هدف نوین
470 members
824 photos
1 video
132 links
#کتب #زبان های خارجی
فروشگاه اینترنتی : hadafnovin.com
خرید از فروشگاه اینترنتی تا 50 درصد تخفیف

اینستاگرام: https://www.instagram.com/hadafnovinpublication/
Download Telegram
to view and join the conversation
Ostensible
/ɒˈstɛnsɪb(ə)l/


Adj.
Stated or appearing to be true, but not necessarily so.

ظاهرا صحیح بنظر می‌رسد، اما لزوما چنین نیست.

معنی: ظاهرا

“The ostensible purpose of the trip was for business.”
هدف اصلی (اما هدف‌های دیگری وجود دارد) سفر برای تجارت بود

هدف نوین - فروشگاه آنلاین کتاب زبان خارجی⁣

💻 کتاب‌های آموزش واژگان در لینک زیر
💻 http://yun.ir/g0btfe

#word_of_the_day
#لغت_روز
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی
Edito - Methode De Francais
مجموعه سه جلدی همراه با دفترچه و سی‌دی

کتاب آموزش زبان فرانسوی Edito Methode De Francais، از مجموعه سه جلدی همراه با دفترچه و سی‌دی جهت آموزش و تقویت زبان فرانسوی از انتشارات Didier


جهت سفارش آنلاین این مجموعه آموزش زبان فرانسوی بی‌نظیر با تخفیف ۲۰ درصدی بر روی لینک زیر کلیک نمایید⁣

💻 https://hadafnovin.com/product-tag/edito/
🖥 https://hadafnovin.com

#معرفی_کتاب
#تخفیف
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی #آموزش_زبان_آلمانی #رمان_جنایی
Copious
/ˈkəʊpɪəs/


Adj.
Large in quantity; abundant. Abounding in matter, thoughts, or words.

مقدار زیادی؛ فراوان. موارد فراوان در ماده، افکار یا کلمات.

معنی: فراوان

“He took copious notes during the business meeting.”
او طی جلسه کاری یادداشت‌های فراوانی برداشت.

هدف نوین - فروشگاه آنلاین کتاب زبان خارجی⁣

💻 کتاب‌های آموزش واژگان در لینک زیر
💻 http://yun.ir/g0btfe

#word_of_the_day
#لغت_روز
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی
istanbul
A1, A2, B1, B2, C1


سری کتاب های istanbul جدیدترین منبع آموزش آکادمیک زبان ترکی استانبولی


جهت سفارش آنلاین این مجموعه آموزش زبان ترکی بی‌نظیر با تخفیف ۳۰ درصدی بر روی لینک زیر کلیک نمایید⁣

💻 https://hadafnovin.com/product-tag/istanbul/
🖥 https://hadafnovin.com

#معرفی_کتاب
#تخفیف
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی #آموزش_زبان_آلمانی #رمان_جنایی
خرید آنلاین کتاب‌های آموزش مهارت‌های اصلی زبان خارجه (واژگان، گرامر، خواندن، نوشتن، شنیداری، گفتگو و تلفظ) با ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفیف جهت زبان‌های مختلف در سطوح مختلف

💻 https://hadafnovin.com/product-category/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7/
🖥 https://hadafnovin.com

#معرفی_کتاب
#تخفیف
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی #آموزش_زبان_آلمانی #رمان_جنایی
“Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”⁣

- Robert Louis Stevenson
Novelist - Writer

روزهایت را نه با محصولی که برداشت می‌کنی،
بلکه با دانه‌هایی که می‌کاری قضاوت کن.

#quote_of_the_day
#نقل_قول_روز
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی #آموزش_آلمانی
خرید اینترنتی کتاب آموزش زبان آلمانی اشتارتن ویر
Starten Wir ! A2 Textbook+Workbook

از Rolf Bruseke رولف بروز از انتشارات Hueber

متد آموزشی Starten Wir جدید ترین متد آموزشی زبان آلمانی است که به تازگی در ایران در آموزشگاه های زبان آلمانی تدریس میشود و مورد تایید سفارت کشور آلمان در ایران است. این کتاب نیز به مانند سایر کتاب های آلمانی از سطح A1 شروع شده و تا سطح C2 ادامه دارد.این کتاب توسط انتشارات معروف Heuber به چاپ رسیده است...

جهت سفارش آنلاین این مجموعه کتاب آموزشی بی‌نظیر با تخفیف ۴۰ درصدی بر روی لینک زیر کلیک نمایید⁣

💻 https://hadafnovin.com/?p=8578
🖥 https://hadafnovin.com

#معرفی_کتاب
#تخفیف
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی #آموزش_زبان_آلمانی
Pragmatic⁣
/praɡˈmatɪk/⁣

Adj. ⁣
More concerned with practical results than with theories and principle⁣

بیشتر به نتایج عملی توجه دارد تا تئوری‌ها و اصول⁣

معنی: عمل گرایانه ⁣

“The CEO used a pragmatic approach to making his business a success.”⁣

مدیر عامل شرکت برای موفقیت در کسب و کار خود از یک رویکرد عملی برای استفاده کرد.⁣

هدف نوین - فروشگاه آنلاین کتاب زبان خارجی⁣⁣

💻 کتاب‌های آموزش واژگان در لینک زیر⁣
💻 http://yun.ir/g0btfe

#word_of_the_day⁣⁣
#لغت_روز⁣⁣
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی
“Winning and losing isn’t everything. Sometimes, the journey is just as important as the outcome”⁣

- Alex Morgan
Professional Soccer Player

بردن و باختن همه چیز نیستند. گاهی‌اوقات، تجربه بدست آمده به اندازه نتیجه اهمیت دارد.

#quote_of_the_day
#نقل_قول_روز
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی #آموزش_آلمانی
😍 خرید آنلاین کتاب و رمان‌های زبان اصلی با ۵۰ درصد تخفیف ویژه و ارسال رایگان برای سفارش‌های بیش از ۱۰۰.۰۰۰ تومان 😎

🖥 https://hadafnovin.com

#معرفی_کتاب
#تخفیف
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی #آموزش_زبان_آلمانی #رمان_جنایی
Ominous
/ˈɒmɪnəs/

Adj.
Menacing; threatening.

تهدیدآمیز، تهدیدکننده

معنی: شوم، بدشگون

“Ominous black clouds”
“An ominous scream prior to the shooting.”

ابرهای سیاه شوم
فریادی شوم قبل از تیراندازی

💻 کتاب‌های آموزش واژگان در لینک زیر
💻 http://yun.ir/g0btfe

هدف نوین - فروشگاه آنلاین کتاب زبان خارجی⁣

#word_of_the_day
#لغت_روز
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی
The Da Vinci CODE - Dan Brown

موزه دار موزه لوور در داخل موزه به قتل رسیده و بدنش با نمادهای عجیب و نامفهومی پر شده است.
نماد شناس دانشگاه هارواد یعنی Robert Langdon و رمز گشای فرانسوی Sophie Neveu سر نخ های عجیبی را در آثار لئوناردو داوینچی دنبال می کنند...

جهت سفارش آنلاین این کتاب بی‌نظیر با تخفیف ۴۰ درصدی بر روی لینک زیر کلیک نمایید⁣

💻 https://hadafnovin.com/product/the-da-vinci-code/
🖥 https://hadafnovin.com

#معرفی_کتاب
#تخفیف
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی #آموزش_زبان_آلمانی
“Leadership is the capacity to
translate vision to reality.”⁣

- Warren Bennis
American scholar

رهبری استعداد انتقال
تصور به واقعیت است

#quote_of_the_day
#نقل_قول_روز
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی #آموزش_آلمانی
Odious
/ˈəʊdɪəs/


Adj.
Extremely unpleasant; repulsive.

بسیار ناخوشایند؛ زننده

معنی: شوم، بدشگون

“The detective said it was the most odious crime she had ever seen.”

"کارآگاه گفت که این نفرت‌انگیزترین(وحشیانه‌ترین) جنایتی بود که تاکنون دیده است."


هدف نوین - فروشگاه آنلاین کتاب زبان خارجی⁣

#word_of_the_day
#لغت_روز
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی
“Commitment leads to action.⁣
actions brings your dream closer”⁣⁣

- Marcia Wieder⁣
Author-Inspiring Speaker⁣

تعهد منجر به عمل‌کردن می‌شود.⁣
کارهای انجام شده رویای شما را به واقعیت نزدیکتر می‌کند.⁣

#quote_of_the_day⁣⁣
#نقل_قول_روز⁣⁣
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی #آموزش_آلمانی
Pensive
/ˈpɛnsɪv/


Adj.
Deeply, often wistfully or dreamily thoughtful. Expressive of melancholy thoughtfulness.

عمیقا، عمدتا با پشیمانی یا خیال‌بافی، تفکر کردن.
نشان‌دهنده تفکرات مالیخولیایی

معنی: متفکر، افسرده

“She was feeling pensive after seeing an old boyfriend”

"او پس از دیدن دوست‌پسر سابق‌ش احساس افسردگی (ترحم، تفکر) می‌کرد."


هدف نوین - فروشگاه آنلاین کتاب زبان خارجی⁣

#word_of_the_day
#لغت_روز
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی
Master Your Time Master Your Life⁣
⁣⁣
این کتاب پر فروش نوشته برایان تریسی نویسنده و سخنران معروف و پرفروش نویسنده کانادایی امریکایی است. ⁣

برایان تریسی به شما می‌آموزد که چه طور زمان خود را استادانه مدیریت کنید و بین زندگی و شغل خود یک تعادل مثال زدنی برقرار کنید...⁣


⁣⁣
جهت سفارش آنلاین این کتاب بی‌نظیر با تخفیف ۳۰ درصدی بر روی لینک زیر کلیک نمایید⁣⁣
⁣⁣
💻 https://hadafnovin.com/product/master-your-time-master-your-life/
🖥 https://hadafnovin.com⁣⁣
⁣⁣
#معرفی_کتاب⁣⁣
#تخفیف⁣⁣
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی #آموزش_زبان_آلمانی
Myriad
/ˈmɪrɪəd/

Adj.
Constituting a very large, indefinite number; innumerable.

تعداد بسیار زیاد، بی‌شمار.

معنی: بی‌شمار

“The myriad snowflakes in the winter.”

"دانه‌های برف بی‌شمار در زمستان."


هدف نوین - فروشگاه آنلاین کتاب زبان خارجی⁣

#word_of_the_day
#لغت_روز
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی
A STRANGER IN THE HOUSE⁣
⁣⁣
چرا باید از خانه‌ای که دوستش داری فرار کنی؟ منتظر شوهر محبوبت هستی تا از سر کار برگردد. ⁣

مشغول آماده کردن شام هستی، منتظری که همسرت بیاید و از امروزش بگوید. این آخرین چیزی است که به خاطر می‌آوری…⁣
⁣⁣
جهت سفارش آنلاین این کتاب بی‌نظیر با تخفیف ۴۰ درصدی بر روی لینک زیر کلیک نمایید⁣⁣
⁣⁣
💻 https://hadafnovin.com/product/a-stranger-in-the-house-2/
🖥 https://hadafnovin.com⁣⁣
⁣⁣
#معرفی_کتاب⁣⁣
#تخفیف⁣⁣
#کتاب #پیشنهاد_کتاب #کتاب_زبان_اصلی #رمان #تخفیف #زبان #آموزش_انگلیسی #آموزش_زبان_آلمانی