پرسش و پاسخ سایت هم اندیشی دینی
206 subscribers
2 photos
8 videos
5 files
869 links
پاسخگویی به سوالات شرعی، اخلاقی، اعتقادی و خانوادگی

ارسال سوال از طریق لینک زیر👇

https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
Download Telegram
to view and join the conversation
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

بهترین دعا برای سحرهای ماه رمضان (دعای بهاء)
امام رضا (علیه السلام) فرمودند: این دعا، دعای امام باقر (علیه السلام) در سحرهای ماه مبارک رمضان است.
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: اگر مردم می دانستند که این دعا چه عظمتی نزد خداوند دارد و اگر می دانستند که این دعا با چه سرعتی به اجابت می رسد، برای دستیابی به آن، با یکدیگر به جنگ بر می خواستند، هر چند با شمشیر!
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: قسم یاد کنم که اسم اعظم الهی داخل در این دعاست. وقتی این دعا را می خوانید، در دعا و خواهش، کوشش داشته باشید؛ چرا که این دعا از علم مکنون و پنهان است.

اما متن این دعا:
اللَّهُمَ‏ إِنِّی‏ أَسْأَلُکَ‏ مِنْ‏ بَهَائِکَ‏ بِأَبْهَاهُ‏ وَ کُلُّ بَهَائِکَ بَهِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِبَهَائِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمَالِکَ بِأَجْمَلِهِ وَ کُلُّ جَمَالِکَ جَمِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَمَالِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَلَالِکَ بِأَجَلِّهِ وَ کُلُّ جَلَالِکَ جَلِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَلَالِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِأَعْظَمِهَا وَ کُلُّ عَظَمَتِکَ عَظِیمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِأَنْوَرِهِ وَ کُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِأَوْسَعِهَا وَ کُلُّ رَحْمَتِکَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِمَاتِکَ بِأَتَمِّهَا وَ کُلُّ کَلِمَاتِکَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَلِمَاتِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَمَالِکَ بِأَکْمَلِهِ وَ کُلُّ کَمَالِکَ کَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَمَالِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمَائِکَ بِأَکْبَرِهَا وَ کُلُّ أَسْمَائِکَ کَبِیرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَسْمَائِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بِأَعَزِّهَا وَ کُلُّ عِزَّتِکَ عَزِیزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِأَمْضَاهَا وَ کُلُّ مَشِیَّتِکَ مَاضِیَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَشِیَّتِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قُدْرَتِکَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ کُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِأَنْفَذِهِ وَ کُلُّ عِلْمِکَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِأَرْضَاهُ وَ کُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَسَائِلِکَ بِأَحَبِّهَا [إِلَیْکَ‏] وَ کُلُّ مَسَائِلِکَ [وَ کُلُّهَا] إِلَیْکَ حَبِیبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَسَائِلِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِأَشْرَفِهِ وَ کُلُّ شَرَفِکَ شَرِیفٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطَانِکَ بِأَدْوَمِهِ وَ کُلُّ سُلْطَانِکَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِسُلْطَانِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِأَفْخَرِهِ وَ کُلُّ مُلْکِکَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عُلُوِّکَ بِأَعْلَاهُ وَ کُلُّ عُلُوِّکَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِأَقْدَمِهِ وَ کُلُّ مَنِّکَ قَدِیمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی‏ أَسْأَلُکَ مِنْ آیَاتِکَ بِأَکْرَمِهَا وَ کُلُّ آیَاتِکَ کَرِیمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِآیَاتِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا أَنْتَ فِیهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا تُجِیبُنِی [بِهِ‏] حِینَ أَسْأَلُکَ فَأَجِبْنِی یَا اللَّه‏

🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
www.Aviny.com
www.Aviny.com/موسوی قهار
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: اگر مردم می دانستند که این دعا چه عظمتی نزد خداوند دارد و اگر می دانستند که این دعا با چه سرعتی به اجابت می رسد، برای دستیابی به آن، با یکدیگر به جنگ بر می خواستند،)
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 7️⃣9️⃣8️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال:
🔓 سؤال
سلام
ایا توبه زن شوهر داری که زنا کرده بخشیده میشه
معنی ایه ۱۵سوره نسا یعنی توبه زن شوهردار که زنا کرده قبول نیست ؟
چون حرفی از توبه نیومده ولی توی ایه ۱۶ واسه اونای که همسر ندارن میگه توبه کنید
میشه توضیح بدید ممنونم
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
درست است که در این ایه سخنی از توبه زنای محسنه به میان نیامده، اما این مطلب بدان معنا نیست که توبه چنین شخصی مورد پذیرش نیست.
این ایه در مقام بیان مجازات و حد چنین زن هایی است.
حتما می دانید که زناکار، اگر گناهش نزد حاکم شر ثابت نشده باشد، باید بینی و بین الله توبه کند و امید بخشش هم داشته باشد. اما اگر به واسطه شهادت چهار شاهد عادل گناهش براش حاکم شرع ثابت شد، علاوه بر توبه، باید حد آ« را هم تحمل کند. ایه 15 از سوره نساء ابتدا حکم می دهد که چنین زن هایی باید در خانه حبس شوند و البته در ادامه می فرماید: (أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) از تعبير فوق استفاده مى‏شود كه اين حكم، يك حكم موقت بوده است.
سپس در ایۀ 17 به صورت مطلق، همه گناهکارانی که از روی جهالت و نادانی دست به گناه زنده اند را دعوت به توبه کرده می فرماید: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَريبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَليماً حَكيماً ؛ پذيرش توبه از سوى خدا، تنها براى كسانى است كه كار بدى را از روى جهالت انجام مى‏دهند، سپس زود توبه مى‏كنند. خداوند، توبه چنين اشخاصى را مى‏پذيرد؛ و خدا دانا و حكيم است.
به همین جهت توبه زناکار از زنای محسنه هم قابل پذیرش است و اساسا هیچ گناهی نیست که توبه نداشته باشد چرا که رحمت خداوند بالاتر از گناه بندگان است.
موفق باشید.

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 8️⃣9️⃣8️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال:
🔓 سؤال
سلام
من در تمام طول سال ضعف بدنی دارم که به ماهیچه هام و مغزم آسیب وارد کرده در ماه رمضان هم با روزه گرفتن این وضعیت تشدید میشه الان تکلیف من چیه روزه گرفتن رو ادامه بدم یا نه
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
ضعف بدنی مجوز روزه خواری نیست. مگر این که به سلامتی شما اسیب واقعی وارد شود. در چنین صورتی می توانید در خلال روزه به خودتان استراحت بدهید تا مشکلی برای سلامتی شما ایجاد نشود. انگاه بعد از ماه رمضان قضای روزه ها را به جا آورید.

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 9️⃣9️⃣8️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال: #ناخن_مصنوعی
🔓 سؤال
سلام
حاج آقا خسته نباشید.وضو گرفتن باناخن اشکال داره؟یعنی ناخن کاشتم و همزمان دوس دارم نماز بخونم.چکار کنم
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):
اگر ناخن کاشته شده قابل برداشتن نبوده یا ازاله آن مستلزم ضرر و مشقّت باشد و با وجود ناخن ها قدرت بر رساندن رطوبت به پوست دست نباشد، مسح بر روى همین ناخن‌ها کافى ‌است و غسل نیز همین حکم را دارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):
در صورتی که ضرورتی برای این کار نباشد آن را ترک کنند، چراکه مانع غسل و وضو است و چنانچه ضرورتی وجود داشته باشد و امکان جداسازی ناخن های مصنوعی به هنگام غسل و وضو نباشد، با آن وضو و غسل جبیره ای می‌گیرند.

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 0️⃣0️⃣9️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال: #نماز_پیامبر
🔓 سؤال
سلام
خسته نباشید
مگر پیامر(حضرت محمد) در ان زمان بین نماز ظهر و عصر خود وقفه نداشته اند
چرا چرا الان انهارا بدون وقفه میخوانند؟
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
درست است که نماز ظهر و عصر، هر کدام وقت مخصوص خود را دارد. اما در دین اسلام جایز است که بعد از نماز ظهر، بلافاصله نماز عصر هم خوانده شود.
دلیل این مطلب روایت های فراوانی از اهل بیت علیهم السلام است.
سیرۀ پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ هم بیانگر این حقیقت است.
به عنوان مثال:
طبری از علمای سرشناس اهل سنت از قول زید بن ارقم نقل می کند که: مردم (در غدیر خم) با امیرالمؤمنین علی بیعت می کردند تا این که وقت نماز ظهر شد. پیامبر اکرم نماز ظهر و عصر را پشت سر هم اقامه کرد و باز هم بیعت مردم ادامه پیدا کرد تا این که وقت نماز مغرب شد. در آن هنگام هم نبی مکرم اسلام نماز مغرب و عشاء را به دنبال هم اقامه کرد و مردم تا سه روز به این بیعت ادامه دادند.
طبری، کتاب الو.لایۀ، ص214

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 1️⃣0️⃣9️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال: #استمناء_روزه
🔓 سؤال
سلام
آرزوی قبولی طاعات در این ماه عزیز
کسی که بدون قصد بیرون آوردن منی در ماه رمضان با خود بازی کند و از او منی خارج شود، درحالی که احتمال نمیداده که از او منی خارج میشود، چه حکمی دارد؟
با سپاس فراوان 🌺
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
اگر روزه‌دار بدون قصد بیرون آمدن منی ... کند، چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی شود اگرچه اتفاقاً منی بیرون آید، روزه او صحیح است. ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه‌اش باطل است.

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 2️⃣0️⃣9️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال: #قضای_روزۀ_والدین
🔓 سؤال
سلام
من اگه بخوام روزه های قضای پدرمو بخونم باد کفاره ام بدم چون اون عمدی روزه نمیگیره .حالاچون اون روزه نمیگیره قضای روزه های اون بر گردن من است حالا اگه بخوام قضاشونو بخونم باید کفاره هم بدم.
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
1 ـ تا زمانی که پدر در قید حیاط است بجز خودشان کسی نمی تواند قضای روزه های انها را به جا آورد.
2 ـ اگر پدرتان فوت کرده و شما هم پسر بزرگتر هستید، فقط قضای روزه ها به گردنتان است. و نیازی نیست که کفاره ها را هم پرداخت کنید.

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 3️⃣0️⃣9️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال: #ادرار_کودک
🔓 سؤال
سلام
خسته نباشید
ایا راسته که میگن ادرار بچه تا چهل روزگی پاکه؟
اگر مقداری از ان روی لباس بریزد میشود با ان نماز خواند؟
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
ادرا کودک از جهت پاکی و نجسی، تفاوتی با ادرار دیگران ندارد. لذا ادرار کودک هم نجس است.
تنها فرقش این است که اگر بول پسر بچه ای که غذاخور نشده به جایی برسد، با یک بار اب ریختن پاک می شود.

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 4️⃣0️⃣9️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال: #نجاست_و_طهارت
🔓 سؤال
سلام
حاج آقا خسته نباشید
ببخشید میخواستم ازتون بپرسم
که بنده گاهی وقتا که دستشویی میرم خیلی معذرت میخوام موقع ادرار کمی ادرار روی پاهام میپاشه به همین خاطریاتودستشویی یابعدازبیرون اومدن ازدستشویی چندبارشلنگ آب میگیرم به پاهام،میخواستم بپرسم بااین کارکه آب میگیرم ایاپاهام پاک میشه و برانماز خوندن مشکلی نداره! ؟
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
اولا نباید اینقدر نسبت به این موضوع حساس باشید. یعنی اگر شک دارید که پاهاش شما نجس شده یا نه، باید بنا را بر این بگذارید که پاهای شما پاک است و نباید پاهای خود را اب بکشید. در غیر این صورت گرفتار وسواس می شوید و وسواس هم بلایی خانمان سوز است.
ثانیا، با یک بار اب گرفتن (به شیر اب) به پاهایتان، ان مکان پاک می شود و نیازی به شستشوی مجدد نیست.

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 5️⃣0️⃣9️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال: #سجده_مندوبه
🔓 سؤال
سلام
حاج آقاببخشید توی قرآن کنارصفحه ای که نوشته سجده منذوبه یعنی چی!؟ اگه سجدس چطوربایدبجابیارم!؟
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
یعنی مستحب است که بعد از اتمام این ایه به سجده بروید.
در رابطه با سجده های واجب و مستحب قرآنی به این مطالب توجه کنید:

موقع سجده برای خواندن یا شنیدن آیات سجده دار، واجب است پیشانی روی مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است گذاشته شود و ستر عورت با لباس غیر غصبی واجب است ولی طهارت، قبله و پوششی که رعایت آن در نماز واجب است، شرط نیست ب
در سجده واجب قرآنی، فقط سجده واجب است ولی گفتن ذکر واجب نیست و البته هر ذکری را میتوان گفت ولی بهتر است این ذکر گفته شود: «لا اِلهَ إلاَّ اللّهُ حَقّاً حَقّاً لا اِلهَ إلاَّ اللّهُ اِیماناً وَ تَصْدیقاً لا اِلهَ إلاَّ اللّهُ عُبُودِیَّةً وَرِقّاً سَجَدْتُ لَکَ یا رَبِّ تَعَبُّداً وَرِقّاً لا مُسْتَنْکِفاً وَ لا مُسْتَکْبِراً بَلْ اَنَا عَبْدٌ ذَلیلٌ ضَعیفٌ خائِفٌ مُسْتَجیرٌ».

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 6️⃣0️⃣9️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال: #زکات_فطره
🔓 سؤال
سلام
پرداخت فطریه بعد از نماز عید فطر تا اذان ظهر چ حکمی دارد؟آیا باید حتما قبل از نماز عید پرداخت بشه..بنده مقلد مقام معظم رهبری هستم
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
بعد از اثبات حلول ماه شوال مى‌‌تواند آن را کنار بگذارد اگر نماز عيد فطر مى‌‏خواند، بنابر احتياط واجب بايد پيش از نماز پرداخت كند يا كنار بگذارد و اگر نماز عيد نمى‌‏خواند، تا ظهر روز عيد فطر مهلت دارد. استفتائات مقام معظم رهبري.

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 7️⃣0️⃣9️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال: #کفاره_روزه
🔓 سؤال
سلام
شخصی به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعلاً توبه نموده و به سوی خدا بازگشته و تصمیم بر جبران آنها گرفته است، ولی توانایی قضای همه روزه ‏های فوت شده را ندارد و مالی هم ندارد که با آن کفّاره ‏هایش را بپردازد، آیا صحیح است که فقط به استغفار اکتفا کند؟

☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
مقام معظم رهبری در این رابطه می فرماید:
قضاى روزه ‏هاى فوت شده در هيچ صورتى ساقط نمى ‏شود، ولى نسبت به کفّاره افطاره عمدى روزه ماه رمضان، چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و يا اطعام شصت مسکين براى هر روز نداشته باشد، بايد به هر تعداد فقير که قادر است غذا بدهد و احتياط آن است که استغفار نيز بکند و اگر به هيچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نيست فقط کافى است که استغفار کند يعنى با دل و زبان خود بگويد: «استغفرالله (از خداوند بخشايش مى‏طلبم)».

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 8️⃣0️⃣9️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال: #شغل_روحانیت
🔓 سؤال
سلام
سئوالی دارم چرا روحانیت کار یدی نمی کنن در حالی که ائمه هم کار می کردند و به فقرا میبخشیدن و هم دین رو آموزش می دادن و دیگه اینکه اسلام دین جامعی هست و به کار در اسلام تاکید شده 😊
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
در پاسخ به این سوال چند مطلب را عرض می کنم:
1 ـ این مطلب اشتباه است که کار را فقط در کار یدی بدانیم. در واقع این نگرش توهین به بخش عظیمی از جامعه است. مثلا با این نگرش تمامی محققین و پژوهشگران کشور را بی کار و علاف می دانیم. همچنین با این نگرش تمامی پزشکان و مشاورین را هم بی کار می دانیم. و حال آن که این گونه نیست.
2 ـ معصومین ـ علیهم السلام ـ که معدن علم الهی هستند نیازی به تعلیم علم نداشتند. وانگهی مردم هم قدر آن ها نمی دانستند و ان گونه که باید محل مراجعه مردم نبودند. به همین جهت بود که به کارهای یدی رو می آورند. اما علما و روحانیون که با موج عظیمی از شبهات دشمنان علیه دین مواجه هستند از یک سو موظف هستند که با مطالعه و تحقیق اطلاعات خود را به روز کنند و از سوی دیگر تمامی تلاش خود را صرف پاسخگویی به شبهات و دفاع از دین کنند.
3 ـ هر کسی در جامعه وظیفه ای دارد و باید به وظیفه خود به خوبی عمل کند. مثلا یک پزشک وقتی می بیند که بیماری جامعه اش را فرا گرفته حق ندارد وظیفه ذاتی خود را رها کرده و مشغول کار کشاورزی شود. اگر چنین کند نزد عقلا محکوم است. یک عالم هم که سنگربان مرزهای عقیدتی اسلام است، وقتی می بیند که دشمنان از هر سو به سمت دین حمله می کنند و با استخدام هزاران محقق و صررف کردن میلیون ها ساعت تحقیق و مطالعه در صدد تخریب بنیان های عقیدتی مردم هستتند، اجازه ندارد وظیفه ذاتی خود در دفاع از دین را رها کرده و مشغول کارهای یدی شود. اگر چنین کند، نزد خدا و مردم پاسخی ندارد.

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 9️⃣0️⃣9️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال: #استخاره_خواستگاری
🔓 سؤال
سلام
بنده یه دختر خانمی رو از هم کلاسي دانشگاهم جهت ازدواج انتخاب کردم و نزدیک به ۹سال میشه با اطلاع هردو خانواده در ارتباطیم.
اولین باری که رفتیم خاستگاری پدر دختر خانم جواب منفی دادن و گفتن کل من به شما دخترم رو نمیدم(چون نه کارم درست بود نه سربازی نه درسم تموم شده بود)
الان خدا رو شكر هم کار دارم هم خدمت رفتم هم ارشدم رو تموم كردم و هم یه خانه خریدم
الان مجدداا رفتیم خاستگاری پدر دختر خانم نرم شده بود ولی باز هنوز جواب مثبت ندادن.
تا اینکه مادر دختر خانم باهاش صحیت میکنه و میگه اینا همدیگه رو میخوان و الان ٩ سال شده و دخترت به خاستگار دیگه هم جواب نمیده و موافقت کن اینا بهم برسن
خلاصه پدر دختر خانم هم راضی میشه.
الان میخواستیم برای صحبت های پایانی بریم که مامان بنده میگه من دو بار و پيش دو نفر متفاوت استخاره کردم و بد امده و من نمیام و اصلا راضی به این ازدواج نیستم و من هیچ کاری برات نمیکنم و حتی به خانواده دختر خانم هم گفته استخاره کردم و اینجوری شده.
بنظرتون من الان بعد از ٩ سال باید چیکار کنم!؟
آيا زندگي و اينده من با استخاره تعيين ميشه!؟
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
در چنین مواردی استخاره جایز نیست.
شما از طریق عادی به خواستگاری بروید و فارغ از علاقه و دلبستگی که دارید، به دقت تحقیق و بررسی کنید و نتیجه را هم به خدا بسپارید.
البته می توایند به شیوه ای که اهل بیت ـ علیهم السلام ـ به ما آموخته اند استخاره کنید:
دو رکعت نماز بخوانید و بعد از نماز دست بلند کنید و از خداود بخواهید که انچه به خیرتان است سر راهتان قرار دهد. سپس با خیال راحت به انجام کار بپردازید.

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 0️⃣1️⃣9️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال: #تغییر_مرجع_تقلید
🔓 سؤال
سلام
وقتتون بخیر. چطور کیتونم مرجع تقلیدمو تغییر بدم. مرجع تقلید من ایت الله سیستانی هستن و من میخوام تغییر بدم
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
آیت الله سیستانی در پاسخ به این سوال می فرماید:
آیا می توانم مرجع تقلیدم را تغییر دهم ؟
پاسخ: اگر مرجع شما اعلم از دیگران است نمی توانید آنرا تغییر دهید و اگر دیگری اعلم است لازم که از او تقلید کنید و ملاک در هر دو شهادت اهل خبره در مسأله اعلمیت است .

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
🌷
🔴 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

کد سؤال شما: 1️⃣1️⃣9️⃣
کارشناس پاسخگو: احمد نباتی
عنوان سؤال:
🔓 سؤال
سلام
حاج اقا نباتی
ببخشیدمیخواستم ازتون بپرسم که کسی که عادت ماهیانه شده میتونه بره به زیارتگاه یا امامزاده!؟
واگراون شخص دعایی همراه خود داشته باشه که تا کرده باشه و خودکلمه هامستقیمابه پوستش نخورن بخاطر تاشدن عیبی نداره! ؟
☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐☘️💐
🔐جواب
سلام علیکم
رفتن به زایات امامزاده ها برای کسی که عادت ماهیانه است و کسی که جنب است اشکال شرعی ندارد.
همراه داشتن دعا هم برای چنین شخصی اشکال ندارد.

🌴عاقبت به خیر باشید🌴
تمامی سؤالات شما به صورت ناشناس دریافت می گردد. بنابراین سؤال خود را به صورت یکجا ارسال فرمایید
✍️لینک ارسال سؤال جدید:
🌹 https://telegram.me/dar2delbot?start=send_z1gbwBV
🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃@Hamandishi_dini
سلام
کاربر گرامی لطفا سوالات خود را از طریق لینک جدید کانال ارسال فرمایید
@hamandishi_dini113