گری تهویه ایرانیان
598 subscribers
22 photos
11 links
فروش: 09192506671
گارانتی و خدمات: 02155423654
وب سایت : www.gree-iran.com
آدرس نمایشگاه:کردستان،بانه،میدان آزادی،بلوار ورزش،نمایندگی سیستم های سرمایشی گری
Download Telegram
لیست قیمت کولر گازی های گری در مورخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ :
اسپلیت دیواری سری lomo مدل i-cool اینورتر T3 :
12000 : 2.350.000‌
13000 : 2.450.000
18000 : 3.200.000
21000 : 3.450.000
24000 : 4:000.000
27000 : 4.350.000
28000 : 4.500.000
30000 : 4.950.000
36000 : 5.300.000

اسپلیت ایستاده سری C-matic تک فاز اینورتر T3 :
60.000 : 8.900.000
66.000 : 9.400.000

تماس با فروشگاه : 087-34260086
واحد فروش گری : 09186553200
مشاوره در خرید : 09356811500
کارشناس فنی تعمیرات:09120211710
فاکس شرکت : 087-34259069
وب سایت : www.gree-iran.com
آدرس نمایشگاه:کردستان،بانه،میدان آزادی،بلوار ورزش،نمایندگی سیستم های سرمایشی گری
تماس با فروشگاه : 087-34260086
واحد فروش گری : 09186553200
مشاوره در خرید : 09356811500
کارشناس فنی تعمیرات : 09120211710
فاکس شرکت : 087-34259069
وب سایت : www.gree-iran.com
4 راه ساده برای مقابله با آلودگی هوای امسال...
فیلتراسیونِ قویِ گِری...
Hepa filter
Active carbon filter
Nano filter
Silver ion filter
Electrostatic charge filter
Antimicrobial air filter
Nylon filter
لیست قیمت کولر گازی های گری در مورخ: ۱۳۹۷/۱/۱ :
اسپلیت دیواری سری lomo مدل i-cool اینورتر T3 :
12000 : 2.300.000‌
13000 : 2.400.000
18000 : 3.200.000
21000 : 3.450.000
24000 : 4:000.000
27000 : 4.300.000
28000 : 4.500.000
30000 : 4.950.000
36000 : 5.300.000

اسپلیت ایستاده سری C-matic تک فاز اینورتر T3 :
66.000 : 9.300.000

تماس با فروشگاه : 087-34260086
واحد فروش گری : 09186553200
مشاوره در خرید : 09356811500
کارشناس فنی تعمیرات:09120211710
فاکس شرکت : 087-34259069
وب سایت : www.gree-iran.com
آدرس نمایشگاه:کردستان،بانه،میدان آزادی،بلوار ورزش،نمایندگی سیستم های سرمایشی گری
تماس با فروشگاه:087-34260086
واحد فروش گری:09186553200
مشاوره در خرید:09356811500
کارشناس تعمیرات:09120211710
فاکس شرکت:087-34259069
سایت:www.gree-iran.com
@greeac : آدرس کانال
لیست قیمت کولر گازی های گری در مورخ: ۱۳۹۷/۱/۱۶ :
اسپلیت دیواری سری lomo مدل i-cool اینورتر T3 :
12000 : 2.300.000‌
13000 : 2.400.000
18000 : 3.200.000
21000 :
24000 : 4:100.000
27000 :
28000 :
30000 : 4.950.000
36000 : 5.300.000

اسپلیت ایستاده سری Crown تک فاز T3 :

30.000 : 5.200.000

اسپلیت ایستاده سری C-matic تک فاز اینورتر T3 :
66.000 : 9.600.000

تماس با فروشگاه : 087-34260086
واحد فروش گری : 09186553200
مشاوره در خرید : 09356811500
کارشناس فنی تعمیرات:09120211710
فاکس شرکت : 087-34259069
وب سایت : www.gree-iran.com
آدرس نمایشگاه:کردستان،بانه،میدان آزادی،بلوار ورزش،نمایندگی سیستم های سرمایشی گری
لیست قیمت کولر گازی های گری در مورخ: ۱۳۹۷/۱/۲۰ :
اسپلیت دیواری سری lomo مدل i-cool اینورتر T3 :
12000 : 2.600.000‌
13000 : 2.700.000
18000 : 3.700.000
21000 :
24000 : 4:900.000
27000 :
28000 :
30000 : 5.450.000
36000 : 5.900.000

اسپلیت ایستاده سری Crown تک فاز T3 :

30.000 : 6.100.000

اسپلیت ایستاده سری C-matic تک فاز اینورتر T3 :
66.000 : 11.300.000

تماس با فروشگاه : 087-34260086
واحد فروش گری : 09186553200
مشاوره در خرید : 09356811500
کارشناس فنی تعمیرات:09120211710
فاکس شرکت : 087-34259069
وب سایت : www.gree-iran.com
آدرس نمایشگاه:کردستان،بانه،میدان آزادی،بلوار ورزش،نمایندگی سیستم های سرمایشی گری
لیست قیمت کولر گازی های گری در مورخ: ۱۳۹۷/۴/۱۱ :
اسپلیت دیواری سری i-cool H1 اینورتر T3 :

12000 :
13000 : 3.200.000
18000 : 3.900.000
21000 :
24000 : 5.400.000
27000 : 5.800.000
28000 :
30000 : 6.200.000
36000 : 6.700.000

اسپلیت دیواری سری i cool H3 اینورتر T3 :
12000 : 3.300.000
18000 :
24000 : 5.500.000
30000 : 6.700.000
36000 : 7.800.000
اسپلیت دیواری سری D matic T3 :
12000 : 2.800.000
18000 : 3.800.000
24000 : 4.700.000
30000 : 6.100.000
36000 : 6.700.000
اسپلیت ایستاده سری Crown تک فاز T3 :
18.000 : 6.700.000

اسپلیت ایستاده سری C-matic سه فاز T3 :
60.000 : 11.800.000

تماس با فروشگاه : 087-34260086
واحد فروش گری : 09186553200
مشاوره در خرید : 09356811500
کارشناس فنی تعمیرات:09120211710
فاکس شرکت : 087-34259069
وب سایت : www.gree-iran.com
آدرس نمایشگاه:کردستان،بانه،میدان آزادی،بلوار ورزش،نمایندگی سیستم های سرمایشی گری
لیست قیمت کولر گازی های گری در مورخ: ۱۳۹۸/۲/۳۰ :

12000 : 5.600.000
13000 : 5.900.000
24000 : 8.500.000
27000 : 8.900.000
30000 : 11.500.000
اینورتر T3 :
21000 : 8.700.000
24000 : 10.300.000
27000 : 10.900.000
30000 : 12.700.000
36000 : 16.800.000

تماس با فروشگاه : 087-34260086
واحد فروش گری : 09186553200
مشاوره در خرید : 09356811500
کارشناس فنی تعمیرات:09120211710
فاکس شرکت : 087-34259069
وب سایت : www.gree-iran.com
آدرس نمایشگاه:کردستان،بانه،میدان آزادی،بلوار ورزش،نمایندگی سیستم های سرمایشی گری
اسپلیت دیواری سرد و گرم:
12 S'4 matic R410a T3: 8.800
12 Accent R410a T3: 8.900
13 i cool inverter T3: 9.900
18 S'4 matic R410a T3: 12.800
18 Accent R410a T3: 12.900
18 i cool inverter T3: 14.700
21 i cool inverter T3: 15.400
24 S'4 matic R410a T3: 15.600
24 Accent R410a T3: 15.700
24 i cool inverter T3:16.800
27 Accent R410a T3: 16.500
27 i cool inverter T3: 17.400
30 S'4 matic R410a T3: 22.800
30 Accent R410a T3: 23.300
30 i cool inverter T3: 24.900
36 S'4 matic R410a T3: 26.500
36 Accent R410a T3: 27.800
36 i cool inverter T3: 29.700
پرتابل سرد و گرم:
13 C4 matic inverter T3: 9.800
پنجره ای سرد و گرم:
24 AG3 R410a T3: 11.900
اسپلیت ایستاده سرد و گرم:
60 Tower R410a T3: 45.500
داکت اسپلیت سرد و گرم:
24 GHF R410a T3: 23.300
24 U match inverter T3: 25.000
30 GFH R410a T3: 25.000
30 U match inverter T3: 28.500
36 GFH R410a T3: 28.800
36 U match inverter T3: 31.500
36 GFH R410a T3 3ph: 30.000
لیست جدید مدل های موجود و قیمت روز


اسپلیت دیواری سرد و گرم:
12 S'4 matic R410a T3: 10.000
12 Accent R410a T3: 8.800
13 i cool inverter T3: 12.100
18 S'4 matic R410a T3: 14.200
18 Accent R410a T3: 12.300
18 i cool inverter T3: 16.500
21 i cool inverter T3: 17.100
24 S'4 matic R410a T3: 16.200
24 Accent R410a T3: 14.300
24 i cool inverter T3:19.000
27 Accent R410a T3: 16.000
27 i cool inverter T3: 19.500
30 S'4 matic R410a T3: 23.400
30 Accent R410a T3: 24.600
30 i cool inverter T3: 28.800
36 Accent R410a T3: 27.600
36 i cool inverter T3: 34.100
اسپلیت دیواری سرمایشی:
12 Accent T3: 6.900
36 G matic T3: 28.300
پرتابل سرد و گرم:
13 C4 matic inverter T3: 10.500
اسپلیت ایستاده سرد و گرم:
30 Power R410a T1: 29.500
30 Tower inverter T3 : 31.500
36 Tower inverter T3 : 34.500
60 Tower R410a T3: 48.500
داکت اسپلیت سرد و گرم:
24 GHF R410a T3: 29.900
24 U match inverter T3: 34.200
30 GFH R410a T3: 33.200
30 U match inverter T3: 36.700
36 GFH R410a T3: 36.900
36 U match inverter T3: 39.900
36 GFH R410a T3 3ph: 36.400
لیست قیمت مورخ ۱۷/١١/١۴٠٠
اسپلیت دیواری سرد و گرم:
12 S'4 matic R410a T3: 12.800
12 Accent R410a T3: 9.700
13 i cool inverter T3: 14.900
18 S'4 matic R410a T3: 16.500
18 Accent R410a T3: 14.800
18 i cool inverter T3: 18.900
21 i cool inverter T3: 19.900
24 S'4 matic R410a T3: 19.900
24 Accent R410a T3: 17.800
24 i cool inverter T3:24.800
27 Accent R410a T3: 21.800
27 i cool inverter T3: 26.700
30 S'4 matic R410a T3: 28.900
30 Accent R410a T3: 27.000
30 i cool inverter T3: 38.000
36 Accent R410a T3: 32.200
36 i cool inverter T3: 42.000
اسپلیت دیواری سرمایشی:
12 Accent T3: 8.900
36 G matic T3: 31.300
پرتابل سرد و گرم:
13 C4 matic inverter T3: 13.500
پنجره ای سرد و گرم:
24 coolani R410 T3: 14.800
اسپلیت ایستاده سرد و گرم:
30 Tower R410a T3 : 39.000
30 Tower inverter T3 : 42.500
36 Tower inverter T3 : 46.700
60 Tower R410a T3: 58.000
داکت اسپلیت سرد و گرم:
24 GHF R410a T3: 32.900
24 U match inverter T3: 38.000
30 GFH R410a T3: 36.400
30 U match inverter T3: 41.700
36 GFH R410a T3: 40.900
36 U match inverter T3: 46.900
36 GFH R410a T3 3ph: 39.400