جشنواره موسیقی نواحی ایران
203 subscribers
4 photos
11 videos
1 file
54 links
جشنوارۀ موسيقي نواحي ايران، به‌عنوان فرهنگي‌ترين نماد موسیقی کشور در عرصۀ اجرا و تولید آثار فاخر و ارزشمند موسیقی اقوامِ ايران و با بهره‌گیری از استادان این حوزه و نیز پژوهشگران برجستۀ موسيقي‌شناسي و قوم‌موسيقي‌شناسي فعاليت دارد.
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گزارش واحد مرکزی خبر از افتتاحیه دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

@ifmf_ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
منتخبی از گزارش تصویری رویدادهای دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

آبان‌ماه ۱۳۹۸.کرمان

@ifmf_ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
منتخبی از گزارش تصویری رویدادهای دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

آبان‌ماه ۱۳۹۸.کرمان

@ifmf_ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
منتخبی از گزارش تصویری رویدادهای دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، حضور مسئولان و افتتاح جشنواره.

آبان‌ماه ۱۳۹۸.کرمان
@ifmf_ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
منتخبی از گزارش تصویری رویدادهای دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

آبان‌ماه ۱۳۹۸.کرمان

@ifmf_ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
منتخبی از گزارش تصویری رویدادهای دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

آبان‌ماه ۱۳۹۸.کرمان

@ifmf_ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گزارش بخش خبری ۲۰:۳۰ از اختتامیه دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران
@ifmf_ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گزارش تصویری واحد مرکزی خبر از اختتامیه دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران
@ifmf_ir
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گزارش شبکه اسپانیایی زبان Hispan Tvاز جشنواره موسیقی نواحی ایران
@ifmf_ir
VID-20191110-WA0017.mp4
14.8 MB
گزارش تصویری شبکه انگلیسی زبان Press Tv از دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران
@ifmf_ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گزارش تصویری واحد مرکزی خبر از رویدادهای دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران
@ifmf_ir