انجمن فناوری اطلاعات سلامت
320 subscribers
470 photos
4 videos
1 file
478 links
ثبت نام: www.HITAI.ir/register

Health Information Technology Association

انجمن فناوری اطلاعات سلامت

Admin: @hitai_admin
#HIT
instagram.com/hitai.ir
Download Telegram
استخدام در معاونت درمان و توانبخشی هلال احمر تهران

معاونت درمان هلال احمر تهران به دو نفر کارشناس فناوری اطلاعات سلامت یا انفورماتیک نیازمند است.

🔗جزییات

#فرصت_شغلی
#انجمن_فناوری_اطلاعات_سلامت
www.HITAI.ir
استخدام در بیمارستان ایرانمهر تهران

بیمارستان ایرانمهر تهران به یک نفر نیروی کارشناس HIT نیازمند است.

🔗جزییات


#انجمن_فناوری_اطلاعات_سلامت_ایران
#فرصت_شغلی


www.HITAI.ir