶️ Қайталанатын таңбалардан және жалпы тіркесімдерден (11111, qwerty777), сондай-ақ жеке ақпараттан (туған жылы, құжат нөмірлері, аты немесе тегі) тұрмайды.

▶️ Танымал әндердің, фильмдердің, мемдердің сөз тіркестерін қолданбайды, оның орнына көп буынды шифрланған сөз тіркестерін қолданған жөн, мысалы, DiscontinuedPrejudiceWithout, құпия сөздің өзі келесідей болуы мүмкін: 4#8_1Discontinued-53prejudice@li7b0without

Алайда, жоғарыда келтірілген құпия сөзді есте сақтау өте қиын, есте сақтай алатын шифрланған сөз тіркестерін қолдануға рұқсат етіледі:

▶️ Ағылшын тіліндегі «I want to be at the garden» деген сөз тіркесін құпия сөзбен - i_w2b@theGarDen түрінде кодтауға болады.

▶️ Әр түрлі платформаларда бірдей немесе ұқсас құпия сөздерді қолданбаңыз.
​​Цифровой контент вам не принадлежит?

Большинство пользовательских соглашений гласят, что оплачивая за цифровой контент, вы лицензируете право на использование или доступ нему определенным образом на определенных устройствах. А сам контент по-прежнему принадлежит компании, сдающей его вам «в аренду».

Это относится к цифровым копиям видеоигр, будь то в Steam, Origin или PlayStation Store. Так и например к музыке в Apple Music/Spotify или фильмам и сериалам, приобретенным в Amazon Prime, Apple TV и иным подобным сервисам.

Не так давно в апреле этого года Ubisoft отключил мультиплеер-сервера более 90 своих старых игр. Тогда пострадала только многопользовательская составляющая игрушек.

Однако уже этой осенью Ubisoft отключил сервера для крупных тайтлов выпущенных с 2005 по 2013 годы, вследствие чего игроки потеряли доступ к полноценным сюжетным DLC, которые требовали постоянного онлайн подключения.
Отключение затронуло таки значимые видеоигры как Assassin's Creed II и III, AC: Brotherhood, Driver: San Francisco, Far Cry 3, Rayman Legends и другие.

По нашему казахстанскому законодательству, видеоигра - это товар, однако как таковой практики в судах об оспаривании решения условной Ubisoft мы не видели.

Иными словами, принадлежит вам цифровая игра или нет, зависит от местного законодательства и лишь во вторую очередь от хитростей пользовательского соглашения. Но мы то знаем, что законодательство выше чем соглашения контор.

- - -

Цифрлық мазмұн сізге тиесілі емес пе?

Пайдаланушы келісімдерінің көпшілігі цифрлық мазмұн үшін ақы төлеу арқылы сіз оны белгілі бір құрылғыларда белгілі бір жолмен пайдалануға немесе оған қол жеткізуге лицензия бересіз дейді. Ал мазмұнның өзі оны сізге «жалға» беретін компанияға тиесілі.

Бұл Steam, Origin немесе PlayStation дүкенінде болсын, бейне ойындардың цифрлық көшірмелеріне қатысты. Мысалы, Apple Music/Spotify музыкасына немесе Amazon Prime, Apple TV және басқа да ұқсас қызметтерде сатып алынған фильмдер мен сериалдарға қатысты болады.

Жақында осы жылдың сәуір айында Ubisoft 90-нан астам ескі ойындарының мультиплеер-серверлерін жауып тастады. Сол уақытта ойыншықтардың көп қолданушы құрамдас бөлігі ғана зардап шекті.

Алайда, осы күзде Ubisoft компаниясы 2005 жылдан 2013 жылға дейін шығарылған ірі атауларға арналған серверлерді өшірді, нәтижесінде ойыншылар интернетке тұрақты қосылуды қажет ететін толыққанды DLC сюжеттеріне қол жеткізе алмады.
Өшіру Assassin's Creed II және III, AC: Brotherhood, Driver: San Francisco, Far Cry 3, Rayman Legends және т.б. сияқты маңызды бейне ойындарға әсер етті.

Қазақстанда бейне ойыны тауар болып табылады, бірақ біз соттарда шартты Ubisoft шешіміне шағымдану тәжірибесін көрмедік.

Басқаша айтқанда, цифрлық ойын сізге тиесілі ме, жоқ па, ол жергілікті заңнамаға және екінші кезекте Пайдаланушы келісімінің айласына байланысты. Бірақ біз заңнама кеңсе келісімдерінен жоғары екенін білеміз.
❗️Сайт Всемирной организации здравоохранения заблокирован в Казахстане

По заявлению прокурора Талгарского района Алматинской области суд города Талгар вынес решение от 14 октября о признании продукции на некоторых сайтах, как официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (https://www.who.int), телеграм-боты, фикбук и так далее, незаконной в части распространения информации о суициде, и доступ к этим ресурсам заблокировал.

Информацией поделился Айдар Елькеев, ранее добившийся разблокировки kaktus.media в Казахстане.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приветствуем, дорогие друзья!
Вы можете посмотреть прямую трансляцию MediaҚұрылтай14 на YouTube по двум ссылкам:

https://youtu.be/Vc3GHSE-9CY

https://youtu.be/-aD0a5IGnPM
Internet Freedom
Приветствуем, дорогие друзья! Вы можете посмотреть прямую трансляцию MediaҚұрылтай14 на YouTube по двум ссылкам: https://youtu.be/Vc3GHSE-9CY https://youtu.be/-aD0a5IGnPM
Мы участвуем в панельном заседании «Предстоящие реформы медиа законодательства в Казахстане. Что необходимо знать и учитывать?», которое начинается в 11:20 (по времени Алматы).

На заседании мы представим рекомендации, которые направили в адрес Министерства информации и общественного развития, а также расскажем, какие есть проблемы в области интернета у нас в стране.

Часть рекомендаций касалось этических стандартов алгоритмов искусственного интеллекта в онлайн рекламе от ОБСЕ, ознакомиться подробнее можно тут:
- рус. https://drfl.kz/ru/algoritmy-v-onlain-reklame/
- қаз. https://drfl.kz/kk/onlain-zharnamadagy-algoritmder/

Другие рекомендации касаются практически отсутствующей коммуникации МИОР с веб-сайтами. Сайты не знают, что они были заблокированы в Казахстане, никто из обращающихся за помощью не получали уведомлений от МИОР. Это проблема.
Подробнее об этом можно также ознакомиться тут:
- рус. https://drfl.kz/ru/proekt-zakona-o-mass-media/
- қаз. https://drfl.kz/kk/mass-miedia-turaly-zan-zhobasy/
Internet Freedom
Мы участвуем в панельном заседании «Предстоящие реформы медиа законодательства в Казахстане. Что необходимо знать и учитывать?», которое начинается в 11:20 (по времени Алматы). На заседании мы представим рекомендации, которые направили в адрес Министерства…
Выступил Жасулан Умиралиев, директор департамента государственной политики в области СМИ (Министерство инфомрации и общественного развития).

Он поделился о текущей работе по законопроекту о масс медиа, регулирования онлайн-рекламы.

Тамара Калеева, президент ОФ «Әділ Сөз» сообщает, что «ровно 20 лет идут бесконечные споры и диалоги с министерством касательно проектов закона о средствах массовой информации».

О нынешнем времени Тамара Калеева сообщаем следующее:
«Мы имеем принципально новую политическую сиутацию, когда президент дал прямое указание государственным органам работать с гражданским обществом по законопроектам».
Диана Окремова, директор ОФ «Правовой медиа-центр»:
- 153,4 млрд тенге было потрачено на государственную информационную политику в Казахстане за период с 2019 по 2021 годы
Internet Freedom
❗️Сайт Всемирной организации здравоохранения заблокирован в Казахстане По заявлению прокурора Талгарского района Алматинской области суд города Талгар вынес решение от 14 октября о признании продукции на некоторых сайтах, как официальный сайт Всемирной организации…
😒 POV: твое лицо, когда талгарский прокурор добился блокировки официального сайта Всемирной организации здравоохранения ООН, а тебе даже лень вставать с кровати.
Все в жизни возможно, главное быть целеустремленным как прокурор с Талгара.

Мы подняли проблему отсутствия коммуникации между государственными органами и веб-сайтами, и эта тема была живо встречена публикой. Яркие примеры с блокировкой сайта ВОЗ, fergana.news, переводчиком от Microsoft, сайтом казахстанской компании ТОО “A-sert”, Интернет архив - все эти случаи открывают системную проблему, которая негативно влияет на свободу интернета в Казахстане.
Очень интересно развивается событие по блокировке официальной страницы ВОЗ ООН

Сейчас к решению этого дела подтянулись Бейбут Есенбаев, вице-министр здравоохранения, Гульнара Муханова, директор департамента международного сотрудничества и интеграции Министерства здравоохранения. Их комментарии написаны к этому посту в Facebook

Проект Internet Freedom давно поднимал вопрос не то что законодательства и его расплывчатых оснований для блокировок контента, а обычного неуведомления сайтов. Множество ограниченных сайтов (обычных, не чернушных) не в курсе, что заблокированы в Казахстане.

Порядок (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33394571&pos=0;0#pos=0;0) приостановления доступа к сайтам имеет гриф «Для служебного пользования», соответственно администратор сайта не знает процедуру ограничения доступа к сайтов.

Случай с блокировкой сайта ВОЗа, даже через судебную процедуру, вскрывает системную проблему практики государства по блокировке доступа к сайтам или контенту в сети.
Internet Freedom
Photo
Один из коротких путей решения проблемы - это удаление уже запрещённого контента ВОЗом и направление в адрес МИОР об удалении, а МИОР промониторит сайт и направит в адрес операторов связи и АО "Государственная техническая служба" о восстановлении в доступе.

Мое мнение: если все так будет, то проблема превентивных блокировок сайтов в Казахстане все ещё останется на неопределенное время, если не внесут соответствующие поправки в законодательство по отправленным рекомендациям от ОФ "Digital Paradigm" и ОФ "Eurasian Digital Foundation".
Forwarded from ORDA
В Астане пропал интернет

Жители столицы жалуются на перебои с доступом в интернет. С низкой скоростью он работает лишь на окраинах города. Доступна мобильная связь.

t.me/orda_kz