مجتمع چاپ تندیس
1.5K members
505 photos
4 videos
3 files
64 links
تولید کننده انواع کیسه های تبلیغاتی نایلونی ، پارچه ای سوزنی ،جعبه های فست فود ، پاکت ، کاتالوگ بروشور کارت ویزیت و .. 33555869 - 33555839
Download Telegram
to view and join the conversation
جشنواره:
کیسه پارچه ای عرض 20 در ارتفاع 30 دسته پانچ بدون کاست (60 گرمی)(تصویر فوق) 200 عدد - هر عدد 500 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
کیسه پارچه ای عرض 32 در ارتفاع 40 دسته بندی سه طرف کاست (90 گرمی)(تصویر فوق) 100 عدد - هر عدد 2000 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
کیسه پارچه ای عرض 32 در ارتفاع 40 دسته بندی سه طرف کاست (90 گرمی)(تصویر فوق) 100 عدد - هر عدد 2000 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
کیسه پارچه ای عرض 32 در ارتفاع 40 دسته بندی سه طرف کاست (90 گرمی)(تصویر فوق) 200 عدد - هر عدد 1500 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
پوشه پارچه ای عرض 33 در ارتفاع 25 بدون دکمه بدون کاست (60 گرمی)(تصویر فوق) 1000 عدد - هر عدد 500 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
کیسه پارچه ای عرض 40 در ارتفاع 50 دسته بندی بدون کاست (60 گرمی)(تصویر فوق) 1000 عدد - هر عدد 1500 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
کیسه پارچه ای عرض 15 در ارتفاع 20 دسته پانچ بدون کاست (60 گرمی)(تصویر فوق) 1000 عدد - هر عدد 400 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
کیسه پارچه ای عرض 20 در ارتفاع 25 دسته پانچ بدون کاست (60 گرمی)(تصویر فوق) 3000 عدد - هر عدد 500 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
کیسه پارچه ای عرض 20 در ارتفاع 25 دسته پانچ بدون کاست (60 گرمی)(تصویر فوق) 1000 عدد - هر عدد 500 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
پوشه پارچه ای عرض 33 در ارتفاع 25 بدون دکمه بدون کاست (60 گرمی)(تصویر فوق) 1000 عدد - هر عدد 500 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
پوشه پارچه ای عرض 33 در ارتفاع 25 بدون دکمه بدون کاست (60 گرمی)(تصویر فوق) 500 عدد - هر عدد 500 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
پوشه پارچه ای عرض 33 در ارتفاع 25 بدون دکمه بدون کاست (60 گرمی)(تصویر فوق) 500 عدد - هر عدد 500 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
پوشه پارچه ای عرض 33 در ارتفاع 25 بدون دکمه بدون کاست (60 گرمی)(تصویر فوق) 1000 عدد - هر عدد 500 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
کیسه پارچه ای عرض 15 در ارتفاع 20 دسته پانچ بدون کاست (60 گرمی)(تصویر فوق) 1000 عدد - هر عدد 400 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
کیسه پارچه ای عرض 15 در ارتفاع 20 دسته پانچ بدون کاست (60 گرمی)(تصویر فوق) 1000 عدد - هر عدد 400 تومان - (آماده تحویل)
جشنواره:
کیسه پارچه ای عرض 15 در ارتفاع 20 دسته پانچ بدون کاست (60 گرمی)(تصویر فوق) 1000 عدد - هر عدد 400 تومان - (آماده تحویل)
وقت بخیر / سامانه فروش آنلاین به علت به روزرسانی تا ساعاتی در دسترس نیست. از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم
سامانه استعلام ، فروش آنلاین online.icat.ir در دسترس قرار گرفت
وقت بخیر / به اطلاع میرساند کلیه سفارشهای جشنواره فروخته شدند. به زودی اقلام دیگری اعلام خواهند شد
قیمتها در وب سایت www.icat.ir به روز شد