ICXC.Cloud
1 subscriber
1.04K photos
12 videos
1 file
7 links
Православный проект | ICXC.Cloud | Orthodox project
Download Telegram
to view and join the conversation
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Святителя Иоа́нна, Архиепископа Новгородского 👼 Днесь све́тло красу́ется сла́внейший Вели́кий Но́вград, име́я мо́щи твоя́ в себе́, святи́телю Иоа́нне, я́ко со́лнечныя лучи́ испуща́ющия и подаю́щия исцеле́ния притека́ющим к ра́це моще́й твои́х. Моли́ся Христу́ Бо́гу изба́вити град сей невреди́мь от ва́рварскаго плене́ния, и междоусо́бныя бра́ни, и о́гненнаго запале́ния, святи́телю богому́дре и чудоно́сче, Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле: да соше́дшеся любо́вию в па́мять твою́, све́тло пра́зднуем, в пе́снех и пе́ниих ра́дующеся и Христа́ сла́вяще, тебе́ такову́ю благода́ть дарова́вшаго исцеле́ний и Вели́кому Нову́граду заступле́ние и утвержде́ние 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Святитель #Иоанн #архиепископ #Новгородский #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Преподобного Ио́сифа Волоцкого (Волоколамского), Игумена 👼 Я́ко по́стников удобре́ние и отце́в красоту́, ми́лости пода́теля, разсужде́ния свети́льника, вси ве́рнии соше́дшеся восхва́лим, кро́тости учи́теля, и ересе́й посрами́теля, прему́драго Ио́сифа, Росси́йскую звезду́, моля́щася Го́споду поми́ловатися душа́м на́шим 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Преподобный #Иосиф #Волоцкий #Волоколамский #игумен #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Преподобного Афана́сия Высоцкого, Серпуховского, Младшего, Игумена 👼 О́браз Бо́жий в богосотворе́нней душе́ твое́й, у́м, сло́во, и ду́х соблюда́я впери́лся еси́, о́тче преподо́бне Афана́сие, любо́вию ко Всетво́рцу Бо́гу, и сего́ ра́ди моли́твы, труды́, и по́двиги доброде́тельныя восприи́м, преше́л еси́ в ве́чныя небе́сныя кро́вы. Отню́дуже назира́й на́с, моля́ Святу́ю Тро́ицу, е́же насле́дити на́м го́рнее всера́достное блаже́нство 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Преподобный #Афанасий #Высоцкий #Серпуховской #Младший #игумен #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Обновления (Освящения) Храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение Слову́щее) 👼 Я́коже вы́шния тве́рди благоле́пие, и ни́жнюю споказа́л еси́ красоту́ свята́го селе́ния сла́вы Твоея́, Го́споди, утверди́ сие́ во век ве́ка и приими́ на́ша в нем непреста́нно приноси́мая Тебе́ моле́ния, Богоро́дицею, всех Животе́ и Воскресе́ние 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Память #обновление #освящение #храм #Воскресение #Христос #Иерусалим #словущее #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софи́и 👼 Тоpжеству́ет Це́pковь пеpвоpо́дных, и свесели́тся пpие́мля ма́теpь о ча́дех веселя́щуюся, я́же я́ко му́дpости тезоимени́тая тpо́йственным богосло́вским добpоде́телем pавночи́сленныя поpоди́. Ты́я с му́дpыми де́вами зpит уневе́стившияся Жениху́ Бо́гу Сло́ву, с не́ю и мы духо́вне в па́мяти их свесели́мся, глаго́люще: Тpо́ицы побо́pницы, Ве́pо, Любве́ и Наде́ждо, в ве́pе, любви́ и наде́жде утвеpжда́йте нас 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Память #Мученицы #Вера #Надежда #Любовь #мать #София #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Благоверного Князя Фео́дора Ростиславича Черного, Смоленского, Ярославского и Чад Его Дави́да и Константи́на, Ярославских Чудотворцев 👼 Измла́да яви́лся еси́, богому́дре кня́же, боже́ствен сосу́д невозбра́нен Бо́гови, ны́не то́чиши нам многоцеле́ния, вся е́реси потопля́я и спаса́я при́сно свой град, и всех ве́рных сохраня́я, и неви́димо от ви́димых враг, ве́рою тя мо́лим, преподо́бне о́тче наш, кня́же Фео́доре, моли́ спасти́ся душа́м на́шим 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Память #Благоверный #Князь #Феодор #Ростиславич #Черный #Смоленский #Ярославский #Чада #Его #Давид #Константин #Ярославские #Чудотворцы #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Великомученика Евста́фия Плакиды, Жены Его Мученицы Феопи́стии и Чад Их и учеников Ага́пия и Феопи́ста 👼 Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости. Тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Великомученик #Евстафий #Плакида #жена #его #мученица #Феопистия #чада #их #мученики #Агапий #Феопист #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Святителя Дими́трия, Митрополита Ростовского 👼 Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю, Росси́йский целе́бниче, и но́вый к Бо́гу моли́твенниче, списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́, цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Святитель #Димитрий #митрополит #Ростовский #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Блаженной Параске́вы Дивеевской 👼 Гла́с апо́стола Па́вла услы́шавша глаго́лющ: мы́ юро́ди Христа́ ра́ди, рабы́ Твои́, Христе́ Бо́же, Пелаги́я, Параске́ва и Мари́я, юро́ди бы́ша на земли́ Тебе́ ра́ди; те́мже, па́мять и́х почита́юще, Тебе́ мо́лим: Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Блаженная #Параскева #Дивеевская #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Зачатия Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоа́нна 👼 Пе́рвее неражда́ющая непло́ды, возвесели́ся, се бо зачала́ еси́ Со́лнца свети́льника я́ве, просвеща́ти иму́ща всю вселе́нную, слепото́ю неду́гующую. Лику́й, Заха́рие, вопия́ со дерзнове́нием: проро́к Вы́шняго есть хотя́й роди́тися 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #зачатие #Пророк #Предтеча #Креститель #Господень #Иоанн #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Се́ргия Радонежского Игумена 👼 И́же доброде́телей подви́жник, я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га, на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней, в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твои́м ученико́м; те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух, Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́. Но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре, и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, посеща́я чад твои́х, Се́ргие преподо́бне, о́тче наш 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Сергий #Радонежский #игумен #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Апостола Иоа́нна Богослова, Евангелиста 👼 Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне, ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны, прие́млет тя, припа́дающа, И́же па́дша на пе́рси прие́мый. Его́же моли́, Богосло́ве, и належа́щий о́блак язы́ков разгна́ти, прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Апостол #Иоанн #Богослов #евангелист #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Преподобного Савва́тия Соловецкого 👼 Святой Савватий моли Бога о нас 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Преподобный #Савватий #Соловецкий #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Преподобных Кирилла и Марии Радонежских, Родителей Преподобного Сергия Радонежского 👼 Блаже́нств Христо́вых прича́стницы, честна́го супру́жества и попече́ния о ча́дех до́брый о́бразе, пра́веднии Кири́лле и Мари́е, плод благоче́стия, Се́ргия преподо́бнаго, нам яви́вшии, с ни́мже усе́рдно моли́те Го́спода низпосла́ти нам дух любве́ и смиренному́дрия, да в ми́ре и единомы́слии просла́вим Тро́ицу Единосу́щную 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Преподобный #Преподобные #Кирилл #Мария #Радонежские #родители #Сергий #Радонежский #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Священномученика Иоа́нна (Поммера), Рижского Архиепископа 👼 И нpа́вом пpича́стник, и пpесто́лом наме́стник апо́столом быв, дея́ние обpе́л еси́, Богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д, сего́ pа́ди сло́во и́стины испpавля́я, и ве́pы pа́ди постpада́л еси́ да́же до кpо́ве, священному́чениче Иоа́нне, моли́ Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Священномученик #Иоанн #Поммер #Рижский #архиепископ #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Преподобного Григо́рия Пе́льшемского, Вологодского Игумена 👼 Любо́вию Христо́вою, богому́дре, просвети́вся, доброде́тельми облиста́л еси́ и, вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дев и в пусты́ню всели́вся, в не́йже вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни сей вре́менней в пе́ниих, и во бде́ниих, и в поще́ниих, сего́ ра́ди и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя; но помина́й нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, преподо́бне о́тче Григо́рие, и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Преподобный #Григорий #Пельшемский #Вологодский #игумен #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Праведного Фео́дора (Ушакова), Воина 👼 Держа́ве Росси́йстей архистрати́г непобеди́мый яви́лся еси́, ага́рянскую зло́бу нивочто́же вмени́в и разори́в: ни сла́вы мирски́я, ниже́ бога́тства взыску́я, но Бо́гу и бли́жнему послужи́л еси́, моли́, свя́те Фео́доре, во́инству на́шему дарова́ти на враги́ одоле́ние, оте́честву во благоче́стии непоколеби́му пребы́ти, и сыново́м Росси́йским спасти́ся 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Праведный #Феодор #Ушаков #воин #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Святителя Гу́рия Казанского Архиепископа 👼 Пра́вило ве́ры и о́браз целому́дрия, учи́теля до́брых дел и наста́вника спасе́ния, даде́ тя Госпо́дь новопросвеще́нному гра́ду Каза́ни, в не́мже приобре́л еси́ но́выя от язы́к лю́ди, и приве́л еси́ я Христо́ви. Сего́ ра́ди в па́мять твою́ ра́достно соше́дшеся, че́стне пра́зднуем свято́е твое́ успе́ние, ты же, о́тче наш, святи́телю Христо́в Гу́рие, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Святитель #Гурий #Казанский #архиепископ #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Петра, Феогно́ста, Алекси́я, Киприа́на, Фо́тия, Ио́ны, Геро́нтия, Иоаса́фа, Макария, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на, Патриарха, Ти́хона, Петра, Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия, Московских и всея России Чудотворцев 👼 Велича́ем вас, святи́телие Христо́вы, и чтим святу́ю па́мять ва́шу: вы бо мо́лите за нас Христа́ Бо́га на́шего 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Петр #Феогност #Алексий #Киприан #Фотий #Иона #Геронтий #Иоасаф #Макарий #Филипп #Иов #Ермоген #патриарх #Тихон #Петр #Филарет #Иннокентий #Макарий #Московские #всея #Чудотворцы #вера #святой
Доброе утро! ☀️ Сегодня День Памяти Апостола Фомы Ди́дима (Близнеца) 👼 Учени́к Христо́в быв, Боже́ственнаго собо́ра апо́стольскаго соприча́стник, неве́рствием бо Христо́во Воскресе́ние извести́в, и Того́ пречи́стую страсть осяза́нием уве́рив, Фомо́ всехва́льне, и ны́не нам проси́ ми́ра и ве́лия ми́лости 🙏 #icxccloud #icxc #православие #orthodox #москва #moscow #россия #russia #церковь #church #Апостол #Фома #Дидим #Близнец #вера #святой