⁩سفرهزارفرسنگ ( تیارا )🎉📣سفرهزارفرسنگ ( تیارا )🎉 📣
1.28K members
4.61K photos
92 videos
69 files
8.82K links
مجری تخصصی تور استانبول با پایین ترین قیمت ، جهت اطلاع از آخرین آفرهای تور استانبول با ما تماس بگیرید.
☎️ : +2️⃣1️⃣ 4️⃣1️⃣1️⃣5️⃣8️⃣
کانال تلگرام :
T.me/Hezarfarsang
وب سایت :⁦
www.hezarfarsang.com
اینستاگرام :
www.instagram.com/1000farsang
Download Telegram
to view and join the conversation
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور6 روزه استانبول26جولای "
hk airport 2960
3* yonca 3170
3*monarch 3240
3*arach taxim va herton nisantasi 3480
3* yonca va beyoglu house taxim 3640
3* life room va kucuk prens taxim 3670
3*monopol va bristol taxim 3720
4*ottoman city 3750
4*the cityport 3880
4* pelican house 4050
4* icon 4250
4* white monarch 4100
4*pera rose 3990
4*napolyon va beyzas suit TAXIM 4290
4*kervansaray 4460
4*grand STAR taxim 4910
4*feronya taxim 4800
4* tango taxim 4710
4*dora va molton beyoglu taxim 4470
4*trass taxim 4490
4*taxim line 4890
4*taxim town 4830
4* germir palas taxim 4790
4* nova plaza park va city center 4810
4*riva taxim 5000
4*taxim express 4690
4* lion taxim 4600
4*bvs lush taxim 5090
4*taxim gunen 6130
4*green park taxim 4990
4*elite prestige 5930
4*avantgarde oztanic taxim 5670
4* metropolitan taxim 5290
4*titanic city 5750
5*gorrion 4460
5*mercure bomonti 5290
5*titanic bussines 4800
5*green park merter 4470
5*palazo donizetti 5200
5*ramada merter 4470
5*the craton sisli 5630
5*dedeman 4970
5*the house bomonti 5650
5*dbl tree hilton piyalepasa 5670
5*avantgarde levent 5730
5*point barbarous 5970
5*surmeli 5030
5* crown plaza 5720
5*biz cevahir 5410
5*point taxim 7210
5*ramada plaza testilkent 4180
5*grand cevahir 5570
5*radisson blu sisli 6440
5*elite world 7280
5*lazzoni 5130

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور7 روزه استانبول01 اگست ماهان"
hk airport 2950
3* yonca 3360
3*yuvam 3640
3*birol va paradise taxim va malkoc 3760
3* yonca va beyoglu house taxim 3880
3* life room va venus taxim 3950
3*monopol va bristol taxim 4020
4*ottoman city 4050
4*the cityport 4340
4*pelican house 4290
4* icon 4960
4* white monarch 4920
4*pera rose 4620
4*napolyon 4770
4*kervansaray 5590
4*grand STAR taxim 5660
4*feronya taxim 5580
4* tango taxim
4*dora 5050
4*trass taxim 5250
4*taxim line
4*taxim town 5460
4* germir palas taxim 5280
4* nova plaza park 5310
4*riva taxim 5780
4*taxim express 5680
4* lion taxim 5050
4*bvs lush taxim 6300
4*taxim gunen 7580
4*green park taxim 5880
4*elite prestige 7660
4*avantgarde oztanic taxim 7170
4* metropolitan taxim 6870
4*titanic city 7540
5*gorrion 5620
5*mercure bomonti 6780
5*titanic bussines 6020
5*green park merter 4940
5*palazo donizetti
5*ramada merter 4900
5*the craton sisli 7030
5*dedeman 5660
5*the house bomonti 6800
5*dbl tree hilton piyalepasa 6890
5*avantgarde levent
5*point barbarous
5*surmeli 6390
5* crown plaza 6690
5*biz cevahir 6310
5*point taxim 8870
5*ramada plaza testilkent 4890
5*grand cevahir 6510
5*radisson blu sisli 8820
5*elite world 8550
5*lazzoni 6050

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور5 روزه استانبول01,02,03 اگست ماهان"
hk airport 2650
3* yonca 2950
3*yuvam 3150
3*birol va paradise taxim va malkoc 3220
3* yonca va beyoglu house taxim 3300
3* life room va venus taxim 3350
3*monopol va bristol taxim 3390
4*ottoman city 3420
4*the cityport 3630
4*pelican house 3580
4* icon 4050
4* white monarch 4020
4*pera rose 3800
4*napolyon 3900
4*kervansaray 4450
4*grand STAR taxim 4490
4*feronya taxim 4460
4* tango taxim
4*dora 4080
4*trass taxim 4240
4*taxim line
4*taxim town 4400
4* germir palas taxim 4250
4* nova plaza park 4260
4*riva taxim 4570
4*taxim express 4510
4* lion taxim 4100
4*bvs lush taxim 4920
4*taxim gunen 5770
4*green park taxim 4670
4*elite prestige 5850
4*avantgarde oztanic taxim 5510
4* metropolitan taxim 5320
4*titanic city 5750
5*gorrion 4480
5*mercure bomonti 5260
5*titanic bussines 4760
5*green park merter 4030
5*palazo donizetti
5*ramada merter 3990
5*the craton sisli 5420
5*dedeman 4490
5*the house bomonti 5250
5*dbl tree hilton piyalepasa 5340
5*avantgarde levent
5*point barbarous
5*surmeli 4980
5* crown plaza 5210
5*biz cevahir 4950
5*point taxim 6640
5*ramada plaza testilkent 3980
5*grand cevahir 5080
5*radisson blu sisli 6630
5*elite world 6440
5*lazzoni 4790

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور5 روزه استانبول05 اگست ماهان"
hk airport 2790
3* yonca 3110
3*yuvam 3310
3*birol va paradise taxim va malkoc 3380
3* yonca va beyoglu house taxim 3460
3* life room va venus taxim 3510
3*monopol va bristol taxim 3550
4*ottoman city 3580
4*the cityport 3790
4*pelican house 3740
4* icon 4210
4* white monarch 4180
4*pera rose 3960
4*napolyon 4060
4*kervansaray 4610
4*grand STAR taxim 4650
4*feronya taxim 4620
4* tango taxim
4*dora 4240
4*trass taxim 4400
4*taxim line
4*taxim town 4560
4* germir palas taxim 4410
4* nova plaza park 4420
4*riva taxim 4730
4*taxim express 4670
4* lion taxim 4260
4*bvs lush taxim 5080
4*taxim gunen 5930
4*green park taxim 4830
4*elite prestige 6010
4*avantgarde oztanic taxim 5670
4* metropolitan taxim 5480
4*titanic city 5910
5*gorrion 4640
5*mercure bomonti 5420
5*titanic bussines 4920
5*green park merter 4190
5*palazo donizetti
5*ramada merter 4150
5*the craton sisli 5580
5*dedeman 4650
5*the house bomonti 5410
5*dbl tree hilton piyalepasa 5500
5*avantgarde levent
5*point barbarous
5*surmeli 5140
5* crown plaza 5370
5*biz cevahir 5110
5*point taxim 6800
5*ramada plaza testilkent 4140
5*grand cevahir 5240
5*radisson blu sisli 6790
5*elite world 6600
5*lazzoni 4950

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور4 روزه استانبول01 اگست ماهان"
hk airport 2750
3* yonca 2930
3*yuvam 3090
3*birol va paradise taxim va malkoc 3130
3* yonca va beyoglu house taxim 3200
3* life room va venus taxim 3230
3*monopol va bristol taxim 3260
4*ottoman city 3290
4*the cityport 3470
4*pelican house 3410
4* icon 3780
4* white monarch 3760
4*pera rose 3570
4*napolyon 3640
4*kervansaray 4070
4*grand STAR taxim 4090
4*feronya taxim 4090
4* tango taxim
4*dora 3780
4*trass taxim 3930
4*taxim line
4*taxim town 4050
4* germir palas taxim 3920
4* nova plaza park 3930
4*riva taxim 4150
4*taxim express 4110
4* lion taxim 3810
4*bvs lush taxim 4410
4*taxim gunen 5050
4*green park taxim 4250
4*elite prestige 5130
4*avantgarde oztanic taxim 4860
4* metropolitan taxim 4740
4*titanic city 5050
5*gorrion 4100
5*mercure bomonti 4690
5*titanic bussines 4310
5*green park merter 3760
5*palazo donizetti
5*ramada merter 3720
5*the craton sisli 4800
5*dedeman 4090
5*the house bomonti 4670
5*dbl tree hilton piyalepasa 4760
5*avantgarde levent
5*point barbarous
5*surmeli 4460
5* crown plaza 4650
5*biz cevahir 4460
5*point taxim 5700
5*ramada plaza testilkent 3710
5*grand cevahir 4550
5*radisson blu sisli 5720
5*elite world 5570
5*lazzoni 4340

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور4 روزه استانبول02,03,04 اگست ماهان"
hk airport 2650
3* yonca 2830
3*yuvam 2980
3*birol va paradise taxim va malkoc 3030
3* yonca va beyoglu house taxim 3090
3* life room va venus taxim 3130
3*monopol va bristol taxim 3160
4*ottoman city 3190
4*the cityport 3370
4*pelican house 3300
4* icon 3680
4* white monarch 3660
4*pera rose 3470
4*napolyon 3540
4*kervansaray 3970
4*grand STAR taxim 3990
4*feronya taxim 3990
4* tango taxim
4*dora 3680
4*trass taxim 3820
4*taxim line
4*taxim town 3940
4* germir palas taxim 3820
4* nova plaza park 3820
4*riva taxim 4050
4*taxim express 4010
4* lion taxim 3710
4*bvs lush taxim 4310
4*taxim gunen 4950
4*green park taxim 4140
4*elite prestige 5030
4*avantgarde oztanic taxim 4760
4* metropolitan taxim 4630
4*titanic city 4950
5*gorrion 3990
5*mercure bomonti 4590
5*titanic bussines 4210
5*green park merter 3660
5*palazo donizetti
5*ramada merter 3620
5*the craton sisli 4700
5*dedeman 3990
5*the house bomonti 4560
5*dbl tree hilton piyalepasa 4650
5*avantgarde levent
5*point barbarous
5*surmeli 4360
5* crown plaza 4540
5*biz cevahir 4350
5*point taxim 5600
5*ramada plaza testilkent 3610
5*grand cevahir 4440
5*radisson blu sisli 5610
5*elite world 5470
5*lazzoni 4240

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور4 روزه استانبول26جولای "
hk airport 2440
3* yonca 2640
3*monarch 2670
3*arach taxim va herton nisantasi 2830
3* yonca va beyoglu house taxim 2920
3* life room va kucuk prens taxim 2940
3*monopol va bristol taxim 2970
4*ottoman city 3000
4*the cityport 3100
4* pelican house 3170
4* icon 3320
4* white monarch 3230
4*pera rose 3130
4*napolyon va beyzas suit TAXIM 3310
4*kervansaray 3430
4*grand STAR taxim 3690
4*feronya taxim 3650
4* tango taxim 3610
4*dora va molton beyoglu taxim 3410
4*trass taxim 3470
4*taxim line 3670
4*taxim town 3680
4* germir palas taxim 3630
4* nova plaza park va city center 3630
4*riva taxim 3740
4*taxim express 3560
4* lion taxim 3520
4*bvs lush taxim 3790
4*taxim gunen 4420
4*green park taxim 3770
4*elite prestige 4330
4*avantgarde oztanic taxim 4150
4* metropolitan taxim 3950
4*titanic city 4200
5*gorrion 3440
5*mercure bomonti 3950
5*titanic bussines 3650
5*green park merter 3450
5*palazo donizetti 3880
5*ramada merter 3430
5*the craton sisli 4140
5*dedeman 3730
5*the house bomonti 4130
5*dbl tree hilton piyalepasa 4180
5*avantgarde levent 4240
5*point barbarous 4340
5*surmeli 3760
5* crown plaza 4200
5*biz cevahir 4020
5*point taxim 5070
5*ramada plaza testilkent 3250
5*grand cevahir 4110
5*radisson blu sisli 4640
5*elite world 5140
5*lazzoni 3860

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور8 روزه استانبول22جولای "
hk airport 2920
3* yonca 3180
3*monarch 3260
3*arach taxim va herton nisantasi 3590
3* yonca va beyoglu house taxim 3830
3* life room va kucuk prens taxim 3870
3*monopol va bristol taxim 3950
4*ottoman city 3980
4*the cityport 4130
4* pelican house 4390
4* icon 4650
4* white monarch 4430
4*pera rose 4310
4*napolyon va beyzas suit TAXIM 4740
4*kervansaray 4960
4*grand STAR taxim 5600
4*feronya taxim 5410
4* tango taxim 5270
4*dora va molton beyoglu taxim 4980
4*trass taxim 4990
4*taxim line 5580
4*taxim town 5440
4* germir palas taxim 5420
4* nova plaza park va city center 5450
4*riva taxim 5720
4*taxim express 5280
4* lion taxim 5140
4*bvs lush taxim 5850
4*taxim gunen 7310
4*green park taxim 5680
4*elite prestige 7000
4*avantgarde oztanic taxim 6650
4* metropolitan taxim 6100
4*titanic city 6760
5*gorrion 4960
5*mercure bomonti 6100
5*titanic bussines 5410
5*green park merter 4970
5*palazo donizetti 5980
5*ramada merter 4970
5*the craton sisli 6580
5*dedeman 5690
5*the house bomonti 6630
5*dbl tree hilton piyalepasa 6620
5*avantgarde levent 6680
5*point barbarous 7070
5*surmeli 5770
5* crown plaza 6700
5*biz cevahir 6270
5*point taxim 8820
5*ramada plaza testilkent 4580
5*grand cevahir 6500
5*radisson blu sisli 7700
5*elite world 8890
5*lazzoni 5870

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور6 روزه استانبول24جولای "
hk airport 2720
3* yonca 2930
3*monarch 3000
3*arach taxim va herton nisantasi 3240
3* yonca va beyoglu house taxim 3400
3* life room va kucuk prens taxim 3430
3*monopol va bristol taxim 3480
4*ottoman city 3510
4*the cityport 3640
4* pelican house 3810
4* icon 4010
4* white monarch 3860
4*pera rose 3750
4*napolyon va beyzas suit TAXIM 4050
4*kervansaray 4220
4*grand STAR taxim 4670
4*feronya taxim 4560
4* tango taxim 4470
4*dora va molton beyoglu taxim 4230
4*trass taxim 4250
4*taxim line 4650
4*taxim town 4590
4* germir palas taxim 4550
4* nova plaza park va city center 4570
4*riva taxim 4760
4*taxim express 4450
4* lion taxim 4360
4*bvs lush taxim 4850
4*taxim gunen 5890
4*green park taxim 4750
4*elite prestige 5690
4*avantgarde oztanic taxim 5430
4* metropolitan taxim 5050
4*titanic city 5510
5*gorrion 4220
5*mercure bomonti 5050
5*titanic bussines 4560
5*green park merter 4230
5*palazo donizetti 4960
5*ramada merter 4230
5*the craton sisli 5390
5*dedeman 4730
5*the house bomonti 5410
5*dbl tree hilton piyalepasa 5430
5*avantgarde levent 5490
5*point barbarous 5730
5*surmeli 4790
5* crown plaza 5480
5*biz cevahir 5170
5*point taxim 6970
5*ramada plaza testilkent 3940
5*grand cevahir 5330
5*radisson blu sisli 6200
5*elite world 7040
5*lazzoni 4890

021-41328
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور6 روزه استانبول24جولای "
hk airport 2720
3* yonca 2930
3*monarch 3000
3*arach taxim va herton nisantasi 3240
3* yonca va beyoglu house taxim 3400
3* life room va kucuk prens taxim 3430
3*monopol va bristol taxim 3480
4*ottoman city 3510
4*the cityport 3640
4* pelican house 3810
4* icon 4010
4* white monarch 3860
4*pera rose 3750
4*napolyon va beyzas suit TAXIM 4050
4*kervansaray 4220
4*grand STAR taxim 4670
4*feronya taxim 4560
4* tango taxim 4470
4*dora va molton beyoglu taxim 4230
4*trass taxim 4250
4*taxim line 4650
4*taxim town 4590
4* germir palas taxim 4550
4* nova plaza park va city center 4570
4*riva taxim 4760
4*taxim express 4450
4* lion taxim 4360
4*bvs lush taxim 4850
4*taxim gunen 5890
4*green park taxim 4750
4*elite prestige 5690
4*avantgarde oztanic taxim 5430
4* metropolitan taxim 5050
4*titanic city 5510
5*gorrion 4220
5*mercure bomonti 5050
5*titanic bussines 4560
5*green park merter 4230
5*palazo donizetti 4960
5*ramada merter 4230
5*the craton sisli 5390
5*dedeman 4730
5*the house bomonti 5410
5*dbl tree hilton piyalepasa 5430
5*avantgarde levent 5490
5*point barbarous 5730
5*surmeli 4790
5* crown plaza 5480
5*biz cevahir 5170
5*point taxim 6970
5*ramada plaza testilkent 3940
5*grand cevahir 5330
5*radisson blu sisli 6200
5*elite world 7040
5*lazzoni 4890

021-41158
https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور5 روزه استانبول11 اگست ماهان صبح به شب"
hk airport 2990
3* yonca 3290
3*yuvam 3490
3*birol va paradise taxim va malkoc 3560
3* yonca va beyoglu house taxim 3640
3* life room va venus taxim 3690
3*monopol va bristol taxim 3730
4*ottoman city 3760
4*the cityport 3970
4*pelican house 3920
4* icon 4390
4* white monarch 4360
4*pera rose 4140
4*napolyon 4240
4*kervansaray 4790
4*grand STAR taxim 4830
4*feronya taxim 4800
4* tango taxim
4*dora 4420
4*trass taxim 4580
4*grand halic 4490
4*taxim town 4740
4* germir palas taxim 4590
4* nova plaza park 4600
4*riva taxim 4910
4*taxim express 4850
4* lion taxim 4440
4*bvs lush taxim 5260
4*taxim gunen 6110
4*green park taxim 5010
4*elite prestige 6190
4*avantgarde oztanic taxim 5850
4* metropolitan taxim 5660
4*titanic city 6090
5*gorrion 4820
5*mercure bomonti 5600
5*titanic bussines 5100
5*green park merter 4370
5*palazo donizetti 5930
5*ramada merter 4330
5*the craton sisli 5760
5*dedeman 4830
5*the house bomonti 5590
5*dbl tree hilton piyalepasa 5680
5*avantgarde levent
5*point barbarous
5*surmeli 5320
5* crown plaza 5550
5*biz cevahir 5290
5*point taxim 6980
5*ramada plaza testilkent 4320
5*grand cevahir 5420
5*radisson blu sisli 6970
5*elite world 6780
5*lazzoni 5130

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور5 روزه استانبول12 اگست ماهان"
hk airport 2970
3* yonca 3210
3*yuvam 3410
3*birol va paradise taxim va malkoc 3480
3* yonca va beyoglu house taxim 3560
3* life room va venus taxim 3610
3*monopol va bristol taxim 3650
4*ottoman city 3680
4*the cityport 3890
4*pelican house 3840
4* icon 4310
4* white monarch 4280
4*pera rose 4060
4*napolyon 4160
4*kervansaray 4710
4*grand STAR taxim 4750
4*feronya taxim 4720
4* tango taxim
4*dora 4340
4*trass taxim 4500
4*grand halic 4410
4*taxim town 4660
4* germir palas taxim 4510
4* nova plaza park 4520
4*riva taxim 4830
4*taxim express 4770
4* lion taxim 4360
4*bvs lush taxim 5180
4*taxim gunen 6030
4*green park taxim 4930
4*elite prestige 6110
4*avantgarde oztanic taxim 5770
4* metropolitan taxim 5580
4*titanic city 6010
5*gorrion 4740
5*mercure bomonti 5520
5*titanic bussines 5020
5*green park merter 4290
5*palazo donizetti 5850
5*ramada merter 4250
5*the craton sisli 5680
5*dedeman 4750
5*the house bomonti 5510
5*dbl tree hilton piyalepasa 5600
5*avantgarde levent
5*point barbarous
5*surmeli 5240
5* crown plaza 5470
5*biz cevahir 5210
5*point taxim 6900
5*ramada plaza testilkent 4240
5*grand cevahir 5340
5*radisson blu sisli 6890
5*elite world 6700
5*lazzoni 5050

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور5 روزه استانبول20 اگست ماهان"
hk airport 2880
3* yonca 3070
3*yuvam 3270
3*birol va paradise taxim va malkoc 3340
3* yonca va beyoglu house taxim 3420
3* life room va venus taxim 3470
3*monopol va bristol taxim 3510
4*ottoman city 3540
4*the cityport 3760
4*pelican house 3700
4* icon 4170
4* white monarch 4150
4*pera rose 3920
4*napolyon 4020
4*kervansaray 4580
4*grand STAR taxim 4620
4*feronya taxim 4590
4* tango taxim
4*dora 4210
4*trass taxim 4370
4*grand halic 4270
4*taxim town 4520
4* germir palas taxim 4380
4* nova plaza park 4390
4*riva taxim 4690
4*taxim express 4640
4* lion taxim 4230
4*bvs lush taxim 5040
4*taxim gunen 5900
4*green park taxim 4790
4*elite prestige 5980
4*avantgarde oztanic taxim 5630
4* metropolitan taxim 5450
4*titanic city 5880
5*gorrion 4610
5*mercure bomonti 5390
5*titanic bussines 4880
5*green park merter 4150
5*palazo donizetti 5710
5*ramada merter 4110
5*the craton sisli 5550
5*dedeman 4620
5*the house bomonti 5380
5*dbl tree hilton piyalepasa 5470
5*avantgarde levent
5*point barbarous
5*surmeli 5100
5* crown plaza 5330
5*biz cevahir 5080
5*point taxim 6760
5*ramada plaza testilkent 4100
5*grand cevahir 5200
5*radisson blu sisli 6750
5*elite world 6570
5*lazzoni 4910

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور7 روزه استانبول18 اگست ماهان"
hk airport 2990
3* yonca 3280
3*yuvam 3570
3*birol va paradise taxim va malkoc 3680
3* yonca va beyoglu house taxim 3800
3* life room va venus taxim 3880
3*monopol va bristol taxim 3940
4*ottoman city 3970
4*the cityport 4260
4*pelican house 4220
4* icon 4880
4* white monarch 4850
4*pera rose 4550
4*napolyon 4690
4*kervansaray 5510
4*grand STAR taxim 5580
4*feronya taxim 5500
4* tango taxim
4*dora 4980
4*trass taxim 5180
4*grand halic 5070
4*taxim town 5390
4* germir palas taxim 5210
4* nova plaza park 5240
4*riva taxim 5700
4*taxim express 5600
4* lion taxim 4970
4*bvs lush taxim 6230
4*taxim gunen 7510
4*green park taxim 5810
4*elite prestige 7590
4*avantgarde oztanic taxim 7100
4* metropolitan taxim 6800
4*titanic city 7460
5*gorrion 5550
5*mercure bomonti 6710
5*titanic bussines 5940
5*green park merter 4860
5*palazo donizetti 7190
5*ramada merter 4820
5*the craton sisli 6950
5*dedeman 5580
5*the house bomonti 6730
5*dbl tree hilton piyalepasa 6820
5*avantgarde levent
5*point barbarous
5*surmeli 6310
5* crown plaza 6620
5*biz cevahir 6240
5*point taxim 8800
5*ramada plaza testilkent 4810
5*grand cevahir 6440
5*radisson blu sisli 8750
5*elite world 8470
5*lazzoni 5970

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور4 روزه استانبول24جولای "
hk airport 2820
3* yonca 3000
3*monarch 3030
3*arach taxim va herton nisantasi 3190
3* yonca va beyoglu house taxim 3280
3* life room va kucuk prens taxim 3300
3*monopol va bristol taxim 3330
4*ottoman city 3360
4*the cityport 3460
4* pelican house 3530
4* icon 3680
4* white monarch 3590
4*pera rose 3490
4*napolyon va beyzas suit TAXIM 3670
4*kervansaray 3790
4*grand STAR taxim 4050
4*feronya taxim 4010
4* tango taxim 3970
4*dora va molton beyoglu taxim 3770
4*trass taxim 3830
4*taxim line 4030
4*taxim town 4040
4* germir palas taxim 3990
4* nova plaza park va city center 3990
4*riva taxim 4100
4*taxim express 3920
4* lion taxim 3880
4*bvs lush taxim 4150
4*taxim gunen 4780
4*green park taxim 4130
4*elite prestige 4690
4*avantgarde oztanic taxim 4510
4* metropolitan taxim 4310
4*titanic city 4560
5*gorrion 3800
5*mercure bomonti 4310
5*titanic bussines 4010
5*green park merter 3810
5*palazo donizetti 4240
5*ramada merter 3790
5*the craton sisli 4500
5*dedeman 4090
5*the house bomonti 4490
5*dbl tree hilton piyalepasa 4540
5*avantgarde levent 4600
5*point barbarous 4700
5*surmeli 4120
5* crown plaza 4560
5*biz cevahir 4380
5*point taxim 5430
5*ramada plaza testilkent 3610
5*grand cevahir 4470
5*radisson blu sisli 5000
5*elite world 5500
5*lazzoni 4220

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور4 روزه استانبول28جولای "
hk airport 2790
3* yonca 2990
3*monarch 3020
3*arach taxim va herton nisantasi 3180
3* yonca va beyoglu house taxim 3270
3* life room va kucuk prens taxim 3290
3*monopol va bristol taxim 3320
4*ottoman city 3350
4*the cityport 3450
4* pelican house 3520
4* icon 3670
4* white monarch 3580
4*pera rose 3480
4*napolyon va beyzas suit TAXIM 3660
4*kervansaray 3780
4*grand STAR taxim 4040
4*feronya taxim 4000
4* tango taxim 3960
4*dora va molton beyoglu taxim 3760
4*trass taxim 3820
4*taxim line 4020
4*taxim town 4030
4* germir palas taxim 3980
4* nova plaza park va city center 3980
4*riva taxim 4090
4*taxim express 3910
4* lion taxim 3870
4*bvs lush taxim 4140
4*taxim gunen 4770
4*green park taxim 4120
4*elite prestige 4680
4*avantgarde oztanic taxim 4500
4* metropolitan taxim 4300
4*titanic city 4550
5*gorrion 3790
5*mercure bomonti 4300
5*titanic bussines 4000
5*green park merter 3800
5*palazo donizetti 4230
5*ramada merter 3780
5*the craton sisli 4490
5*dedeman 4080
5*the house bomonti 4480
5*dbl tree hilton piyalepasa 4530
5*avantgarde levent 4590
5*point barbarous 4690
5*surmeli 4110
5* crown plaza 4550
5*biz cevahir 4370
5*point taxim 5420
5*ramada plaza testilkent 3600
5*grand cevahir 4460
5*radisson blu sisli 4990
5*elite world 5490
5*lazzoni 4210

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور6 روزه استانبول01,02 اگست ماهان"
hk airport 2860
3* yonca 3070
3*yuvam 3310
3*birol va paradise taxim va malkoc 3410
3* yonca va beyoglu house taxim 3510
3* life room va venus taxim 3570
3*monopol va bristol taxim 3620
4*ottoman city 3650
4*the cityport 3900
4*pelican house 3850
4* icon 4420
4* white monarch 4390
4*pera rose 4130
4*napolyon 4250
4*kervansaray 4940
4*grand STAR taxim 4990
4*feronya taxim 4940
4* tango taxim
4*dora 4480
4*trass taxim 4660
4*grand halic 4560
4*taxim town 4850
4* germir palas taxim 4690
4* nova plaza park 4700
4*riva taxim 5090
4*taxim express 5010
4* lion taxim 4490
4*bvs lush taxim 5530
4*taxim gunen 6600
4*green park taxim 5190
4*elite prestige 6680
4*avantgarde oztanic taxim 6260
4* metropolitan taxim 6010
4*titanic city 6560
5*gorrion 4970
5*mercure bomonti 5940
5*titanic bussines 5300
5*green park merter 4400
5*palazo donizetti 6340
5*ramada merter 4360
5*the craton sisli 6140
5*dedeman 4990
5*the house bomonti 5940
5*dbl tree hilton piyalepasa 6030
5*avantgarde levent
5*point barbarous
5*surmeli 5600
5* crown plaza 5870
5*biz cevahir 5550
5*point taxim 7670
5*ramada plaza testilkent 4350
5*grand cevahir 5710
5*radisson blu sisli 7640
5*elite world 7410
5*lazzoni 5330

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور4 روزه استانبول21جولای "
hk airport 2590
3* yonca 2790
3*monarch 2820
3*arach taxim va herton nisantasi 2980
3* yonca va beyoglu house taxim 3070
3* life room va kucuk prens taxim 3090
3*monopol va bristol taxim 3120
4*ottoman city 3150
4*the cityport 3250
4* pelican house 3320
4* icon 3470
4* white monarch 3380
4*pera rose 3280
4*napolyon va beyzas suit TAXIM 3460
4*kervansaray 3580
4*grand STAR taxim 3840
4*feronya taxim 3800
4* tango taxim 3760
4*dora va molton beyoglu taxim 3560
4*trass taxim 3620
4*taxim line 3820
4*taxim town 3830
4* germir palas taxim 3780
4* nova plaza park va city center 3780
4*riva taxim 3890
4*taxim express 3710
4* lion taxim 3670
4*bvs lush taxim 3940
4*taxim gunen 4570
4*green park taxim 3920
4*elite prestige 4480
4*avantgarde oztanic taxim 4300
4* metropolitan taxim 4100
4*titanic city 4350
5*gorrion 3590
5*mercure bomonti 4100
5*titanic bussines 3800
5*green park merter 3600
5*palazo donizetti 4030
5*ramada merter 3580
5*the craton sisli 4290
5*dedeman 3880
5*the house bomonti 4280
5*dbl tree hilton piyalepasa 4330
5*avantgarde levent 4390
5*point barbarous 4490
5*surmeli 3910
5* crown plaza 4350
5*biz cevahir 4170
5*point taxim 5220
5*ramada plaza testilkent 3400
5*grand cevahir 4260
5*radisson blu sisli 4790
5*elite world 5290
5*lazzoni 4010

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور6 روزه استانبول26جولای "
hk airport 2840
3* yonca 3050
3*monarch 3110
3*arach taxim va herton nisantasi 3350
3* yonca va beyoglu house taxim 3520
3* life room va kucuk prens taxim 3550
3*monopol va bristol taxim 3600
4*ottoman city 3630
4*the cityport 3760
4* pelican house 3920
4* icon 4130
4* white monarch 3970
4*pera rose 3860
4*napolyon va beyzas suit TAXIM 4170
4*kervansaray 4340
4*grand STAR taxim 4790
4*feronya taxim 4670
4* tango taxim 4580
4*dora va molton beyoglu taxim 4340
4*trass taxim 4370
4*taxim line 4770
4*taxim town 4700
4* germir palas taxim 4670
4* nova plaza park va city center 4680
4*riva taxim 4870
4*taxim express 4560
4* lion taxim 4470
4*bvs lush taxim 4960
4*taxim gunen 6010
4*green park taxim 4870
4*elite prestige 5810
4*avantgarde oztanic taxim 5540
4* metropolitan taxim 5170
4*titanic city 5620
5*gorrion 4340
5*mercure bomonti 5170
5*titanic bussines 4670
5*green park merter 4350
5*palazo donizetti 5070
5*ramada merter 4340
5*the craton sisli 5500
5*dedeman 4850
5*the house bomonti 5520
5*dbl tree hilton piyalepasa 5540
5*avantgarde levent 5600
5*point barbarous 5850
5*surmeli 4910
5* crown plaza 5590
5*biz cevahir 5280
5*point taxim 7080
5*ramada plaza testilkent 4060
5*grand cevahir 5450
5*radisson blu sisli 6310
5*elite world 7150
5*lazzoni 5010

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور5 روزه استانبول27جولای ماهان"
hk airport 2920
3* yonca 3120
3*monarch 3170
3*arach taxim va herton nisantasi 3370
3* yonca va beyoglu house taxim 3490
3* life room va kucuk prens taxim 3520
3*monopol va bristol taxim 3560
4*ottoman city 3590
4*the cityport 3710
4* pelican house 3820
4* icon 4000
4* white monarch 3880
4*pera rose 3770
4*napolyon va beyzas suit TAXIM 4020
4*kervansaray 4160
4*grand STAR taxim 4510
4*feronya taxim 4440
4* tango taxim 4370
4*dora va molton beyoglu taxim 4150
4*trass taxim 4190
4*taxim line 4500
4*taxim town 4470
4* germir palas taxim 4420
4* nova plaza park va city center 4430
4*riva taxim 4580
4*taxim express 4340
4* lion taxim 4270
4*bvs lush taxim 4650
4*taxim gunen 5490
4*green park taxim 4590
4*elite prestige 5340
4*avantgarde oztanic taxim 5120
4* metropolitan taxim 4830
4*titanic city 5190
5*gorrion 4160
5*mercure bomonti 4830
5*titanic bussines 4440
5*green park merter 4170
5*palazo donizetti 4750
5*ramada merter 4160
5*the craton sisli 5100
5*dedeman 4560
5*the house bomonti 5100
5*dbl tree hilton piyalepasa 5140
5*avantgarde levent 5200
5*point barbarous 5370
5*surmeli 4610
5* crown plaza 5170
5*biz cevahir 4930
5*point taxim 6350
5*ramada plaza testilkent 3930
5*grand cevahir 5050
5*radisson blu sisli 5750
5*elite world 6420
5*lazzoni 4710

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"
" هزینه ترانسفر وگشت شهری محاسبه شده
تور5 روزه استانبول22جولای "
hk airport 2780
3* yonca 2980
3*monarch 3030
3*arach taxim va herton nisantasi 3230
3* yonca va beyoglu house taxim 3350
3* life room va kucuk prens taxim 3380
3*monopol va bristol taxim 3420
4*ottoman city 3450
4*the cityport 3570
4* pelican house 3680
4* icon 3860
4* white monarch 3740
4*pera rose 3630
4*napolyon va beyzas suit TAXIM 3880
4*kervansaray 4020
4*grand STAR taxim 4370
4*feronya taxim 4300
4* tango taxim 4230
4*dora va molton beyoglu taxim 4010
4*trass taxim 4050
4*taxim line 4360
4*taxim town 4330
4* germir palas taxim 4280
4* nova plaza park va city center 4290
4*riva taxim 4440
4*taxim express 4200
4* lion taxim 4130
4*bvs lush taxim 4510
4*taxim gunen 5350
4*green park taxim 4450
4*elite prestige 5200
4*avantgarde oztanic taxim 4980
4* metropolitan taxim 4690
4*titanic city 5050
5*gorrion 4020
5*mercure bomonti 4690
5*titanic bussines 4300
5*green park merter 4030
5*palazo donizetti 4610
5*ramada merter 4020
5*the craton sisli 4960
5*dedeman 4420
5*the house bomonti 4960
5*dbl tree hilton piyalepasa 5000
5*avantgarde levent 5060
5*point barbarous 5230
5*surmeli 4470
5* crown plaza 5030
5*biz cevahir 4790
5*point taxim 6210
5*ramada plaza testilkent 3790
5*grand cevahir 4910
5*radisson blu sisli 5610
5*elite world 6280
5*lazzoni 4570

021-41158 https://t.me/Hezarfarsang
"خدمات به همراه ترانسفر رفت وبرگشت وگشت
مرکز خرید می باشد"