نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز | iBuildShow
72 subscribers
120 photos
1 video
5 files
11 links
نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز
زمان: 13 الی 16 بهمن ماه 98
مکان: نمایشگاه بین المللی تهران
برگزارکننده: بانیان امید
تلفکس: 74501000-021
وبسایت: www.iBuildshow.com
Download Telegram
to view and join the conversation
🏗
📸 سومین روز برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ساخت و ساز

🏗@iBuildshow
💢 ارائه‌ی تیم های استارتاپ های حوزه ساخت‌وساز با حضور داوران و سرمايه‌گذاران در پاویون استارتاپی نمایشگاه بین‌المللی ساخت و ساز

🏗@iBuildshow
💢 ارائه‌ی تیم های استارتاپ های حوزه ساخت‌وساز با حضور داوران و سرمايه‌گذاران در پاویون استارتاپی نمایشگاه بین‌المللی ساخت و ساز

🏗@iBuildshow
🏗
📸 آخرین روز برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ساخت و ساز

🏗@iBuildshow
برگزاری جلسات بی تو بی بین استارتاپ های شرکت کننده در پاویون استارتاپی نمایشگاه بین الملی ساخت و ساز در روز آخر نمایشگاه

🏗@iBuildshow